14:42 uur 19-07-2016

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft zijn effectenhouders op de hoogte gesteld dat het op 18 juli 2016 een Actueel verslag op Formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin de financiële resultaten voor het tweede kwartaal, eindigend op 30 juni 2016 werden aangekondigd, en met melding van een netto inkomen over het tweede kwartaal van $ 4,2 miljard, of $ 0,36 per verwaterd aandeel.

Financiële hoogtepunten

 • Inkomsten, na aftrek van rentelasten (FTE-basis)  van $ 20,6 miljard (FTE-basis), in vergelijking tot $ 22,2 miljard; gemelde inkomsten $ 20,4 miljard, in vergelijking tot $ 22,0 miljard
  • Exclusief marktgerelateerde aanpassingen aan netto rentebaten (net interest income, NII) en debet waarderingen (debit valuation adjustment, DVA) was de opbrengst (voltijdsequivalent, full time equivalent, FTE) $ 21,8 miljard in vergelijking tot $ 21,7 miljard.
 • NII van 9,2 miljard in vergelijking tot $ 10,5 miljard
  • Exclusief marktgerelateerde aanpassingen steeg NII (FTE) van $ 10,0 miljard tot $ 10,4 miljard
 • Niet-rentebaten van $ 11,2 miljard in vergelijking tot $ 11,5 miljard
 • Voorziening voor kredietverliezen $ 976 miljoen in vergelijking tot $ 780 miljoen; nettolasten namen af tot $ 985 miljoen in vergelijking met $ 1,1 miljard
 • Niet-rentelasten namen af met $ 465 miljoen, oftewel 3% tot $ 13,5 miljard
 • Netto inkomen van $ 4,2 miljard en EPS (Earnings per share, Winst per aandeel) van $ 0,36 in vergelijking tot $ 5,1 miljard en $ 0,43
  • Het tweede kwartaal van 2016 bevat uit negatieve gevolgen na belastingen van $ 0,6 miljard, of $ 0,05 per aandeel, voor marktgerelateerde NII-aanpassingen en $ 0,1 miljard, of $ 0,01 per aandeel voor netto DVA
  • Het tweede kwartaal van 2015 bevat uit $ 0,4 miljard, of $0,04 per aandeel, na belastingen positieve gevolgen voor marktgerelateerde NII-aanpassingen en $ 0,1 miljard, of $ 0,01 per aandeel, negatieve gevolgen na belastingen voor netto DVA

Belangrijke prestatiemetrieken

 • Winst op gemiddelde activa 0,78%; winst op gemiddelde gewone aandelen 6,5%; winst op gemiddelde materiële gewone aandelen 9,2%
  • Exclusief NII-aanpassingen en netto DVA was de winst op gemiddelde activa 0,91% en winst op gemiddelde materiële gewone aandelen 10,9%
 • Boekwaarde per aandeel nam toe met 8% tot $ 23,67; materiële boekwaarde per aandeel nam toe met 11% tot $ 16,68
 • $ 1,4 miljard aan gewone aandelen teruggekocht en $ 0,5 miljard aan dividend betaald op gewone aandelen

Hoogtepunten van de bedrijfseenheden

Consumenten

 • Leningen namen toe met $ 14,9 miljard, deposito’s met $ 45,3 miljard
 • Makelaarsactiva 8% toegenomen
 • Toename van 15% in gebruikers mobiel bankieren, tot 20,2 miljoen
 • Totale besteding creditcard/betaalkaart nam toe met 4%

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

 • Totale klantenbalansen van bijna $ 2,4 biljoen
 • Leningen namen toe met $ 9,1 miljard, deposito’s met $ 13,4 miljard
 • Marge voorafgaand aan belastingen nam toe tot 26%
 • Stromen van beheerd vermogen (AUM, Assets under Management) van $ 10 miljard

Globaal bankwezen

 • Leningen namen toe met $ 29,2 miljard, deposito’s met $ 12,3 miljard
 • Gerangschikt nr. 3 Wereldwijde bank voor beleggingsbeheer met een marktaandeel van 6,5%
 • Deelname aan 9 van de 10 grootste schulden- en vermogensdeals

Globale markten

 • De inkomsten uit verkoop en handel stegen met 14%
  • Vaste inkomsten gestegen met 27%
  • Eigen vermogen nam af met 8%
 • Met uitzondering van netto DVA, de verkoop- en handelsopbrengsten gestegen met 12%
  • Vaste inkomsten gestegen met 22%
  • Eigen vermogen nam af met 8%

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel
+1-980-386-5083

Check out our twitter: @NewsNovumpr