09:34 uur 13-07-2016

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier overlegd

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– Bank of America Corporation (de “Corporation”) heeft op 12 juli 2016 een huidig rapport ingediend op formulier 8-K aan de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dat aangeeft dat de Corporation van tijd tot tijd zijn bedrijfssegmentresultaten opnieuw mag classificeren op basis van, onder andere, organisatorische herschikking. In het jaarverslag van de Corporation op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2015, heeft de Corporation de resultaten van operaties in vijf bedrijfssegmenten gerapporteerd: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, Global Markets en Legacy Assets & Servicing, met de rest van de activiteiten vermeld onder All Other (overig). Met ingang van 1 april 2016 en om de segmenten af te stemmen op de manier waarop de onderneming de bedrijven zal beheren, heeft de onderneming de basis van de presentatie gewijzigd door het segment Legacy Assets & Servicing te verwijderen, en als gevolg van een dergelijke wijziging, heeft zij de resultaten van haar bedrijfsactiviteiten in de volgende vier bedrijfssegmenten gerapporteerd: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking en Global Markets, met de rest van de activiteiten vermeld onder All Other (overig).

De Corporation heeft, in verband met de voornoemde herschikking van de bedrijfssegmenten, een review van alle consumentenhypotheken voltooid binnen Legacy Assets & Servicing,Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management en All Other (overig) met het oog op het strategisch op elkaar afstemmen van de bedrijfsactiviteiten en leningen, inclusief leningen voor anderen, in kern- en niet-kern categorieën, waarbij kernleningen voorkomen op de balans van het desbetreffende bedrijfssegment of All Other en niet-kernleningen alleen op de balans van All Other (overig). De analyse werd uitgevoerd op basis van lening- en consumentenkenmerken zoals de begindatum, het producttype, loan-to-value, FICO en achterstalligheidssituatie volgens onze huidige servicingstrategie voor consumenten en hypotheken. Leningen die na 1 januari 2010 werden verstrekt, gekwalificeerd onder door de overheid gefinancieerde bedrijfsgarantierichtlijnen, of die anderszins voldoen aan de garantierichtlijnen van de Corporation van 2015 worden over het algemeen gekarakteriseerd als kernleningen. Leningen in legacy private label securitisaties, door de overheid verzekerde leningen van voor 2010, kredietproducten zonder oorsprong, en leningen van voor 2010 en geclassificeerd als onrendabel of gewijzigd bij een schuldherschikking voor 2016 worden over het algemeen niet gekarakteriseerd als kernleningen. De herschikking van segmenten heeft geresulteerd in een nettostijging van $ 23 miljard en $ 1 miljard in consumentenvastgoed op de balans van respectievelijk Consumer Banking en All Other (overig), per 1 april 2016. Bovendien zijn de opbrengst, kredietkosten en uitgaven gerelateerd aan de kern- en niet-kernleningen, zowel in het bezit van als onderhouden door anderen, hergeschikt naar het bijbehorende bedrijfssegment of All Other (overig). Bepaalde andere normale, terugkerende aanpassingen zijn ook doorgevoerd voor de segmentpresentatie; zulke bedragen waren niet significant. Balansen van voorafgaande periodes en aanverwante metrieken zijn opnieuw geclassificeerd om te voldoen aan deze herziene classificaties.

De informatie in het formulier 8-K verstrekt aan de SEC op 12 juli 2016 (het “formulier 8-K”), wordt verstrekt om investeerders te helpen begrijpen hoe de resultaten van de bedrijfssegmenten van de Corporation zouden worden gepresenteerd in eerder ingediende rapporten wanneer deze resultaten zouden zijn gerapporteerd om de hierboven beschreven herschikking te weerspiegelen. Deze herschikking van het bedrijfssegment heeft geen invloed gehad op de geconsolideerde resultatenrekening of de geconsolideerde balans. Deze herschikking is van toepassing op het formulier 10-Q voor het tweede kwartaal 2016 van de Corporation en toekomstige formulieren die segmentinformatie bevatten.

Herziene aanvullende informatie aangaande de herschikking van de segmenten is bijgevoegd als Bijvoegsel 99.1 bij formulier 8-K.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel, +1 980-386-5083

Check out our twitter: @NewsNovumpr