10:51 uur 30-06-2016

Glyphosate Task Force betreurt politisering van EU-verlengingsproces

BRUSSEL–(BUSINESS WIRE)– De Glyphosate Task Force (GTF) wijst erop dat de Europese Commissie, in het belang van het vermijden van een verstrijken van de huidige Europese vergunning voor glyfosaat, een voorstel heeft goedgekeurd om de huidige goedkeuringsperiode te verlengen met nog eens 18 maanden, tot eind 2017. Een plotselinge verstrijken van de goedkeuring zou ernstige gevolgen met zich hebben meegebracht voor de Europese boeren, die afhankelijk zijn van glyfosaat als een betrouwbaar en effectief hulpmiddel voor onkruidbeheer en de bescherming van gewasopbrengsten.

Dit Smart News-persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20160629006426/nl/

(foto: Business Wire)(foto: Business Wire)

Gezien de uitgebreide wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd door de relevante EU-agentschappen, die concludeerden dat glyfosaat geen onaanvaardbare risico’s vormt voor de menselijke gezondheid of voor het milieu, had de verlenging een eenvoudig proces moeten zijn met als resultaat een standaard verlenging van 15 jaar.

Een voorstel om de huidige goedkeuring te verlengen met een beperkte periode werd niet ondersteund door een voldoende aantal lidstaten. . “De vijandschap die is ontstaan in een aantal lidstaten met betrekking tot de verlenging van glyfosaat is zeer betreurenswaardig en een droevig teken van hoe politiek geladen deze processen zijn geworden”, aldus GTF-voorzitter Richard Garnett.

Het voorstel om de huidige goedkeuring te verlengen in plaats van een nieuwe vergunning voor glyfosaat aan te nemen voor nog eens 15 jaar, stelt een ongewenst precedent. Het is duidelijk dat een aantal lidstaten hun standpunt niet langer baseren op wetenschappelijk bewijs, dat bedoeld is om het leidende beginsel van het proces te zijn, zoals onlangs benadrukt door commissaris Vytenis Andriukaitis in een persconferentie of door vicevoorzitter Timmermans in het Europees Parlement.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media
Claire MacCarrick, tel.: +32 22 34 6860
Claire.maccarrick@humebrophy.com< /a>
Hume Brophy
41 Rue de la Science – 1040 Brussel

Check out our twitter: @NewsNovumpr