10:54 uur 30-06-2016

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft op 29 juni 2016 een actueel verslag over Form 8-K ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), waarin wordt aangekondigd dat de raad van bestuur van de Onderneming (de “Raad”) van plan is om, met ingang van het derde kwartaal van 2016, het dividend van de driemaandelijkse gewone aandelen te verhogen met 50 procent tot $ 0.075 per aandeel. De Raad heeft ook toestemming gegeven voor het terugkopen van $ 5 miljard aan gewone aandelen tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017. Op kwartaalbasis vertegenwoordigt deze toestemming een stijging van meer dan 50 procent in vergelijking tot de gegeven toestemming van het voorgaande jaar.

De bestuursraad van de Federal Reserve System heeft de Onderneming op de hoogte gesteld van het feit dat het in 2016 de uitgebreide kapitaalanalyse en -herziening heeft voltooid en dat het geen bezwaar heeft tegen het kapitaalplan van de Onderneming, met inbegrip van de voorgestelde dividendverhoging en terugkoopplannen.

De toestemming voor het plan voor het terugkopen van de gewone aandelen, die betrekking heeft op zowel de gewone aandelen als warrants, vervangt de eerdere toestemming van de raad, die op 30 juni komt te vervallen. De toestemming voor het plan is na aftrek van aandelen toegekend in het kader van de op aandelen gebaseerde beloningsregelingen van de Onderneming. Dividenden blijven onderworpen aan de goedkeuring van de Raad, op de gebruikelijke tijden wanneer die dividenden moeten worden gedeclareerd. De Onderneming heeft in het verleden het dividend van gewone aandelen voor het derde kwartaal, eind september, uitbetaald. Het tijdstip en de exacte hoeveelheid van de terugkoop van gewone aandelen en warrants moet in overeenstemming zijn met het kapitaalplan van de Onderneming en zal afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de kapitaalspositie van de Onderneming, liquiditeit, financiële prestaties en alternatief gebruik van kapitaal, aandelenkoers en algemene marktomstandigheden, en kunnen te allen tijden worden uitgesteld. De terugkoop van gewone aandelen en warrants moet plaatsvinden gedurende vier kwartalen, te beginnen met het derde kwartaal van 2016 en kan geschieden door middel van aankopen op de open markt of door onderhandse transacties, inclusief de Rule 10b5-1-plannen.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel
+1-980-386-5083

Check out our twitter: @NewsNovumpr