10:18 uur 09-06-2016

GSMA beschrijft zeven stappen voor het bereiken van Europees leiderschap in Mobiel

BRUSSEL–(BUSINESS WIRE)– De GSMA heeft vandaag zeven beleidsstappen geschetst die nodig zijn voor Europa om een leidende positie in mobiel te herwinnen. De vraag naar mobiele data blijft stijgen op het hele continent, in het bijzonder in verband met de groei van 4G. Aangezien mobiele technologie vorderingen maakt in de richting van 5G, heeft Europa de kans om een toonaangevende digitale rol terug te winnen en te zorgen voor de uitbreiding van snelle mobiele connectiviteit voor al haar burgers. Om dit te realiseren en beter gebruik te maken van de omvang van een Digital Single Market (DSM), moeten overheden en beleidsmakers een reset op het gebied van de regelgeving bewerkstelligen die investeringen aantrekt en de uitrol van geavanceerde mobiele oplossingen binnen alle sectoren en openbare diensten bevordert.

Dit Smart News-persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht:http://www.businesswire.com/news/home/20160608006574/nl/

GSMA beschrijft zeven stappen voor het bereiken van Europees leiderschap in Mobiel (foto: Business W ... GSMA beschrijft zeven stappen voor het bereiken van Europees leiderschap in Mobiel (foto: Business Wire)

“Opdat Europa de achterstand inhaalt wat betreft 4G en uitgroeit tot een marktleider in 5G, dient een fundamentele verandering in de aanpak ten aanzien van telecombeleid plaats te vinden,” aldus John Giusti, Chief Regulatory Officer, GSMA. “”We hebben zeven kritieke gebieden voor actie geïdentificeerd die bij elkaar Europa in de voorhoede van de wereldwijde digitale economie kunnen plaatsen en de volgende golf van mobiele innovatie voor haar burgers leveren.”

Zeven beleidsacties om de Europese 5G-ambities te realiseren

1. Doelstellingen van het EU-telecomkader veranderen en richten op investeringen en duurzame concurrentie in het belang van de consument op de lange termijn
De Europese regelgeving moet streven naar de verwezenlijking van steeds hogere investeringen in netwerken dan waar sprake van is geweest in de afgelopen jaren als het de Europese ambities op het gebeid van 5G wenst te bereiken. Dit is alleen mogelijk als de regelgevende instanties streven naar een duurzaam niveau van concurrentie om de voordelen voor de consument te maximaliseren op de lange termijn. Het kader moet daarom vereisen dat de regelgevende instanties zorgen voor meer groei, innovatie en investeringen in communicatiemarkten voor de langetermijnvoordelen van eindgebruikers.

2. Mobiele services dereguleren en het beleid heroriënteren wat betreft het spectrum
Nu nieuwe vormen van concurrentie in telecomdienstenmarkten in opmars zijn, moeten de beleidsmakers van de gelegenheid gebruik maken om te dereguleren en een leidende rol voor Europa in 5G te veroveren. Sectorspecifieke regelgeving moet worden ingetrokken daar waar sprake is van concurrentie. Het initiatief tot ‘deregulering’ moet ook de verwijdering van de voorwaarden in spectrumlicenties, zoals de verplichtingen inzake wholesaletoegang, die geen verband houden met de efficiënte toewijzing van spectrum omvatten.

3. Een ambitieus initiatief tot vermindering van mobiele kosten lanceren
De aanzienlijke toename in investeringen die nodig zijn om een Europees stappenplan voor 5G te bevorderen, zal alleen worden bereikt als de kosten van de inzet van mobiele netwerken aanzienlijk worden verminderd. De Europese Commissie moet nagaan wat er gedaan kan worden om de kosten van de inzet van mobiele netwerken, inclusief de kosten van sites, spectrumvergoedingen en andere inputbelastingen, verder te verlagen.

4. Richten op zaken die zorgen voor hoge prestaties
BEREC zou het voortouw moeten nemen als het gaat om de ontwikkeling van een beter begrip van de factoren die nodig zijn om goed presterende markten te produceren die voldoen aan de behoeften van de consument. Regelgevers moeten streven naar de uitbreiding van de levering van spectrum om de noodzaak voor spectrumlimieten of andere interventies te verminderen.

5. Netwerken in staat stellen om aan nieuwe eisen te voldoen door flexibiliteit te bieden
De eisen die vandaag de dag worden gesteld aan mobiele netwerken zijn eenvoudig in vergelijking met de toekomstige eisen van het ‘Internet van de Dingen’, verbonden apps en een verwachte aanzienlijke groei van het dataverkeer in de komende vijf jaar. Regelgeving die eenvoudige, uniforme doelstellingen voor netwerkdekking vaststelt of die netwerkkwaliteit gelijkstelt met snelheid, zal in de toekomst niet langer zinvol of relevant zijn. Regelgeving inzake netneutraliteit die de enorm verschillende prestatienormen negeert die vereist worden door verschillende toepassingen, zal de innovatie afremmen, de kosten verhogen en de consument benadelen.

6. Garanderen dat spectrumrechten zorgen voor meer investeringen
Spectrumbeleid dient gericht te zijn op groei en investeringen als Europa een leidende rol in 5G wil veroveren. We dienen verlengingsvoorwaarden te vereenvoudigen en te verduidelijken en op de lange termijn te streven naar de overgang op eeuwigdurende licenties. Naarmate meer spectrum wordt vrijgegeven, moet de noodzaak voor spectrumlimieten verminderd worden. Tegelijkertijd zijn maatregelen nodig ten aanzien van de kosten, minimumprijzen en reglementaire verplichtingen om te garanderen dat spectrum in licentie wordt gegeven op een manier die de netwerkinvesteringen die nodig zijn om het te exploiteren bevordert.

7. Mobiel prioriteit geven bij het verwezenlijken van bredere beleidsdoelstellingen
Europese beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat ze voorrang geven aan mobiel bij het ontwerpen van beleidsrichtlijnen voor de aanpak van bredere doelstellingen en de levering van openbare diensten aan burgers. Veel van deze doelen zullen commercieel worden bereikt indien de door de GSMA voorgestelde aanvullende maatregelen worden ingevoerd. Wanneer subsidies nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen die de samenleving als geheel ten goede komen, moeten deze worden gefinancierd uit algemene belastingen.

-EINDE-

Over de GSMA
De GSMA vertegenwoordigt de belangen van mobiele operators wereldwijd en verenigt bijna 800 operators met meer dan 250 bedrijven in het bredere mobiele ecosysteem, waaronder makers van handsets en apparaten, softwarebedrijven, leveranciers van apparatuur en internetbedrijven, alsook organisaties in aangrenzende sectoren. De GSMA produceert ook toonaangevende evenementen zoals Mobile World Congress, Mobile World Congress Shanghai en de Mobile 360 Series conferenties.

Voor meer informatie kunt u terecht op de GSMA corporate website op www.gsma.com. Volg de GSMA op Twitter: @GSMA.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Olivier Lechien, +32 479 99 01 63
PR Director, Europa
olechien@gsma.com
of
GSMA-persbureau
pressoffice@gsma.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr