10:38 uur 25-05-2016

MSD Animal Health ontvangt marketinggoedkeuring van Europees Geneesmiddelenbureau voor BRAVECTO™ (fluralaner) Spot-On Solution voor honden en katten

MADISON, N.J.–(BUSINESS WIRE)– MSD Animal Health (bekend als Merck Animal Health in de Verenigde Staten en Canada) heeft vandaag aangekondigd dat na een positief advies van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CGD), het Europees Geneesmiddelenbureau een vergunning voor het in de handel brengen heeft toegekend voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik BRAVECTO™ (fluralaner) Spot-On Solution voor zowel katten als honden, een Spot-On behandeling voor vlooien en teken die na een enkele dosis gedurende 12 weken effectief is.

BRAVECTO Spot-On, een systemische insecticide en acaricide, is geïndiceerd voor de behandeling van teken- en vlooienplagen op katten en honden en biedt onmiddellijke en aanhoudende activiteiten voor het doden van vlooien en teken gedurende 12 weken. BRAVECTO Spot-On wordt plaatselijk toegepast met behulp van het nieuwe ‘Twist’n’Use’™-pipetontwerp voor gemakkelijke aanbrenging. Gedetailleerde voorwaarden van het product worden beschreven in de samenvatting van de productkenmerken (SPC) die in het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) zal worden gepubliceerd.

“Goedkeuring van BRAVECTO Spot-On bouwt voort op de sterke basis en de omvang van het wetenschappelijk bewijs dat we hebben vastgesteld met onze kauwtablet voor honden, het orale product tegen vlooien en teken dat momenteel verkrijgbaar is,” aldus KJ Varma, senior vice president, research & development, MSD Animal Health. “BRAVECTO Spot-On biedt dierenartsen en katteneigenaren nu nog een middel in de strijd tegen parasieten en geeft dierenartsen en hondenbezitters een keuze in de wijze waarop bescherming tegen vlooien en teken toegediend wordt die snel werkt en tot twaalf weken duurt.”

In 2014 werd BRAVECTO gelanceerd als een kauwtablet voor honden. Sinds de introductie zijn meer dan 13 miljoen doses van de BRAVECTO-kauwtablet toegediend in 60 landen.

Vlooien en teken moeten zich hechten aan het behandelde dier en zich beginnen te voeden om te worden blootgesteld aan de werkzame stof. De meest voorkomende bijwerkingen van BRAVECTO Spot-On bij honden zijn lichte en voorbijgaande huidreacties zoals erythema of alopecia op de toedieningsplaats, en bij katten, pruritus op de toedieningsplaats. Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (Flea Allergy Dermatitis, FAD). De meest voorkomende bijwerkingen van de toediening van de BRAVECTO-kauwtablet aan honden zijn lichte en voorbijgaande gastro-intestinale effecten.

BRAVECTO Spot-On zal in de komende maanden verkrijgbaar zijn in landen in heel Europa. Dierenartsen die meer willen weten over BRAVECTO Spot-On dienen contact op te nemen met hun MSD Animal Health-vertegenwoordiger.

Over MSD Animal Health

MSD is al meer dan 125 jaar wereldwijd leider op het gebied van gezondheidszorg en werkt mee aan een gezonde wereld. MSD Animal Health, bekend als Merck Animal Health in de Verenigde Staten en Canada, is de mondiale bedrijfsunit voor diergeneeskunde van MSD. Door middel van haar verbintenis met de Science of Healthier Animals™ biedt MSD Animal Health dierenartsen, veehouders, eigenaars van huisdieren en overheden een vrijwel ongeëvenaard assortiment van diergeneeskundige farmaceutische producten, vaccins en oplossingen en diensten voor gezondheidsbeheer. MSD Animal Health zet zich in voor de bescherming en verbetering van de gezondheid, het welzijn en de prestaties van dieren. Het bedrijf investeert veel in dynamische en uitgebreide R&D-voorzieningen en een moderne, wereldomvattende leveringsketen. MSD Animal Health is aanwezig in meer dan 50 landen en de producten van het bedrijf zijn verkrijgbaar in circa 150 markten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.msd-animal-health.com of maak verbinding met ons op LinkedIn.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst van MSD & Co., Inc., Kenilworth, N.J., VS

Dit persbericht van Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., VS (het “bedrijf”) bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) in de zin van de ‘safe harbor’ bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken zijn gebaseerd op huidige overtuigingen en verwachting van het management van het bedrijf en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico’s en onzekerheden. Er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot producten in de pijplijn, dat deze producten ook de noodzakelijke regelgevende goedkeuringen krijgen, of dat deze goed in de handel worden verkocht. Als de onderliggende aannamen onjuist blijken te zijn, of risico’s of onzekerheden werkelijkheid worden, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die worden beschreven in de uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Tot de risico’s en onzekerheden behoren, onder andere, de algemene omstandigheden binnen de bedrijfstak en de concurrentie; algemene economische factoren, met inbegrip van schommelingen in rentetarieven en wisselkoersen; de gevolgen van regulering van de farmaceutische industrie en de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten en daarbuiten; mondiale trends op het gebied van beheersing van de kosten van de gezondheidszorg; technologische vooruitgang, nieuwe producten en nieuwe octrooien van concurrenten; uitdagingen die van nature zijn verbonden aan de ontwikkeling van nieuwe producten, inclusief het verkrijgen van goedkeuring van regulerende instanties; het vermogen van het bedrijf tot het nauwkeurig voorspellen van toekomstige marktomstandigheden; problemen en vertragingen bij de productie; financiële instabiliteit van internationale economieën en politieke instabiliteit; afhankelijkheid van de effectiviteit van de octrooien en andere voorzieningen van het bedrijf ter bescherming van innovatieve producten; en de blootstelling aan gerechtelijke processen, waaronder processen op het gebied van octrooirecht, en/of maatregelen van regulatieve instanties.

Het bedrijf verplicht zich niet om enige uitspraken met betrekking tot de toekomst publiek bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Bijkomende factoren die ervoor kunnen zorgen dat de resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven worden in de uitspraken met betrekking tot de toekomst, zijn te vinden in het jaarverslag van 2015 van het bedrijf op formulier 10-K en de andere deponeringen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (SEC), verkrijgbaar op de website van de SEC ( www.sec.gov).

BRAVECTO™ is een handelsmerk van Intervet International B.V., een dochteronderneming van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, VS.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

MSD Animal Health
Media:
Amy Firsching, +1 973 937 5453
amy.firsching@merck.com
of
Pam Eisele, 267-305-3558
pamela_eisele@merck.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr