08:13 uur 16-03-2016

Johnson & Johnson Innovation lanceert JLINX, een nieuw bedrijfsincubatormodel op de Janssen-campus in België

BEERSE, België–(BUSINESS WIRE)– Johnson & Johnson Innovation breidt zijn bedrijfsincubatorstrategie uit met een nieuw veelzijdig initiatief in Europa. Het is gericht op het opsporen en ondersteunen van bedrijven in hun opstartfase die actief onderzoek verrichten en het potentieel in zich dragen om de gezondheid van de mens te verbeteren. Dit initiatief, dat in samenwerking met Janssen Pharmaceutica NV, Inc. (Janssen) is opgezet, krijgt de naam Johnson & Johnson Innovation, JLINX (JLINX) en heeft als doel wetenschappelijke innovaties te bevorderen door starters flexibele middelen te verschaffen om te groeien en samen te werken binnen het Europese ecosysteem van de biowetenschappen.

Dit Smart News-persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20160315006895/nl/

JLINX zal zich vestigen op een exclusief daarvoor ingerichte locatie op de Janssen-campus in Beerse, België, onder de gezamenlijke leiding van Johnson & Johnson Innovation en bioqube ventures, dat onafhankelijk toezicht zal uitoefenen op de durfkapitaalfinanciering en de selectie van bedrijven. JLINX geeft ondernemers de kans om ideeën te delen en samen te werken en verschaft hen tegelijkertijd toegang tot een unieke combinatie van middelen, waaronder investeringen, infrastructuur en interne en externe wetenschappelijke, technische en zakelijke expertise. Het nieuwe initiatief ontvangt met onmiddellijke ingang aanvragen en zal deze zomer al volledig operationeel zijn.

“Johnson & Johnson Innovation heeft als missie de beste wetenschap – van binnen of buiten het bedrijf – op het spoor te komen en te bevorderen die gezondheidszorgoplossingen kan opleveren voor patiënten en consumenten overal ter wereld,” verklaart Paul Stoffels, M.D., Chief Scientific Officer en Worldwide Chairman, Pharmaceuticals, Johnson & Johnson. “Wij vertrouwen erop dat JLINX een dynamisch ecosysteem van startups en ondernemers zal tot stand brengen dat toegang biedt tot de expertise en technologie van internationale topkwaliteit op de Janssen-campus in België en binnen ons wereldwijde netwerk. Dit nieuwe initiatief is ontworpen om de creatieve startup-cultuur in Europa te bevorderen, waardoor sneller baanbrekende resultaten worden bereikt.”

De investeringen in veelbelovende baanbrekende innovaties door middel van het JLINX-initiatief zijn gebaseerd op durfkapitaal en Johnson & Johnson-bedrijven zullen geen specifieke rechten hebben op producten die op de markt worden gebracht krachtens de relatie met JLINX. JLINX gaat van start met een eerste durfkapitaalfinanciering van Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC), met als doel dat aldus ook investeerders van buiten het bedrijf worden aangetrokken.

Johnson & Johnson Innovation gaat nauw samenwerken met bioqube ventures, dat met zijn ervaren managementteam de dagelijkse werkzaamheden van JLINX voor zijn rekening neemt, waaronder het beheer van de investeringsportefeuille en de contacten met externe durfkapitaalinvesteerders. Bioqube ventures zal ook betrokken zijn bij het zoeken en aantrekken van nieuwe bedrijven en de hele opschaling van het nieuwe initiatief ondersteunen.

“Wij geloven dat de resultaten van deze samenwerking veel verder zullen gaan dan het ontwikkelen van geslaagde nieuwe ondernemingen. Dit nieuwe initiatief zal ertoe leiden dat nieuwe modellen voor wetenschappelijke samenwerking in de gezondheidszorg het licht zien en dat baanbrekende oplossingen beschikbaar komen voor de mensen die ze nodig hebben,” aldus William N. Hait, M.D., Ph.D., Global Head, Janssen Research & Development, LLC. “Met dit initiatief houden wij de nalatenschap van Dr. Paul Janssen levendig, die zijn bedrijf in Beerse oprichtte op grond van zijn idealen van wetenschappelijk ondernemerschap.”

JLINX zal in navolging van het onlangs gelanceerde Janssen Human Microbiome Institute vooral de nadruk leggen op het onderzoek naar het humaan microbioom, naast andere innovatiedomeinen in de farmaceutische sector en de interdisciplinaire gezondheidszorg.

JLINX vult het netwerk van initiatieven van Johnson & Johnson Innovation aan en versterkt de vier regionale innovatiecentra (Azië en Stille Oceaan, Boston, Californië en Londen), durfkapitaalinvesteringen via JJDC, onze zelfstandige JLABS-starterscentra in Noord-Amerika (Boston, Houston, San Diego, San Francisco en het centrum dat dit voorjaar in Toronto wordt geopend), evenals Janssen Business Development, dat zich toelegt op fusies en overnames in een later stadium. De volledige reeks van sectoroverschrijdende instrumenten die Johnson & Johnson Innovation biedt, is gericht op het in kaart brengen, toegankelijk maken en stimuleren van de beste kennis – binnen of buiten het bedrijf – in alle ontwikkelingsstadia, evenals op het boeken van snelle vooruitgang door middel van klinisch onderzoek om patiënten in nood te helpen.

Startupbedrijven en ondernemers die zich zouden willen aansluiten bij de JLINX-gemeenschap, kunnen een aanvraag indienen via jlinx.jnjinnovation.com.

Over Johnson & Johnson Innovation

Johnson & Johnson Innovation werkt aan de versnelling van wetenschappelijke vernieuwing in alle ontwikkelingsstadia wereldwijd, waarbij het geavanceerde oplossingen biedt die tegemoetkomen aan de onvervulde behoeften van patiënten. Johnson & Johnson Innovation verschaft wetenschappers, ondernemers en opkomende bedrijven rechtstreeks toegang tot het brede netwerk van middelen van de Johnson & Johnson-groep van bedrijven,die een Farmaceutische Groep, een Medische Instrumentengroep en een Consumentengroep omvat. Het maakt ook de weg vrij naar dealmakers door middel van de innovatiecentra die zich bevinden op de hot spots voor biowetenschappen wereldwijd en Johnson & Johnson Innovation, Janssen Business Development; durfkapitaalinvesteringen via Johnson & Johnson Innovation, JLABS; R&D en expertise in productie en commercialisatie voor alle drie de sectoren. Ga voor meer informatie naar www.jnjinnovation.com of volg @JNJInnovation.

Over Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Bij Janssen leggen we ons toe op het aanpakken en oplossen van een aantal van de belangrijkste onvervulde medische noden op het gebied van oncologie, immunologie, neurowetenschappen, infectieziekten en vaccins, en cardiovasculaire en stofwisselingsziekten. Gedreven door onze inzet voor de patiënten ontwikkelen wij innovatieve producten, diensten en oplossingen voor de gezondheidszorg om mensen met ernstige ziektes over de hele wereld te helpen. Naast zijn innovatieve geneesmiddelen neemt Janssen het voortouw bij de ontwikkeling van educatieve en overheidsbeleidsinitiatieven om ervoor te zorgen dat patiënten en hun gezinsleden, zorgenverstrekkers, belangenbehartigers en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg toegang hebben tot actuele informatie, ondersteuningsdiensten en kwaliteitszorg.

Janssen Research & Development, LLC is een van de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Ga voor meer informatie naar www.janssen.com. Volg ons op Twitter ophttps://twitter.com/JanssenGlobal.

Waarschuwing omtrent toekomstgerichte beweringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte beweringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 met betrekking tot een nieuw strategisch initiatief en samenwerking. De lezer wordt gewaarschuwd niet te vertrouwen op deze toekomstgerichte beweringen. Deze beweringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen. Als onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn of bekende of onbekende risico’s of onzekerheden weergeven, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen en projecties van Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, Johnson & Johnson Innovation, LLC en/of Johnson & Johnson. Risico’s en onzekerheden omvatten, maar blijven niet beperkt tot: de mogelijkheid dat de verwachte voordelen en kansen met betrekking tot het initiatief worden gerealiseerd; risico’s die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve producten en processen, met inbegrip van de onzekerheid van klinische en commerciële successen en registratiegoedkeuringen; concurrentie, met inbegrip van nieuwe producten en octrooien die worden verworven door concurrenten; uitdagingen ten aanzien van patenten; veranderingen in het gedrag en bestedingspatroon van de kopers van producten voor gezondheidszorg en diensten; en wereldwijde hervormingen in de gezondheidszorg en trends met het oog op de kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen worden gevonden in het jaarverslag van Johnson & Johnson op Formulier 10-K voor het fiscale jaar dat eindigde op 3 januari 2016, evenals in Bijlage 99 daarvan, en in de daaropvolgende neergelegde verslagen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission. Kopieën van deze neergelegde verslagen zijn te vinden op www.sec.gov, www.jnj.com of op verzoek online beschikbaar bij Johnson & Johnson. Noch de Janssen Pharmaceutical Companies, noch Johnson & Johnson Innovation LLC of Johnson & Johnson is van plan een geactualiseerde versie te verspreiden van eventuele toekomstgerichte beweringen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Dit persbericht geldt officieel enkel in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Johnson & Johnson Innovation
Mediacontacten:
Seema Kumar, + 1 908-405-1144
skumar10@its.jnj.com
of
Meghan Marschall, + 1 201-323-0578
mmarsch@its.jnj.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr