10:08 uur 15-02-2016

De Bank of America Corporation heeft een 8-K-formulier ingediend

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– Bank of America Corporation (de “Corporation”) heeft op 12 februari 2016 een 8-K formulier ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), waarin wordt aangekondigd dat de Raad van Bestuur heeft ingestemd met de prestatiebeloningen over 2015 voor de executive officers van de Corporation, waaronder voorzitter en Chief Executive Officer Brian T. Moynihan. De structuur van Moynihans prestatiebeloning is onveranderd en bestaat uit een basissalaris, periodiek beperkte aandeleneenheden (restricted stock units, “RSU’s”) en RSU’s op basis van prestatie, die alleen worden uitgekeerd als de Corporation specifieke financiële doelen realiseert.

Het jaarlijkse basissalaris van Moynihan blijft onveranderd ter waarde van $ 1,5 miljoen. De samengestelde waarde van zijn effectenbeloningen in 2015 is $ 14,5 miljoen, waarvan 50% bestaat uit prestatie-RSU’s. In overeenstemming met afgelopen jaren ontving hij geen bonus in contanten voor 2015.

Volgens het ‘belonen voor prestaties’-beleid van de Corporation hebben de prestatie-RSU’s geen waarde voor de leidinggevende, tenzij deze worden terugverdiend in de financiële prestaties van de Corporation in 2016-2018. Dit betekent dat de Corporation gedurende deze periode specifieke groeidoelstellingen met betrekking tot rendement op bezittingen (return on assets, “ROA”) en aangepaste materiële intrinsieke waarde (tangible book value, “TBV”) moet bereiken om de prestatie-RSU’s uitkeerbaar te maken voor de leidinggevende.

De targets voor de prestatie-RSU’s zijn een gedurende drie jaar gemiddeld ROA van 0,80% en een gedurende drie jaar gemiddelde groei van de aangepaste TBV van 8,5%. Als het bedrijf de beide doelstellingen haalt, worden de prestatie-RSU’s voor 100% uitbetaald. Op 31 december 2015 bedroegen de totale bezittingen van de Corporation $ 2,14 biljoen. Ter illustratie: een gedurende drie jaar gemiddeld ROA van 0,80% over $ 2,14 biljoen aan bezittingen zou overeenkomen met $ 50,4 miljard aan samengestelde netto-opbrengsten in de periode van drie jaar.

De periodiek beperkte RSU’s van Moynihan bestaan uit contant uitgekeerde RSU’s, maandelijks verworven in de komende 12 maanden, en in aandelen uitgekeerde RSU’s, jaarlijks verworven in de komende drie jaar.

Verder zijn de effectenbeloningen van Moynihan afhankelijk van de vereisten voor aandelenbezit en -behoud van de Corporation. Specifiek beschreven moet 50% van de ontvangen netto-effectenbeloningen na belastingen worden vastgehouden tot één jaar na zijn pensionering. Deze effectenbeloningen zijn eveneens afhankelijk van het terugvorderingsbeleid van de Corporation.

De Corporation toonde in 2015 voortdurend vooruitgang dankzij de strategie van het vereenvoudigen van de Corporation en het nastreven van een duidelijk businessmodel dat gericht is op verantwoordelijke groei, het oplossen van hypotheekgerelateerde kwesties ontstaan door de financiële crisis en het heropbouwen van vermogen en liquiditeit.

De Corporation verdiende in 2015 bijna $ 16 miljard, in vergelijking met $ 4,8 miljard in 2014, en keerde bijna $ 4,5 miljard aan kapitaal uit aan de gezamenlijke aandeelhouders. De uitgaven werden met $ 18 miljard verminderd, inclusief lagere operationele kosten en verminderde kosten gerelateerd aan geschillenbeslechting, aangezien kwesties uit de crisistijd opgelost waren. Terwijl de Corporation het vermogen heropbouwde en de inkomsten verbeterde, nam de materiële intrinsieke waarde per aandeel, een belangrijke indicator van waarde voor aandeelhouders op de lange termijn, in 2015 toe met 8%.

Details met betrekking tot de hierin beschreven effectenbeloningen van Moynihan worden beschreven in een Form-4, ingediend bij de SEC. Aanvullende belangrijke informatie over de beloningenprogramma’s en -beheer, inclusief uitleg over alle materiële elementen van de compensatie van Moynihan en andere met naam genoemde executive officers, wordt gepresenteerd in de proxyverklaring van de Corporation voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2016, die naar verwachting in maart 2016 bij de SEC wordt ingediend.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, +1-980-386-5083
Assistant General Counsel

Check out our twitter: @NewsNovumpr