10:10 uur 11-02-2016

Staples ontvangt goedkeuring van Europese Unie voor overname van Office Depot

FRAMINGHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)– Staples, Inc. (NASDAQ: SPLS) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf goedkeuring heeft verkregen van de Europese Unie voor de overname van Office Depot.

“Dit is een belangrijke stap en we zijn uiterst verheugd dat de Europese Commissie deze transactie heeft goedgekeurd,” aldus Ron Sargent, Chairman en Chief Executive Officer van Staples, Inc. “De overname is goedgekeurd in Australië, Nieuw-Zeeland, China en Europa. Regelgevende instanties wereldwijd begrijpen dat dankzij deze overname Staples een toegevoegde waarde en een betere service aan zowel grote als kleine klanten zal kunnen bieden. We kijken nu uit naar een volledige, onpartijdige rechterlijke toetsing in de Verenigde Staten.”

De Europese Commissie heeft de overname goedgekeurd op voorwaarde dat Staples de Europese contractactiviteiten van Office Depot en alle activiteiten van Office Depot in Zweden afsplitst. Staples zal hieraan voldoen en de partijen hebben daarnaast besloten ook de retail-, online en catalogusactiviteiten van Office Depot af te stoten in het kader van de transactie. De Europese activiteiten van Office Depot zullen worden afgesplitst als de overname-overeenkomst eenmaal is ondertekend.

Over de fusie loopt een juridisch geschil bij de Amerikaanse Federal Trade Commission en het Canadese Competition Bureau. De bedrijven hebben onlangs aangekondigd dat de financiële regelingen zijn afgerond en dat de fusieovereenkomst verlengd wordt van 4 februari 2016 naar 16 mei 2016.

Het bedrijf verwacht dat de synergieën in jaarcijfers een besparing van ruim $1 miljard zullen opleveren, na aftrek van investeringen. Dit betekent voor klanten een toegevoegde waarde tegen het derde volle boekjaar na het sluiten van de overeenkomst. De gecombineerde onderneming zal zich in een betere positie bevinden om de redundantie te minimaliseren, de kosten te verlagen en zijn aanwezigheid op de retailmarkt te optimaliseren.

Over Staples, Inc.
Staples maakt het gemakkelijk meer te doen met meer producten en meer manieren om inkopen te doen. Door middel van retail-, online en bezorgmogelijkheden van wereldklasse stelt Staples klanten in de gelegenheid te winkelen hoe en wanneer ze maar willen, in de winkel, online of op mobiele apparaten. Staples biedt meer producten dan ooit tevoren, zoals technologie, faciliteiten en kantoor- en kantine-artikelen, meubilair, veiligheidsartikelen, medische artikelen en kopieer- en printservices. Staples heeft haar hoofdkantoor aan de rand van Boston, en is werkzaam in heel Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie over Staples (SPLS) is te vinden op www.staples.com.

BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE

In verband met de voorgenomen fusie heeft Staples bij de SEC een registratieverklaring op Formulier S-4 ingediend, samen met een volmachtsverklaring van Office Depot, die tevens dient als prospectus van Staples. Staples heeft de definitieve volmachtsverklaring/prospectus bij de SEC ingediend op 18 mei 2015. De registratieverklaring is op 15 mei 2015 door de SEC geldig verklaard. Office Depot heeft de definitieve volmachtsverklaring/prospectus toegezonden aan de aandeelhouders van Office Depot op of rond 19 mei 2015, en de aandeelhouders hebben de transactie goedgekeurd op 19 juni 2015. De registratieverklaring en volmachtsverklaring/prospectus bevatten belangrijke informatie over Staples, Office Depot, de transactie en aanverwante zaken. Beleggers en houders van waardepapieren wordt uitdrukkelijk aangeraden de registratieverklaring en de volmachtsverklaring/prospectus (met inbegrip van alle wijzigingen en aanvullingen) zorgvuldig te lezen.

Beleggers en houders van waardepapieren kunnen een gratis exemplaar van de registratieverklaring, de volmachtsverklaring/prospectus en andere documenten die door Staples en Office Depot bij de SEC zijn ingediend verkrijgen via de website van de SEC, www.sec.gov.

Beleggers en houders van waardepapieren kunnen tevens een gratis exemplaar van de registratieverklaring en de definitieve volmachtsverklaring/prospectus verkrijgen van Staples door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Staples op telefoonnummer 800-468-7751, of van Office Depot door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Office Depot op telefoonnummer 561-438-7878.

Safe Habor-regeling voor uitspraken met betrekking tot de toekomst
Uitspraken in dit document betreffende de voorgenomen transactie tussen Staples en Office Depot, het verwachte tijdschema om te voldoen aan de voorwaarden voor de fusie, met inbegrip van het verkrijgen van regulatieve goedkeuringen, en het voltooien van de transactie, toekomstige financiële en operationele resultaten, voordelen en synergieën van de transactie, toekomstmogelijkheden voor de gecombineerde onderneming en andere uitspraken betreffende toekomstverwachtingen, overtuigingen, doelstellingen, plannen of vooruitzichten van het management van Staples of Office Depot zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward looking statements”) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle uitspraken die geen betrekking hebben op historische feiten (met inbegrip van uitspraken zoals “gelooft”, “anticipeert”, “is van plan”, “verwacht”, “kan”, “zal”, “zou”, “wil”, “schat” en vergelijkbare uitdrukkingen) dienen eveneens te worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst. Er zijn diverse belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt beschreven in de uitspraken met betrekking tot de toekomst, waaronder: het vermogen om de transactie uit te voeren; het risico dat de vereiste regulatieve goedkeuringen voor de fusie niet worden verkregen of worden verkregen na vertraging of onder voorbehoud van onvoorziene voorwaarden; het risico dat de vereiste financiering voor de transactie niet wordt verkregen; het risico dat niet wordt voldaan aan andere voorwaarden voor het uitvoeren van de fusie; potentiële negatieve reacties of veranderingen in zakelijke of arbeidsverhoudingen, onder andere als gevolg van de bekendmaking of voltrekking van de fusie; onzekerheden met betrekking tot de timing van de fusie; reacties van concurrenten op de fusie; reacties op de fusie van activisten onder de aandeelhouders; onzekerheid omtrent de verwachte financiële prestaties van de gecombineerde onderneming na de uitvoering van de voorgenomen transactie; het vermogen de activiteiten en werknemers van Staples en Office Depot met succes te integreren; het vermogen de geanticipeerde synergieën en kostenbesparingen te realiseren; onverwachte kosten, onkosten en uitgaven in verband met de fusie; gerechtelijke processen in verband met de fusie; de resultaten van huidige of potentiële gerechtelijke processen of onderzoeken van de overheid; het onvermogen belangrijke personeelsleden aan te houden; veranderingen in de algemene economische en/of sectorspecifieke omstandigheden; en de andere factoren die worden beschreven in het jaarrapport van Staples op Formulier 10-K voor het jaar eindigende op 31 januari 2015 en het jaarrapport van Office Depot op Formulier 10-K voor het jaar eindigende op 27 december 2014, en de meest recente kwartaalrapporten op Formulier 10-Q, ingediend bij de SEC. Staples en Office Depot wijzen elke intentie of verplichting af in verband met het bijwerken van uitspraken met betrekking tot de toekomst naar aanleiding van ontwikkelingen die zich voordoen na de datum van dit document.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Staples, Inc.
Contactpersoon voor de media:
Kirk Saville, 508-253-8530
of
Contactpersoon voor beleggers:
Chris Powers, 508-253-4632

Check out our twitter: @NewsNovumpr