09:23 uur 08-02-2016

Gilead Sciences maakt financiële resultaten van het vierde kwartaal en van het gehele jaar 2015 bekend

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) heeft vandaag haar bedrijfsresultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het gehele jaar 2015. De totale opbrengsten voor het vierde kwartaal van 2015 waren $ 8,5 miljard, vergeleken met $ 7,3 miljard voor het vierde kwartaal van 2014. De netto-inkomsten voor het vierde kwartaal van 2015 waren $ 4,7 miljard, of $ 3,18 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 3,5 miljard, of $ 2,18 per verwaterd aandeel voor het vierde kwartaal van 2014. De niet-GAAP netto-inkomsten voor het vierde kwartaal van 2015, exclusief acquisitiegerelateerde, op aandelen gebaseerde compensatie en overige bedragen, waren $ 4,9 miljard, of $ 3,32 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 3,9 miljard, of $ 2,43 per verwaterd aandeel voor het vierde kwartaal van 2014.

De totale inkomsten voor het gehele jaar 2015 waren $ 32,6 miljard, vergeleken met $ 24,9 miljard voor 2014. De netto-inkomsten voor 2015 bedroegen $ 18,1 miljard, of $ 11,91 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 12,1 miljard, of $ 7,35 per verwaterd aandeel voor 2014. De niet-GAAP netto-inkomsten voor 2015, exclusief acquisitiegerelateerde, op aandelen gebaseerde compensatie en overige bedragen, waren $ 19,2 miljard, of $ 12,61 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 13,3 miljard, of $ 8.09 per verwaterd aandeel voor 2014.

Drie maanden eindigend op Twaalf maanden eindigend op
31 december 31 december
(in miljoenen, uitgezonderd bedragen per aandeel) 2015 2014 2015 2014
Productomzet $ 8.409 $ 7.222 $ 32.151 $ 24.474
Royalty, contract- en andere inkomsten 97 92 488 416
Totale inkomsten $ 8.506 $ 7.314 $ 32.639 $ 24.890
Netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.683 $ 3.487 $ 18.108 $ 12.101
Niet-GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.889 $ 3.883 $ 19.174 $ 13.314
Verwaterde WPA (Winst Per Aandeel) $ 3,18 $ 2,18 $ 11,91 $ 7,35
Niet-GAAP verwaterde WPA $ 3,32 $ 2,43 $ 12,61 $ 8,09

Productomzet

De totale productomzet was $ 8,4 miljard in het vierde kwartaal van 2015, vergeleken met $ 7,2 miljard in het vierde kwartaal van 2014. De productomzet in de VS was $ 4,8 miljard in het vierde kwartaal van 2015, vergeleken met $ 5,5 miljard in het vierde kwartaal van 2014. De productomzet in Europa was $ 1,7 miljard, vergeleken met $ 1,4 miljard in het vierde kwartaal van 2014. De omzet in andere locaties steeg naar $ 1,9 miljard vergeleken met $ 373 miljoen in het vierde kwartaal van 2014, voornamelijk door de omzet van Sovaldi ®(sofosbuvir 400 mg) en Harvoni ® (ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg) in Japan.

De totale productomzet in 2015 was $ 32,2 miljard vergeleken met $ 24,5 miljard in 2014, voornamelijk door de omzet van Harvoni dat in oktober 2014 werd geïntroduceerd, gedeeltelijk als compensatie voor de omzetdaling van Sovaldi. De productomzet in de VS was $ 21,2 miljard in 2015, vergeleken met $ 18,1 miljard in 2014. De productomzet in Europa was $ 7,2 miljard, vergeleken met $ 5,1 miljard in 2014. De omzet in andere locaties steeg naar $ 3,8 miljard in 2015, vergeleken met $ 1,2 miljard in 2014, voornamelijk door de omzet van Sovaldi en Harvoni in Japan.

Omzet van antivirale producten

Antivirale productomzet, waaronder producten op onze gebieden hiv en leverziekten, waren $ 7,9 miljard voor het vierde kwartaal van 2015, vergeleken met $ 6,7 miljard voor het vierde kwartaal van 2014, voornamelijk als gevolg van de introductie van onze HCV-producten in Japan en doorlopende introducties van onze HCV-producten over geheel Europa, gedeeltelijk als compensatie van lagere omzet van HCV-producten in de VS. Voor 2015 was de antivirale productomzet $ 30,2 miljard, vergeleken met $ 22,8 miljard in 2014, voornamelijk door de omzet van Harvoni, gedeeltelijk als compensatie voor een omzetdaling van Sovaldi.

Overige productomzet

Overige productomzet, waaronder Letairis ®, Ranexa ® en AmBisome ®, was in totaal $ 523 miljoen voor het vierde kwartaal van 2015, vergeleken met $ 496 miljoen voor het vierde kwartaal van 2014. De overige productomzet in 2015 was $ 1,9 miljard, vergeleken met $ 1,7 miljard in 2014.

Bedrijfskosten

Drie maanden eindigend op Twaalf maanden eindigend op
31 december 31 december
(In miljoenen) 2015 2014 2015 2014
Niet-GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten (R&D) $ 779 $ 899 $ 2.845 $ 2.585
Niet-GAAP verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) $ 1.013 $ 799 $ 3.224 $ 2.757

Opmerking: De niet-GAAP R&D-kosten en SG&A-kosten zijn exclusief de bedragen van acquisitiegerelateerde, op aandelen gebaseerde compensatie en overige.

________________________________

 • Gedurende het vierde kwartaal van 2015 daalden de non-GAAP R&D-kosten vergeleken met dezelfde periode in 2014, voornamelijk door de invloed van de in 2014 vooraf betaalde honoraria in verband met Gilead’s samenwerking met ONO Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO) en de aankoop van een prioriteitsbeoordelingsvoucher van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), gedeeltelijk als compensatie voor de toegenomen kosten voor het ondersteunen van de voortdurende voortgang van Gilead’s klinische onderzoeken in 2015.
 • In 2015 stegen de non-GAAP R&D-kosten, vergeleken met 2014, voornamelijk vanwege de voortgang van Gilead’s klinische onderzoeken, gedeeltelijk gecompenseerd door de invloed van de in 2014 direct betaalde honoraria in verband met Gilead’s samenwerking met ONO en de aankoop van een prioriteitsbeoordelingvoucher bij de FDA.
 • Tijdens het vierde kwartaal en het gehele jaar 2015 stegen de non-GAAP SG&A-kosten, vergeleken met dezelfde perioden in 2014, voornamelijk voor ondersteuning van de groei van Gilead en de geografische uitbreiding van het bedrijf.

Kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten

Per 31 december 2015 had Gilead kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten ten bedrage van $ 26,2 miljard vergeleken met $ 11,7 miljard per 31 december 2014. In 2015 genereerde Gilead $ 20,3 miljard aan kasstroom uit de bedrijfsuitoefening, gebruikte $ 10,0 miljard om 95 miljoen aandelen terug te kopen en betaalde een contant dividend uit van $ 1,9 miljard of $ 1,29 per aandeel.

Volledige jaar 2016 richtlijn

Gilead verschafte haar volledige jaar 2016 richtlijn:

(In miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel) Afgegeven

2 februari 2016

Netto-productomzet $ 30.000 – $ 31.000
Niet-GAAP*
Brutomarge product 88% – 90%
R&D-uitgaven $ 3.200 – $ 3.500
SG&A-kosten $ 3.300 – $ 3.600
Effectief belastingtarief 18,0 % – 20,0 %
Verwaterde WPA-invloed van acquisitiegerelateerde, op aandelen gebaseerde compensatie en overige $ 1,10 – $ 1,16

* De niet-GAAP brutomarge product, R&D- en SG&A-kosten en effectief belastingtarief zijn exclusief de bedragen van acquisitiegerelateerde, op aandelen gebaseerde compensatie en overige.

Hoogtepunten van het bedrijf

 • Gilead was de grootste zakelijke filantropische financier voor hiv/aids en in totaal de nr. 2 particuliere filantropische financier voor hiv/aids na de Bill & Melinda Gates Foundation, volgens het Funders Concerned About AIDS Report dat op 8 december 2015 werd uitgegeven. Gilead gaf $ 73,4 miljoen filantropische ondersteuning aan hiv/aids in 2014. De zakelijke schenking van het bedrijf helpt bij de aanpak van de hiv-epidemie op alle fronten, waaronder testen en koppeling aan zorg, mogelijk maken van toegang tot geneesmiddelen, verminderen van ongelijkheid in de kwaliteit van de gezondheidszorg en voorlichten van professionals in de gezondheidszorg over de laatste ontwikkelingen in hiv-therapieën.
 • Gilead is samen met de regering van de VS, de Bill & Melinda Gates Foundation en andere zakelijke donoren partner in het DREAMS-initiatief dat gericht is op het verminderen van hiv-infecties onder adolescente meisjes en jonge vrouwen in sub-Sahara-Afrika. Gilead zal de financiering verschaffen om het programma te helpen bij het kopen van generiek Truvada voor gebruik als pre-exposureprofylaxe (PrEP) bij hiv-negatieve adolescente meisjes en jonge vrouwen in sub-Sahara-Afrika, en het ondersteunen bij de kosten die in verband staan met de inkoop, het transport en de verspreiding van PrEP.

Product- & pijplijn-updates, door Gilead gedurende het vierde kwartaal van 2015 aangekondigd omvatten:

Antiviraal programma

 • Bekendgemaakt dat de Europese commissie een vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend voor het eenmaaldaagse enkeltabletregime Genvoya® voor de behandeling van hiv-1-infectie. Genvoya is het eerste op tenofovir alafenamide (TAF) gebaseerde regime dat een vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie (EU) heeft verkregen. Genvoya is in de EU geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 35 kg), geïnfecteerd met hiv-1 zonder bekende mutaties die in verband gebracht worden met resistentie tegen de integraseremmerklasse, emtricitabine of tenofovir.
 • Bekendgemaakt dat de FDA Genvoya heeft goedgekeurd voor de behandeling van hiv-1-infectie. Genvoya is het eerste op TAF gebaseerde regime dat goedkeuring heeft verkregen van de FDA. Genvoya is geïndiceerd als volledig regime voor de behandeling van hiv-1-infectie bij volwassen patiënten en kinderen van 12 jaar en ouder die geen antiretrovirale behandelingsvoorgeschiedenis hebben of ter vervanging van het huidige antiretrovirale regime bij personen met virologische onderdrukking (hiv-1 RNA-niveaus van minder dan 50 kopieën per ml) op een stabiel antiretroviraal regime gedurende minimaal zes maanden, zonder voorgeschiedenis van behandelingsfalen en zonder bekende substituties die geassocieerd worden met resistentie tegen de afzonderlijke bestanddelen van Genvoya.
 • Maakte positieve resultaten na 96 weken bekend van twee fase-3-onderzoeken ter beoordeling van Genvoya voor de behandeling van hiv-1-infectie bij niet eerder behandelde volwassenen. Genvoya werd statistisch niet inferieur bevonden aan Stribild ®, gebaseerd op de percentages patiënten met hiv-1 RNA-niveaus lager dan 50 kopieën/ml. Patiënten die Genvoya kregen lieten ook verbeteringen zien in nier- en botlaboratoriumparameters vergeleken met patiënten die werden behandeld met Stribild. Deze gegevens werden gepresenteerd op de 15e European AIDS Conference.
 • Bekendgemaakt dat de aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen (Marketing Authorisation Application, MAA) voor een onderzoeks-, eenmaaldaagse vaste-dosiscombinatie van de nucleotide-analoge polymeraseremmer sofosbuvir (SOF) 400 mg en velpatasvir (VEL) 100 mg, een onderzoeks-, pan-genotypische NS5A-remmer, voor de behandeling van chronische hepatitis C-virusinfectie (HCV) volledig is gevalideerd en nu wordt beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EGb). De gegevens die in de aanvraag zijn opgenomen, ondersteunen het gebruik van SOF/VEL bij patiënten met genotype 1-6 HCV-infectie, waaronder patiënten met gecompenseerde en gedecompenseerde cirrose. SOF/VEL is het derde onderzoeksgeneesmiddel voor HCV-infectie van Gilead dat een versnelde beoordeling door de EGb krijgt.
 • Bekendgemaakt dat de FDA Harvoni heeft goedgekeurd voor uitbreiding van het gebruik naar patiënten met HCV-infectie genotype 4, 5 en 6 en naar patiënten die ook geïnfecteerd zijn met hiv. Daarnaast werd Harvoni plus ribavirine (RBV) gedurende 12 weken goedgekeurd als alternerende therapie voor 24 weken Harvoni voor eerder behandelde genotype-1-patiënten met cirrose.
 • Bekendgemaakt dat het bedrijf een nieuwe geneesmiddelaanvraag (New Drug Application) heeft ingediend bij de FDA voor een onderzoeks-, eenmaaldaagse vastedosiscombinatie van SOF/VEL, voor de behandeling van chronische HCV-infectie genotype 1-6. De NDA wordt ondersteund door klinische onderzoeken die het gebruik verkennen van 12 weken SOF/VEL voor patiënten met HCV-infectie genotype 1-6, waaronder patiënten met gecompenseerde cirrose en 12 weken SOF/VEL met RBV voor patiënten met gedecompenseerde cirrose. De FDA heeft SOF/VEL een status van doorbraakbehandeling toegekend; deze status wordt verleend aan onderzoeksgeneesmiddelen die belangrijke behandelingsvooruitgang kunnen bieden in vergelijking met bestaande opties.
 • Bekendgemaakt dat het bedrijf aan een verzoek heeft voldaan voor toegang ‘uit mededogen’ tot GS-5734, een nieuwe nucleotideanaloog in ontwikkeling voor de mogelijke behandeling van ebolavirusziekte. De samenstelling werd aan twee patiënten gegeven; één van hen was een vrouwelijke patiënt in het Royal Free Hospital in Londen in oktober en één de maand daarop in Guinea, via een verzoek uit mededogen (compassionate use request). Twee fase-1-studies bij mensen zijn nu aan de gang bij gezonde volwassen vrijwilligers.

Oncologieprogramma

 • Positieve resultaten bekendgemaakt van een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse van een fase 3-onderzoek dat Zydelig ® in combinatie met bendamustine en rituximab (BR) evalueert voor patiënten met eerder behandelde chronische lymfatische leukomie. In de analyse werd bij patiënten die Zydelig plus BR kregen een daling met 67% van het risico op ziekteprogressie of overlijden gevonden (progressievrije overleving), vergeleken met alleen BR. Bovendien bereikten bij deze tussentijdse analyse alle secundaire eindpunten, waaronder algehele overleving, statistische significantie. Deze gegevens werden gepresenteerd op de jaarvergadering van de American Society of Hematology.

Cardiovasculair programma

 • Bekendgemaakt dat de FDA het gebruik van Letairis in combinatie met tadalafil heeft goedgekeurd voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) (WHO Groep 1) voor de verlaging van het risico op ziekteprogressie en op ziekenhuisopname als gevolg van verslechterde PAH, en om de lichamelijke inspanningscapaciteit te verbeteren.

Programma ontstekingsziekten

 • Bekendgemaakt dat Gilead en Galapagos NV een samenwerking zijn aangegaan voor de ontwikkeling en het in de handel brengen van de JAK1-selectieve remmer filgotinib voor ontstekingsziekte-indicaties. Deze samenwerking vertegenwoordigt een kans om aanvullende klinische programma’s toe te voegen aan onze toenemende inspanningen op het gebied van ontstekingsziektenonderzoek en -ontwikkeling. Gegevens van fase-2-onderzoek laten zien dat filgotinib de mogelijkheid heeft om een werkzame en goed verdraagbare orale therapie te zijn voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en de ziekte van Crohn. Naar verwachting zal midden 2016 gestart worden met fase-3-onderzoeken voor RA en ziekte van Crohn, hangende het succesvolle resultaat van gesprekken met regelgevende instanties.

Conference call

Vandaag om 16.30 uur (Eastern Time) zal het management van Gilead een telefonische vergadering met gelijktijdige webcast organiseren om de resultaten van het vierde kwartaal en het gehele jaar 2015 te bespreken, en om een richtlijn voor 2016 en een algemene bedrijfsupdate te geven. Voor toegang tot de live webcast via het internet, neem contact op met de website van het bedrijf www.gilead.comDownload de software die nodig is om de webcast te kunnen beluisteren 15 minuten voor aanvang van de conference call, om er zeker van te zijn dat er voldoende tijd voor beschikbaar is. Alternatieve mogelijkheid: bel naar +1-877-359-9508 (VS) of 1-224-357-2393 (internationaal) en toets het conferentie-ID 8843180 voor toegang tot de call.

Een replay van de webcast wordt gedurende één jaar gearchiveerd op de website van het bedrijf en een telefonische replay is beschikbaar vanaf ongeveer twee uur na de conference call tot en met 4 februari 2016. Bel voor toegang tot de telefonische replay +1-855-859-2056 (VS) of 1-404-537-3406(internationaal) en toets het conferentie-ID 8843180 in.

Over Gilead

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is het wereldwijd verbeteren van de zorg voor patiënten die lijden aan levensbedreigende ziekten. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Niet-GAAP financiële informatie

Gilead heeft bepaalde financiële informatie gepresenteerd in overeenstemming met U.S. GAAP (GAAP) en ook op een niet-GAAP basis. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-informatie, bekeken in combinatie met Gilead’s GAAP-financiële overzichten, nuttig is voor investeerders, omdat het management dergelijke informatie intern gebruikt voor bedrijfs-, budgetterings- en financiële planningsdoeleinden. Niet-GAAP informatie is niet opgesteld op basis van een uitgebreid aantal boekhoudkundige regels en mag uitsluitend worden gebruikt als aanvulling om de bedrijfsresultaten van Gilead zoals gerapporteerd onder GAAP te begrijpen. Een aansluiting tussen GAAP en niet-GAAP financiële informatie wordt weergegeven in de tabellen op pagina 8 en 9.

Toekomstgerichte verklaringen

De uitspraken in dit persbericht die niet historisch van aard zijn, zijn op de toekomst gerichte uitspraken in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Gilead waarschuwt lezers dat op de toekomst gerichte uitspraken onderhevig zijn aan bepaalde risico’s en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk anders uitvallen. Tot deze risico’s en onzekerheden behoren onder meer: Het vermogen van Gilead om zijn verwachte financiële resultaten over het volledige jaar 2016 te behalen; het vermogen van Gilead om groei te behouden in de opbrengsten van zijn antivirale- en andere programma’s; beschikbaarheid van financiële middelen voor AIDS Drug Assistance Programs (ADAP’s) van staten; voortdurende schommelingen in ADAP-aankopen gestuurd door federale- en staatssubsidiecycli die de vraag bij de patiënt niet altijd weerspiegelen en schommelingen kunnen veroorzaken in de opbrengsten van Gilead; de mogelijkheid van ongunstige resultaten uit klinisch onderzoek met onderzoekssamenstellingen, waaronder GS-5734 en filgotinib; het vermogen van Gilead om te beginnen met nieuwe klinische studies binnen de momenteel verwachte tijdlijnen; de hoeveelheid voorraad die door groothandelaren en retailers wordt aangehouden en die schommelingen in Gilead’s inkomsten kunnen veroorzaken; het vermogen van Gilead om nieuwe geneesmiddelaanvragen in te dienen voor nieuwe productkandidaten binnen de momenteel verwachte tijdlijnen; het vermogen van Gilead om tijdig of in elk geval goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen voor nieuwe en huidige producten waaronder F/TAF, R/F/TAF en SOF/VEL; het vermogen van Gilead om succesvol zijn producten, waaronder Genvoya, op de markt te brengen; het risico dat artsen en patiënten de voordelen van deze producten boven andere therapieën niet inzien en daarom terughoudend zijn met het voorschrijven van de producten; het risico dat de schattingen van aantal patiënten met HCV of de verwachte vraag van patiënten mogelijk niet accuraat zijn; het risico dat particuliere en publieke betalers kunnen aarzelen om dekking of vergoeding te bieden, of te continueren, voor nieuwe producten, waaronder Sovaldi en Harvoni; het vermogen van Gilead om succesvol hun oncologie-, inflammatie-, cardiovasculaire en ademhalingsprogramma’s te ontwikkelen; veiligheids- en werkzaamheidsgegevens uit klinische studies kunnen ertoe leiden dat verdere ontwikkeling van productkandidaten van Gilead niet wordt voortgezet; de mogelijkheid van prijsdruk van aanvullende competitieve HCV-introducties of van besparingsmaatregelen in Europese landen en Japan die het bedrag van gevraagde kortingen voor producten van Gilead kunnen verhogen; het vermogen van Gilead om het aandelenterugkoopprogramma te voltooien als gevolg van wijzigingen in de koers van de aandelen, bedrijfs- en andere marktomstandigheden; het vermogen van Gilead om dividend uit te keren onder zijn dividendprogramma en het risico dat de Raad van Bestuur het bedrag van het dividend kan verminderen; schommelingen in de wisselkoers van de Amerikaanse dollar die een negatieve wisselkoersinvloed kan veroorzaken op Gilead’s toekomstige opbrengsten en winst voor belasting; en andere risico’s die af en toe worden vastgesteld in de rapporten van Gilead die worden ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Bovendien doet Gilead schattingen en geeft het beoordelingen die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa, passiva, inkomsten en kosten en gerelateerde openbaar gemaakte gegevens. Gilead baseert haar schattingen op historische ervaring en op verschillende andere marktspecifieke en andere relevante aannames waarvan zij gelooft dat deze redelijk zijn onder de omstandigheden en waarvan de resultaten de basis vormen voor het geven van oordelen over de waarden van activa en passiva die niet duidelijk blijken uit andere bronnen. Daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van deze schattingen. U wordt dringend verzocht om uitspraken met daarin de woorden “kan,” “zal,” “zou,” “zou kunnen,” “zou moeten,” “kan wellicht,” “gelooft,” “schat,” “projecteert,” “mogelijk,” “verwacht,” “plant,” “anticipeert,” “beoogt,” “vervolgt,” “voorspelt,” “ontworpen,” “doel,” of de negatieve versie van die woorden of andere vergelijkbare woorden te zien als onzeker en toekomstgericht. Gilead verwijst lezers naar haar kwartaalrapport op formulier 10-Q voor het kwartaal eindigend op 30 september 2015 en andere opvolgende bekendmakingsdocumenten ingediend bij de SEC. Gilead claimt de bescherming van de Safe Harbor zoals weergegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 voor op de toekomst gerichte uitspraken.

Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Gilead is eigenaar van of heeft rechten op verschillende handelsmerken, auteursrechten en handelsnamen die in onze onderneming worden gebruikt, waaronder de volgende: GILEAD ®, GILEAD SCIENCES ®, AMBISOME ®, CAYSTON ®, COMPLERA ®, EMTRIVA ®, EVIPLERA ®, GENVOYA ®, HARVONI ®, HEPSERA ®, LETAIRIS ®, RANEXA ®, RAPISCAN ®, SOVALDI ®, STRIBILD ®, TRUVADA ®, TYBOST ®, VIREAD ®, VITEKTA ®, VOLIBRIS ® en ZYDELIG ®.

ATRIPLA ® is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC. LEXISCAN ® is een geregistreerd handelsmerk van Astellas U.S. LLC. MACUGEN ® is een geregistreerd handelsmerk van Eyetech, Inc. SUSTIVA ® is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb Pharma Company. TAMIFLU ® is een geregistreerd handelsmerk van Hoffmann-La Roche Inc.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences, Inc. naar www.gilead.com of bel de Gilead Public Affairs-afdeling op 1-800-GILEAD-5 (1-800-445-3235).

GILEAD SCIENCES, INC.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd bedragen per aandeel)

Drie maanden eindigend op Twaalf maanden eindigend op
31 december 31 december
2015 2014 2015 2014
Inkomsten:
Productomzet $ 8.409 $ 7.222 $ 32.151 $ 24.474
Royalty, contract- en andere inkomsten 97 92 488 416
Totale inkomsten 8.506 7.314 32.639 24.890
Kosten en uitgaven:
Kosten van verkochte goederen 1.062 1.063 4.006 3.788
Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 757 1.045 3.014 2.854
Verkoop, algemene en administratieve uitgaven 1.066 876 3.426 2.983
Totale kosten en uitgaven 2.885 2.984 10.446 9.625
Inkomsten uit bedrijfsvoering 5.621 4.330 22.193 15.265
Rentelasten (230 ) (130 ) (688 ) (412 )
Andere inkomsten (kosten), netto 46 30 154 3
Inkomen vóór voorziening voor inkomstenbelasting 5.437 4.230 21.659 14.856
Voorziening voor inkomstenbelasting 752 768 3.553 2.797
Netto-inkomen 4.685 3.462 18.106 12.059
Netto-inkomen (verlies) toe te schrijven aan niet-controlerend belang 2 (25 ) (2 ) (42 )
Netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.683 $ 3.487 $ 18.108 $ 12.101
Netto-inkomen per aandeel toe te schrijven aan Gileads gewone aandeelhouders – basis $ 3,26 $ 2,32 $ 12,37 $ 7,95
Aandelen gebruikt bij berekening per aandeel – basis 1.436 1.506 1.464 1.522
Netto-inkomen per aandeel toe te schrijven aan Gileads gewone aandeelhouders – verwaterd $ 3,18 $ 2,18 $ 11,91 $ 7,35
Aandelen gebruikt bij berekening per aandeel – verwaterd 1.472 1.597 1.521 1.647
Contante dividenden uitbetaald per aandeel $ 0,43 $ $ 1,29 $

GILEAD SCIENCES, INC.

AANSLUITING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCIËLE INFORMATIE

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel)

Drie maanden eindigend op Twaalf maanden eindigend op
31 december 31 december
2015 2014 2015 2014
Aansluiting kosten van verkochte goederen:
GAAP-kosten van verkochte goederen $ 1.062 $ 1.063 $ 4.006 $ 3.788
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (206 ) (218 ) (826 ) (818 )
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (2 ) (2 ) (11 ) (10 )
Overige (1) 3 4 6 4
Niet-GAAP kosten van verkochte goederen $ 857 $ 847 $ 3.175 $ 2.964
Aansluiting brutomarge product:
GAAP brutomarge product 87,4 % 85,3 % 87,5 % 84,5 %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 2,4 % 3,0 % 2,6 % 3,3 %
Overige (1) % 0,1 % % %
Niet-GAAP brutomarge product (2) 89,8 % 88,3 % 90,1 % 87,9 %
Aansluiting onderzoek- en ontwikkelingskosten:
GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten $ 757 $ 1.045 $ 3.014 $ 2.854
Acquisitiegerelateerde kosten (85 ) (66 ) (85 )
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (45 ) (41 ) (173 ) (152 )
Overige (1) 67 (20 ) 70 (32 )
Niet-GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten $ 779 $ 899 $ 2.845 $ 2.585
Aansluiting verkoop, algemene en administratieve uitgaven:
GAAP verkoop, algemene en administratieve uitgaven $ 1.066 $ 876 $ 3.426 $ 2.983
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (15 ) (18 )
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (50 ) (52 ) (198 ) (198 )
Overige (1) (3 ) (10 ) (4 ) (10 )
Niet-GAAP verkoop, algemene en administratieve kosten $ 1.013 $ 799 $ 3.224 $ 2.757
Aansluiting operationele marge:
GAAP-winstmarge 66,1 % 59,2 % 68,0 % 61,3 %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 2,4 % 3,2 % 2,5 % 3,4 %
Acquisitiegerelateerde kosten % 1,2 % 0,2 % 0,3 %
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,4 %
Overige (1) (0,8 )% 0,4 % (0,2 )% 0,1 %
Niet-GAAP bedrijfsresultaat (2) 68,9 % 65,2 % 71,7 % 66,6 %
Aansluiting andere inkomsten (kosten):
GAAP andere inkomsten (kosten), netto $ 46 $ 30 $ 154 $ 3
Overige (1) 1 (2 )
Niet-GAAP andere inkomsten (kosten), netto $ 46 $ 30 $ 155 $ 1
(1) Bedragen die verband houden met de consolidatie van een contractfabrikant, voorwaardelijke vergoeding en/of andere afzonderlijk insignificante bedragen

(2) De bedragen kunnen afwijken als gevolg van afronding

GILEAD SCIENCES, INC.

AANSLUITING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCIËLE INFORMATIE – (vervolg)

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel)

Drie maanden eindigend op Twaalf maanden eindigend op
31 december 31 december
2015 2014 2015 2014
Aansluiting effectief belastingtarief:
GAAP effectief belastingtarief 13,8 % 18,2 % 16,4 % 18,8 %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa % (0,8 )% (0,3 )% (0,9 )%
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven % % 0,1 % %
Overige (1) 0,1 % (0,1 )% % %
Niet-GAAP effectief belastingtarief (2) 13,9 % 17,3 % 16,2 % 17,9 %
Aansluiting netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead:
GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.683 $ 3.487 $ 18.108 $ 12.101
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 203 226 808 815
Acquisitiegerelateerde kosten 71 66 71
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 67 79 251 296
Overige (1) (64 ) 20 (59 ) 31
Niet-GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.889 $ 3.883 $ 19.174 $ 13.314
Aansluiting verwaterde winst per aandeel:
GAAP verwaterde winst per aandeel $ 3,18 $ 2,18 $ 11,91 $ 7,35
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 0,14 0,14 0,53 0,49
Acquisitiegerelateerde kosten 0,04 0,04 0,04
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 0,05 0,05 0,17 0,18
Overige (1) (0,04 ) 0,01 (0,04 ) 0,02
Niet-GAAP verwaterde winst per aandeel (2) $ 3,32 $ 2,43 $ 12,61 $ 8,09
Aansluiting aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd):
GAAP aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd) 1.472 1.597 1.521 1.647
Aandeel impact van huidige op aandelen gebaseerde compensatieregels (1 ) (1 )
Niet-GAAP aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd) 1.472 1.596 1.521 1.646
Niet-GAAP aanpassingsoverzicht:
Aanpassingen kosten verkochte goederen $ 205 $ 216 $ 831 $ 824
Aanpassingen uitgaven onderzoek en ontwikkeling (22 ) 146 169 269
Aanpassingen verkoop-, algemene en administratieve uitgaven 53 77 202 226
Aanpassingen overig inkomen (kosten) 1 (2 )
Totale niet-GAAP aanpassingen vóór belasting 236 439 1.203 1.317
Effect inkomstenbelasting (34 ) (38 ) (150 ) (99 )
Overige (1) 4 (5 ) 13 (5 )
Totale niet-GAAP aanpassingen na belasting toe te schrijven aan Gilead $ 206 $ 396 $ 1.066 $ 1.213
(1) Bedragen die verband houden met de consolidatie van een contractfabrikant, voorwaardelijke vergoeding en/of andere afzonderlijk insignificante bedragen
(2) De bedragen kunnen afwijken als gevolg van afronding

GILEAD SCIENCES, INC.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen)

31 december 31 december
2015 2014 (1)
Kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten $ 26.208 $ 11.726
Debiteuren, netto 5.854 4.635
Voorraad 1.955 1.386
Onroerend goed, fabriek en apparatuur, netto 2.276 1.674
Immateriële activa, netto 10.247 11.073
Goodwill 1.172 1.172
Andere activa 4.127 2.998
Totale activa $ 51.839 $ 34.664
Kortlopende passiva $ 9.891 $ 5.761
Langetermijnpassiva 22.833 13.069
Aandeelgedeelte van aflosbare converteerbare obligaties 2 15
Eigen vermogen (2) 19.113 15.819
Totale passiva en eigen vermogen $ 51.839 $ 34.664

(1) Afgeleid van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen tot aan 31 december 2014.

(2) Per 31 december 2015 waren er 1.422 gewone aandelen uitgegeven en uitstaand.

GILEAD SCIENCES, INC.

OVERZICHT PRODUCTVERKOOP

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen)

Drie maanden eindigend op Twaalf maanden eindigend op
31 december 31 december
2015 2014 2015 2014
Antivirale producten:
Harvoni – VS $ 1.707 $ 2.001 $ 10.090 $ 2.001
Harvoni – Europa 587 83 2.219 103
Harvoni – Overig internationaal 1.051 23 1.555 23
3.345 2.107 13.864 2.127
Sovaldi – VS 660 1.178 2.388 8.507
Sovaldi – Europa 259 459 1.601 1.546
Sovaldi – Overig internationaal 628 95 1.287 230
1.547 1.732 5.276 10.283
Truvada – VS 587 548 2.057 1.787
Truvada – Europa 272 287 1.118 1.275
Truvada – Overig internationaal 77 62 284 278
936 897 3.459 3.340
Atripla – VS 582 668 2.222 2.357
Atripla – Europa 161 194 694 888
Atripla – Overig internationaal 57 63 218 225
800 925 3.134 3.470
Stribild – VS 408 319 1.476 1.014
Stribild – Europa 83 52 282 145
Stribild – Overig internationaal 20 14 67 38
511 385 1.825 1.197
Complera / Eviplera – VS 216 196 796 663
Complera / Eviplera – Europa 149 138 576 513
Complera / Eviplera – Overig internationaal 15 14 55 52
380 348 1.427 1.228
Viread – VS 156 164 541 484
Viread – Europa 77 77 310 336
Viread – Overig internationaal 73 70 257 238
306 311 1.108 1.058
Genvoya – VS 44 44
Genvoya – Europa 1 1
Genvoya – Overig internationaal
45 45
Overig antiviraal – VS 9 12 39 46
Overig antiviraal – Europa 6 7 26 35
Overig antiviraal – Overig internationaal 1 2 4 7
16 21 69 88
Totaal antivirale producten – VS 4.369 5.086 19.653 16.859
Totaal antivirale producten – Europa 1.595 1.297 6.827 4.841
Totaal antivirale producten – Overig internationaal 1.922 343 3.727 1.091
7.886 6.726 30.207 22.791
Overige producten:
Letairis 192 181 700 595
Ranexa 169 144 588 510
AmBisome 74 104 350 388
Zydelig 40 17 132 23
Overige 48 50 174 167
523 496 1.944 1.683
Totale productverkoop $ 8.409 $ 7.222 $ 32.151 $ 24.474

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders
Robin Washington, 650-522-5688
Patrick O’Brien, 650-522-1936
Media
Amy Flood, 650-522-5643

Check out our twitter: @NewsNovumpr