14:04 uur 03-02-2016

Gilead Sciences maakt declaratie bekend van dividend in contanten voor het eerste kwartaal en verhogingen in aandeelhoudersrendementprogramma’s

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) heeft vandaag bekendgemaakt dat de raad van bestuur van het bedrijf een dividend in contanten van $ 0,43 per gewoon aandeel heeft gedeclareerd voor het eerste kwartaal van 2016. Het dividend is op 30 maart 2016 betaalbaar aan geregistreerde aandeelhouders bij het sluiten van de handel op 16 maart 2016.

Bovendien heeft de raad van bestuur een stijging van 4 cent (ten procent) goedgekeurd in het driemaandelijkse dividendprogramma van het bedrijf, vanaf het tweede kwartaal 2016. Overeenkomstig de declaratie door de raad van bestuur zal de toename resulteren in een driemaandelijks dividend in contanten van $ 0,47 per gewoon aandeel voor het tweede kwartaal 2016. Voor toekomstige dividenden zal de goedkeuring van de raad zijn vereist.

De raad van bestuur heeft ook de terugkoop goedgekeurd van een extra $ 12 miljard gewone aandelen van het bedrijf, te beginnen na de voltooiing van het bestaande terugkoopprogramma van $ 15 miljard dat in januari 2015 was goedgekeurd. Alle aankopen onder het nieuw goedgekeurde $ 12-miljard-programma zouden gedaan kunnen worden in de open markt of af en toe in onderhandse transacties, zoals bepaald door de directie van Gilead en conform de vereisten van de Securities and Exchange Commission. Op 31 december 2015 bleef er nog ongeveer $ 8 miljard over in het programma van januari 2015. Naast de lopende aankopen in de open markt dit kwartaal is het bedrijf van plan $ 5 miljard van het resterende programma van januari 2015 in de komende drie maanden aan te wenden onder een versneld aandelenterugkoopprogramma.

“De bekendmaking van vandaag geeft het vertrouwen weer in de cashflows van het bedrijf op de lange termijn en onze inzet om ons geld te investeren in verdere groei en het leveren van aandeelhoudersrendement,” aldus John C. Martin, PhD, Gilead’s Chairman en Chief Executive Officer.

Over Gilead

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is het wereldwijd verbeteren van de zorg voor patiënten die lijden aan levensbedreigende ziekten. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat Gilead mogelijk niet in staat zal zijn om het versnelde terugkoopprogramma voor eigen aandelen te beginnen en te voltooien en binnen de momenteel verwachte tijdslijn. Gilead zou ook niet in staat kunnen zijn het bestaande aandelenterugkoopprogramma van januari 2015 en het nieuwe programma van $ 12 miljard te voltooien, vanwege veranderingen in de prijs van de aandelen van het bedrijf, bedrijfs- of andere marktomstandigheden. Daarnaast zou Gilead niet in staat kunnen zijn om in toekomstige kwartalen dividenden uit te keren of het is mogelijk dat de raad van bestuur het bedrag van het dividend zal verminderen om een aantal redenen, waaronder onder meer als gevolg van veranderingen in de financiële situatie van het bedrijf, belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfsactiviteiten van Gilead of de betrokkenheid van Gilead bij belangrijke overnames. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s worden uitgebreid beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Meer informatie over Gilead Sciences is te vinden op de website van het bedrijf www.Gilead.com , door Gilead te volgen op Twitter (@GileadSciences) of te bellen met Gilead Public Affairs: +1-800-GILEAD-5 of +1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders
Robin Washington, 650-522-5688
Patrick O’Brien, 650-522-1936
of
Media
Amy Flood, 650-522-5643

Check out our twitter: @NewsNovumpr