12:10 uur 04-11-2015

Coty Inc. kondigt een nieuwe organisatiestructuur en toekomstig uitvoerend team aan ter versterking van zijn wereldwijde leiderspositie in de schoonheidsbranche

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Coty Inc. (NYSE:COTY) heeft vandaag zowel een nieuwe organisatiestructuur als een toekomstig uitvoerend team aangekondigd voor het bedrijf, en beide gaan in onder voorbehoud van de afronding van fusie van Coty met de parfum-, kleurcosmetica-, professionele kappers- en haarkleur- en stylingsbedrijven van The Procter & Gamble Company (NYSE:PG, “P&G Specialty Beauty Business”). Deze wijzigingen worden geacht om de positie van het bedrijf te verbeteren en om Coty’s wereldwijd leidende positie in schoonheid nog verder te versterken.

Bart Becht, voorzitter en interim CEO van Coty merkt op: “Het nieuwe Coty verenigt een erg ervaren en divers managementteam dat complexe mondiale consumentenactiviteiten bekwaam kan managen en innovatie, creativiteit en groei kan stuwen, allemaal voorwaarden voor succes in de toekomst. Dit zeer ervaren team gecombineerd met een nieuwe structuur die gericht is op categorieën en consumenten en onze portefeuille van merken van wereldklasse gaan naar verwachting een sleutelrol spelen om van Coty een sterke wereldwijde leider en uitdager in het marktsegment schoonheid te maken, en om in de loop van de tijd een winstgevende groei en waarde voor de aandeelhouder te creëren.”

De nieuwe organisatiestructuur van Coty is gericht op categorieën en stelt de consument op de eerste plaats door zich specifiek te richten op hoe en waar ze winkelen, en wat en waarom ze kopen. Elke divisie krijgt volledige end-to-endverantwoordelijkheid om de schoonheidservaring van de consument te optimaliseren in hun relevante categorieën en kanalen in deze nieuwe organisatorische opzet en dit te vertalen in winstgevende groei. Daarom worden de activiteiten van Coty na de fusie georganiseerd in drie afdelingen:

  • Coty Luxury Division, gericht op geuren en huidverzorging
  • Coty Consumer Beauty Division, gericht op kleurcosmetica, haarkleur-, stylingproducten en lichaamsverzorging voor de detailhandel
  • Coty Professional Beauty Division, gericht op het bedienen van eigenaren van kapsalons en professionals in zowel haar- als nagelverzorging

Coty gaat ook een nieuwe afdeling lanceren, Growth and Digital, die zich gaat richten op het versnellen van de groei. Coty zal regelmatig de portefeuillestrategie van het bedrijf beoordelen en zich concentreren op de samenwerking met elk van de drie divisies om de capaciteiten op het gebied van innovatie, verkoop en traditionele en digitale marketing te verbeteren.

Elk van de divisies Luxury, Consumer Beauty en Professional Beauty zal worden geleid door een directeur die wordt ondersteund op het gebied van toeleveringsbedrijven, financiën, personeel en informatiediensten. De divisies staan onder toezicht van een uitvoerend team dat bestaat uit de drie directeuren, de functionele hoofden en de CEO. Het uitvoerend team zorgt voor de strategische richting, houdt zich bezig met kansen op fusie- en overnameactiviteiten, bouwt zakelijke mogelijkheden uit, en behandelt de verplichtingen van een naamloze vennootschap.

Als onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur is Coty van plan om de kantoren voor zijn management te verhuizen naar Londen. Als Coty kan werken vanuit Londen kan het bedrijf effectiever functioneren als een wereldwijde leider omdat het dichter bij de belangrijke strategische markten van het bedrijf in de hele wereld is gevestigd. Het uitvoerend managementteam dat naar verwachting in Londen wordt gevestigd bestaat minimaal uit het kantoor van de voorzitter en CEO, financiën, personeelszaken, de juridische afdeling en Growth and Digital. Het bedrijf blijft een naamloze vennootschap in Delaware en zijn aandelen worden verhandeld op de New Yorks Effectenbeurs.

De directie

Het leidinggevend team van Coty combineert de expertise en de talenten van kaderleden van Coty, P&G Specialty Beauty en andere toonaangevende bedrijven. Deze bijzonder ervaren teamleden die stuk voor stuk uitgebreide ervaring hebben in het ontwikkelen en uitbouwen de merknamen van Coty brengen grondige en aanvullende vaardigheden met zich mee die het bedrijf wil benutten voor de werknemers, licentiegevers, klanten, leveranciers en aandeelhouders van Coty.

Bart Becht, voorzitter en Interim CEO – dhr. Becht blijft verantwoordelijk om van Coty een wereldleider en uitdager in het marktsegment schoonheid te maken en om en passant de waarde voor de aandeelhouders te vergroten. Voor dhr. Becht in 2011 voorzitter van Coty werd, was hij van 1995 tot en met 2011 CEO van Reckitt Benckiser, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in consumptiegoederen. Hij heeft meer dan 30 jaar zakelijke ervaring in het opbouwen van consumentenmerken in de hele wereld. Dhr. Becht blijft na de afsluiting van de transactie in Londen.

Patrice de Talhouët, CFO – Dhr. de Talhouët blijft toezien op de organisatie van de financiën. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor alle fusie- en overnameactiviteiten en informatiesystemen en onroerend goed. Voor hij naar Coty ging, werkte hij in diverse leidinggevende financiële posities zeven jaar bij Mars Inc. en 12 jaar bij Alcatel-Lucent. De heer de Talhouët gaat na het sluiten van de transactie van New York naar Londen.

Camillo Pane, directeur Growth and Digital – Dhr. Pane adviseert inzake de portefeuillestrategie van Coty en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Coty’s innovatie, marketing en verkoop in alle divisies, en hij geeft ook leiding aan de digitale en e-commerceactiviteiten van Coty. Hij werkte bijna 20 jaar bij Reckitt Benckiser, en zijn laatste functie bij Reckitt was SVP, Global Category Officer Consumer Health. Na het sluiten van de transactie wordt dhr. Pane gevestigd in Londen.

Edgar Huber, president Coty Luxury – Dhr. Huber is verantwoordelijk voor de divisies geuren en huidverzorging van Coty. Dhr. Huber is een ervaren manager met meer dan 25 jaar ervaring in het opbouwen van merknamen in de hele schoonheid- en modebranche. Dhr. Huber was 15 jaar bij L’Oréal actief, het langst op de afdeling L’Oréal Luxury Products waar hij werkte aan merken als Ralph Lauren Fragrances, VIKTOR AND ROLF, Yves Saint Laurent Beauty en Giorgio Armani Cosmetics. Het meest recent was hij president en CEO van Lands’ End. Na het afronden van de transactie gaat dhr. Huber naar Parijs.

Esi Eggleston Bracey, president Coty Consumer Beauty – Mw. Eggleston Bracey ziet toe op Coty’s divisie Color Cosmetics, Hair Coloring en Styling, en Body Care Ze is EVP van Global Color Cosmetics van P&G waar ze de activiteiten van COVERGIRL en Max Factor in meer dan 80 markten wereldwijd leidt. Mw. Eggleston Bracey heeft meer dan 24 jaar ervaring, waaronder 15 jaar in schoonheid en persoonlijke verzorging, en ze was zowel verantwoordelijk voor de transformatie van COVERGIRL naar het iconische popcultuurmerk van nu als voor de internationale uitbreiding van P&G Cosmetica met de modernisering van Max Factor. Na het sluiten van de transactie gaat ze van Genève naar New York.

Sylvie Moreau, president Coty Professional Beauty – Mw. Moreau is verantwoordelijk voor het toezicht op het salonbedrijf in haar- en nagelverzorging. Ze is op dit moment EVP van Wella, de divisie Salon van P&G. In haar 21-jarige carrière heeft mevrouw Moreau een groot aantal posities bekleed in lokale, regionale en internationale functies, en ze heeft diverse iconische merken geleid. De afgelopen zeven jaar heeft ze gewerkt in de divisie Salon Professional van P&G waar ze een grote rol speelde in de ommekeer van het bedrijf. Na het sluiten van de transactie blijft mw. Moreau gevestigd te Genève.

Mario Reis, Chief Global Supply Officer – Dhr. Reis is verantwoordelijk voor het runnen van het volledig geïntegreerde, end-to-end toeleveringsbedrijf van Coty, voor wat betreft de aanschaf, de productie en de opslag & distributie, waardoor hij een versnelde winstgevende groei mogelijk maakt maar ook Coty leider op het gebied van kostenbeheersing maakt. Voor dhr. Reis bij Coty aan de slag ging, werkte hij 16 jaar bij Danone waar hij diverse hoge functies bekleedde in Global Operations. Na het sluiten van de transactie blijft dhr. Reis gevestigd te Genève.

Jules Kaufman, Chief Legal Officer and Secretary – Dhr. Kaufman blijft verantwoordelijk voor de juridische zaken van Coty in de hele wereld, waaronder onder andere overnames en desinvesteringen, governance, compliantie, licenties en octrooien en regelgevende kwesties. Sinds zijn toetreding tot Coty in 2008 heeft dhr. Kaufman de groei van Coty door diverse acquisities en zijn evolutie van een privaatrechtelijke vennootschap naar een beursgenoteerd bedrijf begeleid. Hiervoor was hij VP en Division General Counsel voor de divisies Europa/Zuidoost-Azië van Colgate-Palmolive. Na het sluiten van de transactie gaat dhr. Kaufman van New York naar Londen.

Ralph Macchio, Chief Scientific Officer – Dhr. Macchio is verantwoordelijk voor alle wetenschappelijk en wereldwijde regelgevende & consumentenzaken bij Coty. Dhr. Macchio is sinds 1992 bij Coty en heeft diverse functies bekleed met toenemende verantwoordelijkheid voor R&D. Na het sluiten van de transactie blijft dhr. Macchio in Morris Plains, New Jersey.

Sé bastien Froidefond, Chief Human Resources Officer – Dhr. Froidefond beheert alle zakelijke personeelsactiviteiten, waaronder talentbeheer, organisatorische en persoonlijke ontwikkeling, prestatiebeheer, salarissen en extra’s en personele informatiesystemen. Voor dhr. Froidefond bij Coty aan de slag ging, was hij VP Human Resources voor de divisie Global Consumer Healthcare van Sanofi. Na het sluiten van de transactie gaat dhr. Froidefond van Parijs naar Londen.

Jean Mortier neemt afscheid van Coty en wordt met onmiddellijke ingang opgevolgd door Edgar Huber als President Global Markets. Jean blijft tot en met juni 2016 bij Coty als speciaal adviseur van de CEO. Jean staat Edgar Huber bij in zijn nieuwe functie, doet de licentiegeverrelaties over aan Camillo Pane en Edgar Huber, helpt bij de overdracht van P&G licenties naar Coty, assisteert bij het antitrustbeoordelingsproces en helpt bij de herstructurering van onze gemeenschappelijke onderneming en distributeurrelaties. Coty wil graag Jean zijn dank en erkentelijkheid betuigen voor zijn talloze bijdragen aan de activiteiten van Coty en het bedrijf, wenst hem succes in zijn verdere loopbaan.

Zoals eerder bekendgemaakt wordt, afhankelijk van wettelijke goedkeuringen, overleg in de ondernemingsraad, en andere gebruikelijke voorwaarden, de fusie met P&G Specialty Beauty Business naar verwachting afgerond in de tweede helft van het kalenderjaar 2016.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen gemaakt in dit persbericht zijn op de toekomst gerichte verklaringen. Deze op de toekomst gerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van Coty met betrekking tot de afronding van de fusie met de P&G Beauty Business. Deze op de toekomst gerichte verklaringen worden meestal aangeduid met woorden of zinnen als “anticiperen”, “verwachten”, “zou moeten”, “zou”, “zou kunnen”, “van plan”, “plan”, “projecteren”, “trachten”,” geloven “, “zullen”, “kans”, “potentieel”, en vergelijkbare woorden of zinnen. Feitelijk resultaten kunnen als gevolg van risico’s, onzekerheden, waaronder onjuistheden in onze aannames bij de evaluatie van de transactie, moeilijkheden bij de integratie van de P&G Specialty Beauty Business in Coty en andere problemen bij het realiseren van de verwachte voordelen van de transactie aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals verwacht. Alle verklaringen dit bericht, anders dan die met betrekking tot historische informatie of de huidige omstandigheden, zijn op de toekomst gerichte verklaringen. De bedoeling is dat deze op de toekomst gerichte verklaringen vallen onder de Safe Harbor-bepalingen voor op de toekomst gerichte verklaringen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, en een aantal daarvan valt buiten de invloedssfeer van Coty waardoor de feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen afwijken van die verklaringen.

Onder de risico’s en onzekerheden met betrekking tot de voorgestelde transactie met P&G vallen – maar zijn niet beperkt tot: onzekerheid over de timing van de transactie; het risico dat regelgeving of andere goedkeuringen voor de transactie niet worden verkregen of worden verkregen onder voorwaarden die niet zijn voorzien, met inbegrip van bepaalde toestemmingen van de licentiegever; reacties van concurrenten op de transactie; geschillen met betrekking tot de transactie; onzekerheid van de verwachte financiële prestaties van de gecombineerde onderneming na afronding van de voorgenomen transactie; de vraag of Coty de kostenbesparingen en synergieën zoals verwacht in de voorgestelde transactie binnen het verwachte tijdsbestek kan realiseren; het vermogen van Coty om snel en doeltreffend de activiteiten van Specialty Beauty en Coty en hun personeel kan integreren; de gevolgen van de bedrijfscombinatie van Coty en de activiteiten van de P&G Specialty Beauty, met inbegrip van de toekomstige financiële toestand van het gecombineerde bedrijf, bedrijfsresultaten, strategie en plannen; en verstoring van de voorgestelde transactie maakt het moeilijker om relaties met klanten, medewerkers en leveranciers te handhaven.

De voorafgaande beoordeling van belangrijke factoren mag niet worden opgevat als uitputtend, en moet worden geïnterpreteerd in combinatie met andere waarschuwende verklaringen die elders zijn opgenomen. Meer informatie over potentiële risico’s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de zakelijke en financiële resultaten van Coty vindt u onder ““Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” op formulier 10-K voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015 van Coty, en andere periodieke verslagen die Coty heeft ingediend en van tijd tot tijd nog kan indienen bij de Securities and Exchange Commission. Alle op de toekomst gerichte verklaringen in dit bericht zijn in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaringen, en er kan niet de garantie worden geboden dat de feitelijke resultaten of ontwikkelingen zoals door ons verwacht worden gerealiseerd, of zelfs grotendeels worden gerealiseerd, of dat ze de verwachte gevolgen, effecten voor ons of ons bedrijf of onze activiteiten zullen hebben Met uitzondering van de mate zoals vereist door het toepasselijk recht, verbindt Coty zich er niet toe om de op de toekomst gerichte verklaringen in het openbaar bij te werken of te herzien, noch als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige ontwikkelingen, noch anderszins.

Over Coty Inc.

Coty is een wereldwijd toonaangevende bedrijf op het gebied van schoonheid met een netto-omzet van USD 4,4 miljard voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2015 Coty werd in 1904 in Parijs opgericht en is een puur schoonheidsbedrijf met een portefeuille van bekende geuren, kleurcosmetica en huid- & lichaamsverzorging die worden verkocht in meer dan 130 landen en gebieden. Het productaanbod van Coty bestaat onder andere uit bekende merknamen als Adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, Philosophy, Playboy,Rimmel en Sally Hansen.

Voor meer informatie over Coty Inc gaat u naar www.coty.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Coty
Voor beleggers
Kevin Monaco, 212-389-6815
of
Voor de pers
Jessica Baltera, 212-389-7584

Check out our twitter: @NewsNovumpr