12:00 uur 15-10-2015

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “onderneming”) heeft vandaag zijn effectenhouders op de hoogte gesteld dat het op 14 oktober 2015 een actueel verslag op het formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin de financiële resultaten voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2015 werden aangekondigd, met melding van een netto omzet over het derde kwartaal van $4,5 miljard of $0,37 per verwaterd aandeel voor het tweede kwartaal van 2015, in vergelijking met $232 miljoen, of $0,04 per aandeel over dezelfde periode afgelopen jaar.

Het resultaat, na aftrek van de rentekosten, op basis van volledig belastbaar equivalent (FTE; Fully Taxable Equivalent) bedroeg $20,9 miljard, $521 miljoen minder dan het derde kwartaal van 2014. Dit werd grotendeels veroorzaakt door hogere negatieve marktgerelateerde aanpassingen van beleggingsportefeuille als gevolg van lagere langetermijnrente, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere positieve netto debetvaluatie-aanpassingen (DVA), vergeleken met hetzelfde kwartaal vorige jaar. In het huidige kwartaal was sprake van $597 miljoen negatieve marktgerelateerde aanpassingen en $313 miljoen positieve netto DVA.

Netto renteinkomsten, op FTE-basis, bedroegen $9,7 miljard in het derde kwartaal van 2015, 7 procent gedaald, of $702 miljoen, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Zonder marktgerelateerde aanpassingen, bedroegen de netto renteinkomsten $10,3 miljard in het derde kwartaal van 2015, vergeleken met $10,0 miljard in het vorige kwartaal en $10,5 miljard een jaar geleden. De val vanaf het derde kwartaal van 2014 werd veroorzaakt door lagere saldo’s van consumentenleningen en lagere opbrengsten, gedeeltelijk gecompenseerd door toename van commerciële leningen en lagere langetermijn schuldbalans.

Voortgezet bedrijfsmomentum 1

 • Totale deposito’s (EOP) $50 miljard gestegen, oftewel 4 procent, tot $1,16 biljoen
 • Woninghypotheken en nieuwe huisleningen namen toe met 13 procent tot $17 miljard
 • 1,3 miljoen nieuwe creditcards uitgegeven, 5 procent meer
 • Aantal mobiele banking gebruikers 14 procent toegenomen tot 18,4 miljoen
 • De activa van Merrill Edge Brokerage namen met 8 procent toe tot $117 miljard
 • Vermogensbeheer leningbalans (EOP) $12 miljard toegenomen, oftewel 10 procent, tot $135 miljard
 • Wereldwijde bankleningssaldo’s (EOP) toegenomen met $30 miljard, oftewel 11 procent, tot $315 miljard
 • Investment bank genereerde $391 miljoen in adviesvergoedingen, het op twee na hoogste kwartaalbedrag sinds de Merrill Lynch Merger

Voortgezette voortgang met betrekking tot kostenbeheer; kwaliteit van het krediet blijft sterk 1

 • Niet rentedragende kosten, met uitzondering van proceskosten, daalden met 4 procent tot $ 13,6 miljard
 • Oudere activa en niet rentedragende onderhoudskosten, met uitzondering van proceskosten, daalden met 32 procent tot $0,9 miljard
 • Aangepaste netto afschrijvingen daalden met 11 procent tot $932 miljoen

Record kapitaal- en liquiditeitsniveau’s 1

 • Tier-1 gewoon aandelenkapitaal (transitie) nam toe tot $161,6 miljard
 • Tier-1 gewoon aandelenkapitaal (volledig ingevoerd) nam toe tot een record $153,1 miljard
 • Globale bronnen van liquiditeitsoverschot blijven sterk gestegen met $70 miljard tot $499 miljard; tijd tot vereiste financiering op 42 maanden
 • Materiële intrinsieke waarde per aandeel steeg 10 procent tot $15,50 per aandeel
 • Intrinsieke waarde per aandeel steeg 7 procent tot $22,41 per aandeel
 • Winst op gemiddelde activa 0,82 procent; winst op gemiddelde materiële gewone aandelen 10 procent gestegen; winst op gemiddelde gewone aandelen 6,97 procent
 • $3,1 miljard uitgekeerd aan gewone aandeelhouders in het lopende jaar via heraankopen en dividenden

1 dollar en procentwijzigingen vergelijken met derde kwartaal 2014 tenzij anders vermeld.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel, +1 980-386-5083

Check out our twitter: @NewsNovumpr