12:41 uur 22-09-2015

Gilead kondigt SVR12-percentages aan van vier fase 3-onderzoeken voor het evalueren van een eenmaal daagse, vaste dosiscombinatie van sofosbuvir (SOF) en velpatasvir (VEL) (GS-5816) voor de behandeling van alle zes hepatitis C-genotypen

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) kondigde vandaag de topline-resultaten aan voor vier internationale fase 3 klinische onderzoeken (ASTRAL-1, ASTRAL-2, ASTRAL-3 en ASTRAL-4) voor het evalueren van een eenmaal daagse, vaste dosiscombinatie van de nucleotide-analoge polymeraseremmer sofosbuvir (SOF) met velpatasvir (VEL), een experimenteel pan-genotypische NS5A remmer, voor de behandeling van chronische hepatitis C-virusinfectie (HCV) genotype 1-6.

In de onderzoeken ASTRAL-1, ASTRAL-2 en ASTRAL-3 ontvingen 1.035 patiënten met HCV-infectie genotype 1-6 12 weken lang SOF/VEL. Van deze patiënten had 21 procent gecompenseerde cirrose en 28 procent had eerdere gefaalde behandelingen. Het ASTRAL-4-onderzoek randomiseerde 267 patiënten met gedecompenseerde cirrose (Child-Pugh-klasse B) om 12 weken SOF/VEL met of zonder ribavirine (RBV) te ontvangen, of 24 weken SOF/VEL. Het primaire eindpunt in alle onderzoeken was SVR12.

De intent-to-treat SVR12-percentages die in de ASTRAL-onderzoeken zijn waargenomen, zijn in de onderstaande tabel samengevat. De volledige resultaten van alle vier onderzoeken zullen op toekomstige wetenschappelijke congressen worden gepresenteerd.

Onderzoek Patiëntengroep N Behandeling Duur SVR12-percentages
ASTRAL-1

116 patiënten ontvingen een placebo (SVR12=0%)

Genotypen 1,2,4,5,6

19 procent (121/624)
met cirrose

624 SOF/VEL 12 weken Over het algemeen: 99% (618/624)

GT1: 98% (323/328)

GT2: 100% (104/104)

GT4: 100% (116/116)

GT5: 97% (34/35)

GT6: 100% (41/41)

ASTRAL-2 Genotype 2

14 procent (38/266)
met cirrose

134 SOF/VEL 12 weken 99% (133/134)
132 SOF+RBV 12 weken 94% (124/132)
ASTRAL-3 Genotype 3

30 procent (163/552)
met cirrose

277 SOF/VEL 12 weken 95% (264/277)
275 SOF+RBV 24 weken 80% (221/275)
ASTRAL-4 Genotypen 1-6

Allemaal met Child-Pugh-klasse B (gedecompenseerde) cirrose

90 SOF/VEL 12 weken 83% (75/90)
87 SOF/VEL+RBV 12 weken 94% (82/87)
90 SOF/VEL 24 weken 86% (77/90)

Van de 1.035 patiënten die gedurende 12 weken in de onderzoeken ASTRAL-1, ASTRAL-2 en ASTRAL-3 behandeld werden met SOF/VEL, bereikten 1.015 (98 procent) het primaire eindpunt van SVR12. Van de 20 patiënten die geen SVR12 bereikten, ondervonden 13 patiënten (1,3 procent) virologisch falen en zeven kwamen niet opdagen voor het SVR12-bezoek (bijv. zoekgeraakt voor follow-up). Twaalf van de 13 patiënten met virologisch falen waren recidief (twee genotype 1 HCV-geïnfecteerde patiënten en 10 genotype 3 HCV-geïnfecteerde patiënten). Er was één patiënt met een gedocumenteerde herinfectie. Geen enkele patiënt met HCV-infectie genotype 2, 4, 5 of 6 ondervond virologisch falen.

Patiënten in deze drie onderzoeken die gedurende 12 weken behandeld werden met SOF/VEL, hadden vergelijkbare bijwerkingen als de patiënten behandeld met een placebo in ASTRAL-1. Twee patiënten (0,2 procent) die gedurende 12 weken behandeld werden met SOF/VEL, één in ASTRAL-1 en één in ASTRAL-2, stopten met de behandeling als gevolg van bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid.

In ASTRAL-4 behaalden patiënten met cirrose Child-Pugh-klasse B die met SOF/VEL+RBV behandeld waren, een hoger SVR12-percentage dan de patiënten die gedurende 12 of 24 weken SOF/VEL ontvingen. Bij de patiënten met genotype 1 en 3 die gedurende 12 weken met SOF/VEL+RBV behandeld waren, waren de SVR12-percentages respectievelijk 96 procent en 85 procent.

De meest voorkomende bijwerkingen binnen alle armen van ASTRAL-4 waren vermoeidheid, misselijkheid en hoofdpijn. Anemie, een vaak voorkomende bijwerking geassocieerd met RBV, kwam bij 31 procent van de patiënten in de SOF/VEL+RBV-arm voor en respectievelijk in 4 procent en 3 procent van de patiënten die gedurende 12 of 24 weken behandeld werden met SOF/VEL. Ernstige bijwerkingen als gevolg van de behandeling kwamen bij 18 procent van de patiënten voor en negen patiënten overleden. Het merendeel van de ernstige bijwerkingen en sterfgevallen werd geassocieerd met gevorderde leverziekte.

“De resultaten van het ASTRAL-onderzoek tonen aan dat een 12-weekse behandelingskuur met de eerste vaste dosiscombinatie van twee pan-genotypische samenstellingen hoge genezingspercentages kan opleveren voor patiënten met alle HCV-genotypen”, aldus Norbert Bischofberger, PhD, Executive Vice President Research and Development en Chief Scientific Officer bij Gilead. “We zijn verheugd om nu ons tweede regime met een enkel tablet voor HCV-infecties te kunnen introduceren. Dit regime vormt een aanvulling op Harvoni, ons eerste regime met een enkel tablet dat speciaal is goedgekeurd voor patiënten met een genotype 1-infectie en die de noodzaak voor testen van HCV-genotypen kan elimineren. We kijken uit naar de voortgang van de reglementaire aanvragen voor de vaste dosiscombinatie SOF/VEL.”

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de vaste dosiscombinatie SOF/VEL de status van ‘Breakthrough Therapy’ gegeven, die verleend wordt aan experimentele geneesmiddelen die een belangrijke doorbraak zouden kunnen bieden in vergelijking met bestaande opties.

De vaste dosiscombinatie SOF/VEL is een experimenteel product en de veiligheid en werkzaamheid ervan zijn nog niet vastgesteld.

Over de ASTRAL-onderzoeken

Bij het dubbelblinde, placebogecontroleerde ASTRAL-1-onderzoek waren 740 patiënten met chronische HCV-infectie genotype 1, 2, 4, 5 of 6 ingeschreven en gerandomiseerd voor een 12 weken durende behandeling met SOF/VEL of een placebo.

Het open-label ASTRAL-2-onderzoek evalueerde het gebruik van SOF/VEL of SOF+RBV gedurende 12 weken bij 266 genotype 2 HCV-geïnfecteerde patiënten.

Het open-label ASTRAL-3-onderzoek evalueerde het gebruik van SOF/VEL gedurende 12 weken of SOF+RBV gedurende 24 weken bij 552 genotype 3 HCV-geïnfecteerde patiënten.

Het ASTRAL-1-onderzoek voldeed aan het primaire eindpunt van statistische superioriteit aan het vooraf gespecificeerde SVR12-doel van 85 procent (p<0,001). ASTRAL-2 en ASTRAL-3 voldeden ook aan hun respectievelijke eindpunten. In ASTRAL-2 was het SVR12-percentage onder genotype 2 HCV-geïnfecteerde patiënten die gedurende 12 weken SOF/VEL ontvingen, statistisch superieur aan het SVR12-percentage voor patiënten die gedurende 12 weken met SOF+RBV behandeld waren (p=0,018). In ASTRAL-3 was het SVR12-percentage onder genotype 3 HCV-geïnfecteerde patiënten die gedurende 12 weken SOF/VEL ontvingen, statistisch superieur aan dat voor patiënten die gedurende 24 weken met SOF+RBV behandeld waren (p<0,001).

Het open-label ASTRAL-4-onderzoek evalueerde het gebruik van SOF/VEL met of zonder RBV gedurende 12 weken en SOF/VEL gedurende 24 weken bij 267 HCV-geïnfecteerde patiënten met cirrose Child-Pugh-klasse B, ongeacht het genotype.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat Gilead niet in staat is om binnen de huidige verwachte tijdlijnen goedkeuring bij de Amerikaanse regelgevende instanties aan te vragen voor de vaste dosiscombinatie SOF/VEL. Bovendien is het mogelijk dat de FDA en andere regelgevende instanties de vaste dosiscombinatie SOF/VEL niet goedkeuren en de goedkeuringen voor het op de markt brengen kunnen, indien verleend, aanzienlijke beperkingen hebben voor het gebruik ervan. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s staan in detail beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Volledige voorschrijfinformatie voor de VS voor Sovaldi en Harvoni zijn beschikbaar op www.gilead.com.

Sovaldi en Harvoni zijn gedeponeerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc., of de aan haar gelieerde bedrijven.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf:  www.gilead.com , volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel Gilead Public Affairs via nummer 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders
Patrick O’Brien, 650-522-1936
of
Media
Cara Miller, 650-522-1616

Check out our twitter: @NewsNovumpr