08:40 uur 16-09-2015

Janssen: uit een nieuw pan-Europees onderzoek blijkt dat slechts 14% van de professionals in de gezondheidszorg zich voldoende in staat voelt om problemen in verband met de levenskwaliteit van prostaatkankerpatiënten aan te pakken

BRUSSEL, België–(BUSINESS WIRE)– Uit een nieuw rapport dat vandaag werd uitgebracht, met de titel Prostate Cancer: Living, not Just Surviving met daarin de bevindingen uit een groot pan-Europees onderzoek onder 765 prostaatkankerpatiënten, 335 zorgverleners en 400 beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, blijkt dat slechts 14 procent van de professionals in de gezondheidszorg het gevoel heeft dat ze over voldoende bronnen beschikken om problemen in verband met de levenskwaliteit, zoals vermoeidheid, pijn en intimiteitsproblemen, aan te pakken. 1

Dit Smart News-persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20150916005564/nl/

Het onderzoek, dat werd ontwikkeld door Janssen in samenwerking met pan-Europese en nationale patiëntenverenigingen, toont dat voor de patiënten die chronische lichamelijke gevolgen van de ziekte ondervinden, vermoeidheid (66%) de grootste negatieve impact heeft in vergelijking tot invaliditeit en pijn (41% en 22%, respectievelijk), vooral bij metastatische patiënten (93%) en patiënten die medicatie toegediend krijgen (83%). Bijna de helft van alle mannen met prostaatkanker die deelnamen aan het onderzoek (n = 765) melden dat ze zo moe zijn dat ze zich niet langer in staat voelen om aan lichaamsbeweging te doen en 74 procent van deze groep zegt dat dit in emotioneel opzicht een negatieve weerslag op hen heeft.

Het onderzoek suggereert ook dat mannen met prostaatkanker zich meer zorgen maken over levenskwaliteitsproblemen in verband met hun ziekte, zoals intimiteitsproblemen (54%) en zich ziek voelen (41%), dan over sterven (36%).

Professor Louis Denis, Onco-Uroloog en Strategisch Consultant, Europa Uomo, verklaarde:  “Prostaatkanker wordt in toenemende mate gezien als een chronische ziekte, omdat veel mannen met de ziekte tegenwoordig langer leven. Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging voor professionals in de gezondheidszorg en voor de patiënten zelf om net zo veel nadruk te leggen op het omgaan met levenskwaliteitsproblemen als op het zich bezighouden met overleving.”

“Patiëntenbelangengroepen, zoals Europa Uomo, kunnen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van prostaatkankerpatiënten die emotioneel en fysiek met hun ziekte worstelen door de juiste up-to-date informatie te bieden over het omgaan met levenskwaliteitsproblemen. Bovendien kunnen ze dienst doen als een manier voor patiënten en zorgverleners om contact te maken en hun ervaringen te delen met anderen die met de ziekte leven.”

Het rapport laat zien dat bijna alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die deelnamen aan het onderzoek (92%) van mening zijn dat ze proactief advies geven aan patiënten over manieren waarop deze hun fysieke en emotionele welzijn kunnen verbeteren. Omgekeerd kan slechts 14% van de patiënten zich herinneren dat hun arts hun adviseerde over manieren om hun fysieke en emotionele welzijn te verbeteren, naast het gebruik van medicijnen. 1

Dr. Maria De Santis, Cancer Research Unit van de Universiteit van Warwick in het VK, merkte op:  “Communicatie is de sleutel. We hopen dat wij als professionals in de gezondheidszorg door een beter begrip van de dagelijkse individuele ervaringen van patiënten en hun verzorgers wellicht in staat zijn om de manier waarop we met de ziekte omgaan goed af te stemmen om zo een persoonlijkere en holistischere zorgbenadering te bieden.”

Ze vervolgde:  “De levenskwaliteit aanpakken is van groot belang in het algehele zorgproces voor een patiënt met prostaatkanker. Er bestaan echter veel verschillende methoden voor het meten van de levenskwaliteit, en professionals in de gezondheidszorg zijn mogelijk niet altijd getraind in of zelfs op de hoogte van deze methoden. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen daarom wellicht profiteren van een enkelvoudige, simpele, internationaal erkende maatstaf voor de levenskwaliteit om een consistente manier te bieden die de behoeften van elke patiënt kan identificeren.”

Jane Griffiths, Company Group Chairman, Janssen Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), gaf het volgende te kennen:  “Bij Janssen weten we dat effectief beheer van prostaatkanker verder gaat dan het aanbieden van levensverlengende medicijnen. Prostaatkanker is in toenemende mate een lange termijn en chronische ziekte aan het worden. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken om mannen en hun families te steunen om met de levenskwaliteitsproblemen die verband houden met de ziekte om te gaan.”

“We hopen dat dit rapport door licht te werpen op de ervaringen van patiënten, zorgverleners en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in Europa ons begrip zal verbeteren van hoe de emotionele, sociale kwesties en fysieke problemen in verband met prostaatkanker effectiever kunnen worden aangepakt door middel van op maat gesneden persoonlijke zorg.”

Uit de laatste prostaatkankercijfers blijkt dat er momenteel in Europa 3 miljoen mannen leven met de ziekte 2 en dat het aantal blijft stijgen, met een toename van meer dan 150% in ruim een decennium (1999-2012). 3,4 Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker die wordt gediagnosticeerd bij mannen, met meer dan 400.000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd in Europa per jaar. 3

Het pan-Europese onderzoek werd uitgevoerd in tien landen in Europa door het onafhankelijke onderzoeksbureau InSites Consulting. U kunt het rapport  The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving online lezen op:  http://www.janssen-emea.com/hpc/reports/Living-prostate-cancer

-EINDE-

NOOT VOOR DE REDACTIE

Over het onderzoek ‘Prostate Cancer: Living not Surviving survey’

Het onderzoek   Prostate Cancer:   Living, not Just Surviving werd gestart op voordracht van een onafhankelijk Europees panel van patiëntenbelangengroepen dat de noodzaak inzag om de ondersteuning voor mannen met prostaatkanker te verbeteren door de nadruk te leggen op de langere termijn, holistische (levenskwaliteits)behoeften van hen en hun verzorgers.

Vervolgens werd een pan-Europees onderzoek uitgevoerd onder 765 patiënten, 335 zorgverleners en 400 beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om hun mening te vernemen over de fysieke en emotionele impact van prostaatkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau  InSites Consulting.

Deelnemers werden geworven uit online onderzoekspanels en via groepspartners van patiëntenverenigingen. Patiënten en zorgverleners waren afkomstig uit tien landen in Europa, waaronder: het Verenigd Koninkrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden, Nederland en België. Er werden beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ondervraagd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

Het onderzoek werd ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de volgende deskundige leden uit panels van patiëntenbelangengroepen:

  • Professor Louis Denis – Europa Uomo (EU)
  • Christian Arnold – Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate (ANAMACAP) (FR)
  • David Smith en Hugh Gunn – Prostate Cancer Support Federation (Tackle Prostate Cancer) (VK)
  • Ian Banks – European Men’s Health Forum (EMHF) (EU)
  • Calle Waller – Prostatacancerförbundet (SWE)

Over de Europese dag voor bewustzijn over prostaatkanker (EPAD)

EPAD 2015 vindt plaats in het Europees Parlement in Brussel op 16 september 2015, georganiseerd en voorgezeten door dhr. P. De Backer MEP en gezamenlijk voorgezeten door Prof. C. Chapple, secretaris-generaal van de Europese Urologie Vereniging, en dhr. K. Mastris, voorzitter van Europa Uomo.

EPAD 2015 is gericht op het bevorderen van het bewustzijn, het begrip en de kennis van het beheer van prostaatziekten in het algemeen en prostaatkanker in het bijzonder, en op het benadrukken van de aanzienlijke impact van deze ziekten op mannen in heel Europa en de lasten voor de Europese sociale gezondheidszorg.

De conferentie brengt de belangrijkste beleidsmakers, wetenschappelijke deskundigen en Europese verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van urologie en vertegenwoordigers van Europese patiëntengroepen met interesse in prostaatziekte bijeen. Tijdens deze bijeenkomst gaat een aantal experts in op de impact van leven met een goedaardige prostaatvergroting en prostaatkanker en hoe we de zorg kunnen verbeteren en patiënten in de toekomst kunnen ondersteunen.

Over metastatische castratieresistente prostaatkanker (mCRPC)

Metastatische castratieresistente prostaatkanker ontstaat wanneer kanker is gemetastaseerd (uitgezaaid) buiten de prostaat naar andere delen van het lichaam en de ziekte vordert, ondanks serumtestosteron onder castraatniveaus. 5

De prostaat is een klier bij mannen die een deel van de zaadvloeistof produceert en rondom de plasbuis (onder de blaas) ligt. In sommige gevallen kan prostaatkanker langzaam groeien. Afhankelijk van factoren zoals specifieke kenmerken van de patiënt en van de tumor, kan prostaatkanker echter ook zeer snel groeien en zich wijd verspreiden. 6

In 2012 werden meer dan 400.000 nieuwe gevallen van prostaatkanker gediagnosticeerd in Europa, en bijna 92.000 mannen stierven als gevolg van de ziekte. 3

Over Janssen

Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson zijn gewijd aan het aanpakken en oplossen van de belangrijkste onvervulde medische behoeften van onze tijd, waaronder in de oncologie (bijv. multipel myeloom en prostaatkanker), immunologie (bijv. psoriasis), neurowetenschappen (bijv. schizofrenie, dementie en pijn), besmettelijke ziekten (bijv. HIV/AIDS, hepatitis C en tuberculose) en cardiovasculaire en stofwisselingsziekten (bijv. diabetes). Gedreven door onze inzet voor patiënten ontwikkelen we duurzame, geïntegreerde oplossingen voor de gezondheidszorg door samen te werken met professionals in de gezondheidszorg, op basis van partnerschappen van vertrouwen en transparantie. Meer informatie is te vinden opwww.janssen-emea.com. Volg ons op www.twitter.com/janssenEMEA voor ons laatste nieuws.

Over Janssen in oncologie

In de oncologie is ons doel om de manier waarop kanker wordt begrepen, gediagnosticeerd en beheerd fundamenteel te veranderen, en onze toewijding aan de patiënten die ons inspireren te versterken. Bij het zoeken naar innovatieve manieren om de kankeruitdaging aan te pakken, zijn onze primaire inspanningen gericht op verscheidene behandelings- en preventieoplossingen. Deze omvatten de traditionele ziektegebieden waarbij gericht wordt op hematologische maligniteiten en prostaatkanker; interceptie van kanker met als doel het ontwikkelen van producten die het kankerverwekkende proces onderbreken; biomarkers die het doelgerichte, geïndividualiseerde gebruik van onze therapieën kunnen helpen richting geven; alsmede veilige en efficiënte identificatie en behandeling van vroege veranderingen in de micro-omgeving van tumoren.

# # #

Referenties

1 Rapport ‘Prostate Cancer: Living not just surviving’. Beschikbaar op:  http://www.janssen-emea.com/hpc/reports/Living-prostate-cancer

2 Europese Commissie. CORDIS Express: Prevention, diagnosis and treatment of prostate cancer. Beschikbaar op:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/122705_en.html. Laatst geopend in augustus 2015.

3 Ferlay J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. Eur J Can. 2013;49:1374– 1403.

4 Sant M et al. EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995–1999. Results and commentary. Eur J of Can. 2009;45:931991.

5 Hotte SJ, Saad F. Current management of castrate-resistant prostate cancer.  Curr Oncol. September 2010; 17 (Supplement 2): S72-S79.

6 Mayo Clinic. Prostate Cancer. Beschikbaar op:  http://www.mayoclinic.com/health/prostate-cancer/DS00043. Laatst geopend in augustus 2015.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Janssen
Emily Bone
+44 (0)1494 567602
ebone1@its.jnj.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr