08:33 uur 03-08-2015

Gilead Sciences maakt financiële resultaten tweede kwartaal 2015 bekend

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) heeft vandaag haar bedrijfsresultaten bekendgemaakt voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2015. De volgende financiële resultaten zijn een jaar-op-jaar vergelijking van het tweede kwartaal van 2015 met het tweede kwartaal van 2014. De totale omzet was $ 8,2 miljard in 2015, vergeleken met $ 6,5 miljard in 2014. De netto-inkomsten voor 2015 bedroegen $ 4,5 miljard, of $ 2,92 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 3,7 miljard, of $ 2,20 per verwaterd aandeel voor 2014. De niet-GAAP netto-inkomsten, exclusief acquisitiegerelateerde, op reorganisatie en aandelen gebaseerde compensatie en overige, waren in 2015 $ 4,8 miljard, of $ 3,15 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 3,9 miljard, of $ 2,36 per verwaterd aandeel voor 2014.

Drie maanden eindigend op Zes maanden eindigend op
30 juni 30 juni
(in miljoenen, uitgezonderd bedragen per aandeel) 2015 2014 2015 2014
Productomzet $ 8.126 $ 6.413 $ 15.531 $ 11.284
Royalty, contract- en andere inkomsten 118 122 307 250
Totale inkomsten $ 8.244 $ 6.535 $ 15.838 $ 11.534
Netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.492 $ 3.656 $ 8.825 $ 5.883
Niet-GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.845 $ 3.929 $ 9.449 $ 6.417
Verwaterde WPA (Winst Per Aandeel) $ 2,92 $ 2,20 $ 5,68 $ 3,52
Niet-GAAP verwaterde WPA $ 3,15 $ 2,36 $ 6,08 $ 3,84


Productomzet

De totale productomzet voor het tweede kwartaal van 2015 was $ 8,1 miljard, vergeleken met $ 6,4 miljard voor het tweede kwartaal van 2014. De productomzet in de VS was $ 5,6 miljard, vergeleken met $ 4,8 miljard voor het tweede kwartaal van 2014. De productomzet in Europa was $ 2,0 miljard, vergeleken met $ 1,3 miljard voor dezelfde periode in 2014.

Omzet van antivirale producten

De verkoop van antivirale producten steeg naar $ 7,6 miljard in het tweede kwartaal van 2015 van $ 6,0 miljard voor het tweede kwartaal van 2014. Dit is vooral te danken aan de verkoop van Harvoni® (ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg), dat in de VS en Europa in het vierde kwartaal van 2014 werd goedgekeurd, gedeeltelijk als compensatie voor een daling in de verkoop van Sovaldi® (sofosbuvir 400 mg) voornamelijk door de stijging bij Harvoni.

Overige productomzet

Overige productomzet, waaronder voor Letairis® (ambrisentan), Ranexa® (ranolazine) en AmBisome® (amfotericine B liposome voor injectie), was $ 495 miljoen voor het tweede kwartaal van 2015 vergeleken met $ 401 miljoen voor het tweede kwartaal van 2014.


Bedrijfskosten

Drie maanden eindigend op Zes maanden eindigend op
30 juni 30 juni
(In miljoenen) 2015 2014 2015 2014
Niet-GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten $ 702 $ 542 $ 1.353 $ 1.100
Niet-GAAP verkoop, algemene en administratieve kosten $ 761 $ 570 $ 1.361 $ 1.070

Opmerking:
De niet-GAAP R&D-kosten en SG&A-kosten zijn exclusief de bedragen van acquisitiegerelateerde, herstructurerings- en op aandelen gebaseerde compensatie en overige.

Gedurende het eerste kwartaal van 2015, vergeleken met dezelfde periode in 2014:

 • De niet-GAAP kosten van onderzoek en ontwikkeling (Research and Development, R&D) stegen als gevolg van de progressie en uitbreiding van het klinisch onderzoek van Gilead, met name fase 3-studies in leverziekte en oncologie.
 • De niet-GAAP verkoop-, algemene en administratieve (SG&A) kosten stegen, voornamelijk door een stijging in Gilead’s aandeel van de vergoeding voor het voorschrijven van merkgeneesmiddelen samen met de groei en de geografische uitbreiding van de activiteiten.


Kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten

Per 30 juni 2015 had Gilead kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten ten bedrage van $ 14,7 miljard vergeleken met $ 14,5 miljard per 31 maart 2015. Gedurende het tweede kwartaal van 2015 genereerde Gilead $ 5,7 miljard in kasstroom uit de bedrijfsuitoefening, wendde $ 900 miljoen aan om 9 miljoen aandelen terug te kopen op basis van het $ 15,0 miljard aandelenterugkoopprogramma dat in januari 2015 werd goedgekeurd en $ 3,9 miljard voor het terugtrekken van 46 miljoen warrants in verband met de converteerbare schuld voor 2016. Op 30 juni 2015 stond er circa 9 miljoen aan warrants uit. Gilead betaalde tijdens het tweede kwartaal van 2015 ook zijn eerste dividend in contanten van $ 633 miljoen, of $ 0,43 per aandeel.


Herziene richtlijn voor het volledige jaar 2015

Gilead updatete haar richtlijn voor het volledige jaar 2015 die voor het eerst op 3 februari 2015 werd verstrekt, op 30 april 2015 werd geüpdatet en verder werd herzien op 28 juli 2015.

(In miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel) Voor het eerst verstrekt

3 februari 2015

Geüpdatet

30 april 2015

Geüpdatet

28 juli 2015

Netto-productomzet $ 26.000 – $ 27.000 $ 28.000 – $ 29.000 $ 29.000 – $ 30.000
Niet-GAAP*
Brutomarge product 87% – 90% 87% – 90% 88% – 90%
R&D-uitgaven $ 3.000 – $ 3.300 $ 3.000 – $ 3.300 $ 2.800 – $ 3.000
SG&A-kosten $ 3.000 – $ 3.300 $ 3.000 – $ 3.300 $ 3.000 – $ 3.200
Effectief belastingtarief 18,0 % – 20,0 % 18,0 % – 20,0 % 17,0 % – 18,0 %
Verwaterde EPS-invloed van acquisitiegerelateerde, herstructurering- en op aandelen gebaseerde compensatie-onkosten en overige. $ 0,82 – $ 0,87 $ 0,82 – $ 0,87 $ 0,82 – $ 0,87
* De niet-GAAP brutomarge product, R&D- en SG&A-kosten en effectief belastingtarief zijn exclusief de bedragen van acquisitiegerelateerde, herstructurerings- en op aandelen gebaseerde compensatie en overige.


Hoogtepunten van het bedrijf

 • Ondertekening aangekondigd van een definitieve overeenkomst voor de aankoop van EpiTherapeutics, een Deense onderneming in particulier bezit. EpiTherapeutics heeft een reeks first-in-class, selectieve kleine-molecuulremmers van epigenetische regulatie van gentranscriptie gegenereerd, met name histon-demethylasen.
 • Aangekondigd dat de directie van het bedrijf een kwartaalcashdividend heeft uitgekeerd van $ 633 miljoen of $ 0,43 per gewoon aandeel, te betalen op 29 juni 2015 aan alle geregistreerde aandeelhouders bij het sluiten van de markt op de registratiedatum 16 juni 2015. Dit is het eerste kwartaaldividend uitgekeerd onder het dividendprogramma van de directie zoals aangekondigd op 3 februari 2015.


Product- & pijplijn-updates, door Gilead gedurende het tweede kwartaal van 2015 bekendgemaakt, omvatten:

Antiviraal programma

 • Aangekondigd dat Gilead een aanvraag voor goedkeuring van een nieuw geneesmiddel (NDA, New Drug Application) heeft ingediend bij de Amerikaanse Food And Drug Administration (FDA) voor twee doseringen van een onderzoekscombinatie met vaste dosis van emtricitabine en tenofovir alafenamide (F/TAF) (200/10 mg en 200/25 mg) voor de behandeling van hiv-1-infectie bij volwassenen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder, in combinatie met andere hiv-antiretrovirale middelen. Onder de Prescription Drug User Fee Act, heeft de FDA een doelactiedatum bepaald van 7 april 2016.
  • Dit was de tweede op F/TAF-gebaseerde NDA die door Gilead bij de FDA is ingediend. In november 2014 diende Gilead een NDA in voor een onderzoeksbehandeling met eenmaal daags één enkel tablet elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabine 200 mg en TAF 10 mg (E/C/F/TAF). De FDA heeft een doelactiedatum bepaald van 5 november 2015.
 • Aangekondigd dat de aanvraag van Gilead voor de vergunning voor het op de markt brengen (Marketing Authorization Application, MAA) van twee doses F/TAF (200/10 mg en 200/25 mg) volledig werd gevalideerd en onder beoordeling is van de European Medicines Agency. De gegevens die in de aanvraag zijn opgenomen ondersteunen het gebruik van F/TAF voor de behandeling van hiv-1-infectie bij volwassenen in combinatie met andere antiretrovirale hiv-middelen.
  • De MAA van Gilead voor E/C/F/TAF werd op 23 december 2014 gevalideerd.
 • Gegevens werden gepresenteerd bij de 50e jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of the Liver, waaronder:
  • Positieve resultaten van twee onderzoeken waarin de veiligheid en werkzaamheid worden beoordeeld van onderzoekstoepassingen van op sofosbuvir gebaseerde regimes bij patiënten die zijn geïnfecteerd met het chronisch hepatitis C-virus (HCV) met genotypen 2, 3, 4 en 5. Resultaten van het BOSON onderzoek van sofosbuvir in combinatie met ribavirine of met gepegyleerd interferon en ribavirine die hoge genezingspercentages lieten zien over alle patiëntgroepen met genotypen 2 en 3. Afzonderlijk hiervan toonden de resultaten van een fase 2-onderzoek de veiligheid en werkzaamheid van ledipasvir/sofosbuvir bij patiënten met genotype 4- of 5-infectie.
  • Positieve resultaten van verschillende fase 2-klinische onderzoeken ter beoordeling van de onderzoekstoepassingen van ledipasvir/sofosbuvir en andere op sofosbuvir gebaseerde regimes voor de behandeling van HCV-infectie bij patiënten met vergevorderde leverziekte, waaronder patiënten met gedecompenseerde cirrose, patiënten met fibroserende cholestatische hepatitis C (een zeldzame en ernstige vorm van de ziekte na levertransplantatie) en patiënten met portale hypertensie.
  • Positieve preklinische gegevens en resultaten van de fase 1- en fase 2-onderzoeken die de ontwikkeling ondersteunen van een volledig oraal, pan-genotypisch onderzoeksregime van sofosbuvir, de onderzoeks-, NS5A-remmer velpatasvir (voorheen GS-5816) en GS-9857, een onderzoeks-, NS3/4A proteaseremmer. In preklinische onderzoeken liet GS-9857 vergelijkbare krachtige antivirale activiteit zien tegen HCV-replicons van alle geteste genotypen (1-6), evenals een verbeterd resistentieprofiel vergeleken met andere HCV-proteaseremmers. In een onderzoek onder gezonde vrijwilligers liet GS-9857 een gunstig farmacokinetisch profiel zien. Gegevens uit een driedaags monotherapie-onderzoek lieten ook zien dat GS-9857 goed verdraagbaar was voor HCV-patiënten met genotypen 1, 2, 3 en 4 bij de dosis van 100 mg.

Oncologieprogramma

 • Positieve resultaten bekendgemaakt van fase 3-klinisch onderzoek 119 van de onderzoekstoepassing van Zydelig® (idelalisib) in combinatie met ofatumumab bij patiënten die eerder voor chronische lymfatische leukemie behandeld zijn. In onderzoek 119 is een afname van 73% te zien van het risico op ziekteprogressie of overlijden bij patiënten die Zydelig krijgen in combinatie met ofatumumab vergeleken met het gebruik van alleen ofatumumab. Deze resultaten werden gepresenteerd op de 51e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology.


Conference call

Vandaag om 16:30 uur ET, zal het management van Gilead een conference call en een gelijktijdige webcast organiseren om de resultaten van het tweede kwartaal van 2015 te bespreken en een algemene bedrijfsupdate te geven. De live webcast van de call kan worden gevolgd op de pagina Investors van het bedrijf op

www.gilead.com/investors
. Maak ten minste 15 minuten vóór het begin van de call verbinding met de website van het bedrijf om voldoende tijd te hebben om eventuele software te downloaden die wellicht nodig is om de webcast te kunnen volgen. Alternatieve mogelijkheid: bel naar +1-877-359-9508 (VS) of +1 224-357-2393 (internationaal) en toets het conferentie-ID 73361664 in voor toegang tot de call.

Een replay van de webcast zal gedurende een jaar op de bedrijfswebsite gearchiveerd worden en een telefonische replay zal ongeveer twee uur na afloop van het gesprek beschikbaar zijn tot en met 30 juli 2015. Bel voor toegang tot de telefonische replay +1-855-859-2056 (VS) of +1 404-537-3406 (internationaal) en toets het conferentie-ID 73361664 in.


Over Gilead

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve therapieën ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.


Niet-GAAP financiële informatie

Gilead heeft bepaalde financiële informatie gepresenteerd in overeenstemming met de Amerikaanse algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (generally accepted accounting principles, GAAP) en ook op niet-GAAP-basis. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-informatie, bekeken in combinatie met Gilead’s GAAP-financiële overzichten, nuttig is voor investeerders, omdat het management dergelijke informatie intern gebruikt voor bedrijfs-, budgetterings- en financiële planningsdoeleinden. Niet-GAAP informatie is niet opgesteld op basis van een uitgebreid aantal boekhoudkundige regels en mag uitsluitend worden gebruikt als aanvulling om de bedrijfsresultaten van Gilead zoals gerapporteerd onder GAAP te begrijpen. Een aansluiting tussen GAAP en niet-GAAP financiële informatie wordt weergegeven in de tabellen op pagina 7 en 8.


Toekomstgerichte verklaringen

De uitspraken in dit persbericht die niet historisch van aard zijn, zijn op de toekomst gerichte uitspraken in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Gilead waarschuwt lezers dat op de toekomst gerichte uitspraken onderhevig zijn aan bepaalde risico’s en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk anders uitvallen. Tot deze risico’s en onzekerheden behoren onder meer: Het vermogen van Gilead om zijn verwachte financiële resultaten over het volledige jaar 2015 te behalen; het vermogen van Gilead om groei te behouden in de opbrengsten van zijn antivirale- en andere programma’s; beschikbaarheid van financiële middelen voor AIDS Drug Assistance Programs (ADAP’s) van staten; voortdurende schommelingen in ADAP-aankopen gestuurd door federale- en staatssubsidiecycli die de vraag bij de patiënt niet altijd weerspiegelen en schommelingen kunnen veroorzaken in de opbrengsten van Gilead; de mogelijkheid van ongunstige resultaten uit klinisch onderzoek met sofosbuvir-bevattende producten, waaronder het pan-genotypisch regime van sofosbuvir, velpatasvir en GS-9857; het vermogen van Gilead om te beginnen met nieuwe klinische studies binnen de momenteel verwachte tijdlijnen; de hoeveelheid voorraad die door groothandelaren en retailers wordt aangehouden en die schommelingen in Gilead’s inkomsten kan veroorzaken; Het vermogen van Gilead om nieuwe geneesmiddelaanvragen in te dienen voor nieuwe productkandidaten binnen de momenteel verwachte tijdlijnen; het vermogen van Gilead om tijdig of in elk geval goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen voor nieuwe en huidige producten waaronder F/TAF and E/C/F/TA; het vermogen van Gilead om succesvol zijn producten op de markt te brengen; het risico dat artsen en patiënten de voordelen van deze producten boven andere behandelingen niet inzien en daarom terughoudend zijn met het voorschrijven van de producten; het risico dat de schattingen van aantal patiënten met HCV of de verwachte vraag van patiënten mogelijk niet accuraat zijn; het risico dat particuliere en publieke betalers kunnen aarzelen om dekking of vergoeding te bieden, of dit continueren, voor nieuwe producten, waaronder Sovaldi en Harvoni; het vermogen van Gilead om succesvol hun oncologie-, inflammatie-, cardiovasculaire- en ademhalingsprogramma’s te ontwikkelen, waaronder de verbindingen aangekocht van EpiTherapeutics; veiligheids- en werkzaamheidsgegevens uit klinische studies kunnen ertoe leiden dat verdere ontwikkeling van productkandidaten van Gilead niet wordt voortgezet, waaronder het pan-genotypisch regime van sofosbuvir, velpatasvir en GS-9857; de mogelijkheid van besparingsmaatregelen in Europese landen die de hoogte van gevraagde kortingen kunnen verhogen voor producten van Gilead; het vermogen van Gilead om aandelenterugkoopprogramma te voltooien als gevolg van schommelingen in de koers van de aandelen, bedrijfs- en andere marktomstandigheden; het vermogen van Gilead om dividend uit te keren onder zijn dividend-programma en het risico dat de Raad van Bestuur het bedrag van het dividend kan verminderen; schommelingen in de wisselkoers van de Amerikaanse dollar die een negatieve wisselkoersinvloed kan veroorzaken op Gilead’s toekomstige opbrengsten en winst voor belasting; en andere risico’s die van tijd tot tijd worden vastgesteld in de rapporten van Gilead die worden ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Bovendien doet Gilead schattingen en geeft het beoordelingen die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa, passiva, inkomsten en uitgaven en gerelateerde openbaar gemaakte gegevens. Gilead baseert haar schattingen op historische ervaring en op verschillende andere marktspecifieke en andere relevante aannames waarvan zij gelooft dat deze redelijk zijn onder de omstandigheden en waarvan de resultaten de basis vormen voor het geven van oordelen over de waarden van activa en passiva die niet duidelijk blijken uit andere bronnen. Daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van deze schattingen. U wordt dringend verzocht om uitspraken met daarin de woorden “kan,” “zal,” “zou,” “zou kunnen,” “zou moeten,” “kan wellicht,” “gelooft,” “schat,” “projecteert,” “mogelijk,” “verwacht,” “plant,” “anticipeert,” “beoogt,” “vervolgt,” “voorspelt,” “ontworpen,” “doel,” of de negatieve versie van die woorden of andere vergelijkbare woorden te zien als onzeker en toekomstgericht. Gilead verwijst lezers naar haar persberichten, kwartaalrapport op formulier 10-Q van het kwartaal eindigend op 31 maart 2015 en andere opvolgende bekendmakingsdocumenten ingediend bij de SEC. Gilead claimt de bescherming van de Safe Harbor zoals weergegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 voor op de toekomst gerichte uitspraken.

Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Gilead is eigenaar van of heeft rechten op verschillende handelsmerken, auteursrechten en handelsnamen die in onze onderneming worden gebruikt, waaronder de volgende: GILEAD®, GILEAD SCIENCES®, HARVONI®, SOVALDI®, TRUVADA®, STRIBILD®, COMPLERA®, EVIPLERA®, VIREAD®, LETAIRIS®, RANEXA®, AMBISOME®, ZYDELIG®, EMTRIVA®, TYBOST®, HEPSERA®, VITEKTA®, CAYSTON®, VOLIBRIS®, en RAPISCAN®.

ATRIPLA® is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC. LEXISCAN® is een geregistreerd handelsmerk van Astellas U.S. LLC. MACUGEN® is een geregistreerd handelsmerk van Eyetech, Inc. SUSTIVA® is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb Pharma Company. TAMIFLU® is een geregistreerd handelsmerk van Hoffmann-La Roche Inc.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences, Inc. naar www.gilead.com of bel de Gilead Public Affairs-afdeling op 1-800-GILEAD-5 (1-800-445-3235).

GILEAD SCIENCES, INC.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd bedragen per aandeel)

Drie maanden eindigend op Zes maanden eindigend op
30 juni 30 juni
2015 2014 2015 2014
Inkomsten:
Productomzet $ 8.126 $ 6.413 $ 15.531 $ 11.284
Royalty, contract- en andere inkomsten 118 122 307 250
Totale inkomsten 8.244 6.535 15.838 11.534
Kosten en uitgaven:
Kosten van verkochte goederen 998 925 1.880 1.738
Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 818 584 1.514 1.179
Verkoop, algemene en administratieve uitgaven 812 614 1.457 1.162
Totale kosten en uitgaven 2.628 2.123 4.851 4.079
Inkomsten uit bedrijfsvoering 5.616 4.412 10.987 7.455
Rentelasten (140 ) (102 ) (293 ) (178 )
Andere inkomsten (kosten), netto 35 (4 ) 56 (22 )
Inkomen vóór voorziening voor inkomstenbelasting 5.511 4.306 10.750 7.255
Voorziening voor inkomstenbelasting 1.014 656 1.921 1.382
Netto-inkomen 4.497 3.650 8.829 5.873
Netto-inkomen (verlies) toe te schrijven aan niet-controlerend belang 5 (6 ) 4 (10 )
Netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.492 $ 3.656 $ 8.825 $ 5.883
Netto-inkomen per aandeel toe te schrijven aan Gileads gewone aandeelhouders – basis $ 3,05 $ 2,39 $ 5,96 $ 3,83
Netto-inkomen per aandeel toe te schrijven aan Gileads gewone aandeelhouders – verwaterd $ 2,92 $ 2,20 $ 5,68 $ 3,52
Aandelen gebruikt bij berekening per aandeel – basis 1.472 1.533 1.480 1.535
Aandelen gebruikt bij berekening per aandeel – verwaterd 1.540 1.664 1.555 1.672
Contante dividenden uitbetaald per aandeel $ 0,43 $ $ 0,43 $

GILEAD SCIENCES, INC.

AANSLUITING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCIËLE INFORMATIE

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel)

Drie maanden eindigend op Zes maanden eindigend op
30 juni 30 juni
2015 2014 2015 2014
Aansluiting kosten van verkochte goederen:
GAAP-kosten van verkochte goederen $ 998 $ 925 $ 1.880 $ 1.738
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (3 ) (2 ) (6 ) (5 )
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (207 ) (200 ) (413 ) (399 )
Variabele rente entiteit geconsolideerde kosten
(1)
1
Niet-GAAP kosten van verkochte goederen $ 788 $ 723 $ 1.462 $ 1.334
Aansluiting brutomarge product:
GAAP brutomarge product 87,7 % 85,6 % 87,9 % 84,6 %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 2,5 % 3,1 % 2,7 % 3,5 %
Niet-GAAP brutomarge product
(2)
90,3 % 88,7 % 90,6 % 88,2 %
Aansluiting onderzoek- en ontwikkelingskosten:
GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten $ 818 $ 584 $ 1.514 $ 1.179
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (42 ) (37 ) (84 ) (71 )
Acquisitiegerelateerde kosten (67 ) (67 )
Acquisitiegerelateerde herberekening van voorwaardelijke vergoeding (7 ) (5 ) (10 ) (8 )
Niet-GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten $ 702 $ 542 $ 1.353 $ 1.100
Aansluiting verkoop, algemene en administratieve uitgaven:
GAAP verkoop, algemene en administratieve uitgaven $ 812 $ 614 $ 1.457 $ 1.162
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (51 ) (44 ) (98 ) (90 )
Herstructureringskosten 2
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (2 )
Niet-GAAP verkoop, algemene en administratieve kosten $ 761 $ 570 $ 1.361 $ 1.070
Aansluiting operationele marge:
GAAP-winstmarge 68,1 % 67,5 % 69,4 % 64,6 %
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,4 %
Acquisitiegerelateerde kosten 0,8 % % 0,4 % %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 2,5 % 3,1 % 2,6 % 3,5 %
Acquisitiegerelateerde herberekening van voorwaardelijke vergoeding 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Niet-GAAP bedrijfsresultaat
(2)
72,7 % 71,9 % 73,6 % 69,6 %
Aansluiting andere inkomsten (kosten):
GAAP andere inkomsten (kosten), netto $ 35 $ (4 ) $ 56 $ (22 )
Acquisitiegerelateerde transactiekosten (2 )
Niet-GAAP andere inkomsten (kosten), netto $ 35 $ (4 ) $ 56 $ (24 )
Opmerkingen:
Immateriële bedragen worden niet opgenomen in de bovenstaande tabellen
(1) Consolidatie van een contractproducent

(2) De bedragen kunnen afwijken als gevolg van afronding

GILEAD SCIENCES, INC.

AANSLUITING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCIËLE INFORMATIE – (vervolg)

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel)

Drie maanden eindigend op Zes maanden eindigend op
30 juni 30 juni
2015 2014 2015 2014
Aansluiting effectief belastingtarief:
GAAP effectief belastingtarief 18,4 % 15,2 % 17,9 % 19,1 %
Acquisitiegerelateerde kosten/transactiekosten (0,2 )% % (0,1 )% %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (0,5 )% (0,6 )% (0,5 )% (0,9 )%
Niet-GAAP effectief belastingtarief
(1)
17,7 % 14,6 % 17,3 % 18,2 %
Aansluiting netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead:
GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.492 $ 3.656 $ 8.825 $ 5.883
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 71 72 140 136
Herstructureringskosten (2 )
Acquisitiegerelateerde kosten/transactiekosten 67 67 (1 )
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 202 196 403 391
Acquisitiegerelateerde herberekening van voorwaardelijke vergoeding 7 5 10 8
Variabele rente entiteit geconsolideerde kosten
(2)
6 6
Niet-GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.845 $ 3.929 $ 9.449 $ 6.417
Aansluiting verwaterde winst per aandeel:
GAAP verwaterde winst per aandeel $ 2,92 $ 2,20 $ 5,68 $ 3,52
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 0,05 0,04 0,09 0,08
Acquisitiegerelateerde kosten/transactiekosten 0,04 0,04
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 0,13 0,12 0,26 0,23
Acquisitiegerelateerde herberekening van voorwaardelijke vergoeding 0,01
Niet-GAAP verwaterde winst per aandeel
(1)
$ 3,15 $ 2,36 $ 6,08 $ 3,84
Aansluiting aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd):
GAAP aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd) 1.540 1.664 1.555 1.672
Aandeel impact van huidige op aandelen gebaseerde compensatieregels (1 ) (1 )
Niet-GAAP aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd) 1.540 1.663 1.555 1.671
Niet-GAAP aanpassingsoverzicht:
Aanpassingen kosten verkochte goederen $ 210 $ 202 $ 418 $ 404
Aanpassingen uitgaven onderzoek en ontwikkeling 116 42 161 79
Aanpassingen verkoop-, algemene en administratieve uitgaven 51 44 96 92
Aanpassingen overig inkomen (kosten) (2 )
Totale niet-GAAP aanpassingen vóór belasting 377 288 675 573
Effect inkomstenbelasting (30 ) (14 ) (58 ) (38 )
Variabele rente entiteit geconsolideerde kosten
(2)
6 7
Totale niet-GAAP aanpassingen na belasting toe te schrijven aan Gilead $ 353 $ 274 $ 624 $ 535
Opmerkingen:
Immateriële bedragen worden niet opgenomen in de bovenstaande tabellen
(1) De bedragen kunnen afwijken als gevolg van afronding
(2) Consolidatie van een contractproducent

GILEAD SCIENCES, INC.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen)

30 juni

31 december
2015 2014

(1)
Kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten $ 14.667 $ 11.726
Debiteuren, netto 5.331 4.635
Voorraad 2.039 1.386
Onroerend goed, fabriek en apparatuur, netto 1.899 1.674
Immateriële activa, netto 10.660 11.073
Goodwill 1.172 1.172
Andere activa 3.399 2.998
Totale activa $ 39.167 $ 34.664
Kortlopende passiva $ 8.925 $ 5.761
Langetermijnpassiva 13.601 13.069
Aandeelgedeelte van momenteel aflosbare converteerbare obligaties 7 15
Eigen vermogen
(2)
16.634 15.819
Totale passiva en eigen vermogen $ 39.167 $ 34.664
Opmerkingen:

(1) Afgeleid van de onderzochte geconsolideerde jaarrekeningen tot aan 31 december 2014.

(2) Op 30 juni 2015 waren er 1.473 miljoen gewone aandelen uitgegeven en uitstaand.

GILEAD SCIENCES, INC.

OVERZICHT PRODUCTVERKOOP

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen)

Drie maanden eindigend op Zes maanden eindigend op
30 juni 30 juni
2015 2014 2015 2014
Antivirale producten:
Harvoni – VS $ 2.826 $ $ 5.842 $
Harvoni – Europa 623 1.100
Harvoni – Overig internationaal 159 245
3.608 7.187
Sovaldi – VS 615 3.031 1.036 5.129
Sovaldi – Europa 522 401 1.005 564
Sovaldi – Overig internationaal 154 49 222 62
1.291 3.481 2.263 5.755
Truvada – VS 500 399 909 767
Truvada – Europa 277 338 578 661
Truvada – Overig internationaal 72 69 133 138
849 806 1.620 1.566
Atripla – VS 549 578 1.043 1.068
Atripla – Europa 178 234 372 471
Atripla – Overig internationaal 55 58 101 111
782 870 1.516 1.650
Stribild – VS 364 230 646 417
Stribild – Europa 65 31 126 55
Stribild – Overig internationaal 18 9 31 13
447 270 803 485
Complera / Eviplera – VS 207 153 370 284
Complera / Eviplera – Europa 145 132 290 241
Complera / Eviplera – Overig internationaal 15 14 27 25
367 299 687 550
Viread – VS 134 117 234 198
Viread – Europa 77 88 157 172
Viread – Overig internationaal 60 56 114 102
271 261 505 472
Overig antiviraal – VS 8 13 22 20
Overig antiviraal – Europa 7 10 14 19
Overig antiviraal – Overig internationaal 1 2 2 4
16 25 38 43
Totaal antivirale producten – VS 5.203 4.521 10.102 7.883
Totaal antivirale producten – Europa 1.894 1.234 3.642 2.183
Totaal antivirale producten – Overig internationaal 534 257 875 455
7.631 6.012 14.619 10.521
Overige producten:
Letairis 176 145 327 268
Ranexa 141 123 258 234
AmBisome 103 94 188 186
Zydelig 30 56
Overige 45 39 83 75
495 401 912 763
Totale productverkoop $ 8.126 $ 6.413 $ 15.531 $ 11.284

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Robin Washington, 650-522-5688
(Investeerders)
Patrick
O’Brien, 650-522-1936 (Investeerders)
Amy Flood, 650-522-5643
(Media)

Check out our twitter: @NewsNovumpr