11:12 uur 30-07-2015

Glyphosate Task Force: IARC-evaluatie vormt geen risicobeoordeling

BRUSSEL–(BUSINESS WIRE)– De Glyphosate Task Force heeft een verklaring uitgegeven in verband met de publicatie van de IARC-monografie over glyfosaat:

Dit Smart News-persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20150730005571/nl/

Glyphosate is widely used throughout Europe to protect crop yields against competition from invasive ...

Glyphosate is widely used throughout Europe to protect crop yields against competition from invasive weeds. (Photo: Business Wire)

“Alle beoordelingen over een periode van ruim veertig jaar door de regelgevende instanties tonen dat glyfosaat geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens, dier of het milieu.

“Het recente Renewal Assessment Report (RAR) dat is opgesteld in het kader van de lopende EU-beoordeling voor de goedkeuring van glyfosaat concludeert dat in de beoordeelde studies er ‘geen bewijs van carcinogeniteit is geleverd’.

“De evaluatie van de beperkte gegevens over glyfosaat door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) trekt deze bevindingen niet in twijfel.

“De Duitse autoriteiten namens de Europese Commissie hebben bij hun evaluatie alle studiebeoordelingen van het IARC in beschouwing genomen. De IARC-beoordeling had echter betrekking op slechts een beperkte selectie van de beschikbare gegevens.

“Het is daarom belangrijk dat de conclusie van het IARC over glyfosaat in het juiste perspectief wordt geplaatst. De evaluatie van het IARC kan niet direct worden vergeleken met de beoordelingen uitgevoerd door regelgevende instanties, waarbij de effecten van de werkzame stoffen geëvaleerd zijn in het kader van blootstellingsscenario’s uit het werkelijke leven.

“De GTF wil de conclusies van het IARC1 in de juiste context zetten en legt daarom de nadruk op het feit dat het monografieprogramma geen risicobeoordeling vormt.”

OVER DE IARC-MONOGRAFIE

Het is de taak van het IARC-monografieprogramma (dat potentiële kankerverwekkende stoffen beoordeelt) om kankerrisico’s te identificeren. Het is echter van groot belang dat de beoordeling van deze instantie niet de risico’s evalueert die verbonden zijn aan de werkelijke blootstelling. Dit essentiële element maakt deel uit van uitgebreide risicoanalyses die worden uitgevoerd door officiële regelgevende instanties als onderdeel van het goedkeuringsproces voor werkzame stoffen.

Het verschil tussen ‘gevaar’ en ‘risico’ wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Zonder een risicobeoordeling kunnen gevaren worden geïdentificeerd, maar de waarschijnlijkheid (of de graad hiervan) dat hierbij schade optreedt kan niet worden gemeten.1

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A.pdf

www.glyphosate.eu

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor nadere informatie of commentaar:
HumeBrophy
Claire
MacCarrick, 00353864117461
claire.maccarrick@humebrophy.com< /a>

Check out our twitter: @NewsNovumpr