15:34 uur 16-07-2015

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “onderneming”) heeft vandaag zijn effectenhouders op de hoogte gesteld dat het op 15 juli 2015 een actueel verslag op het formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin de financiële resultaten voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2015 werden aangekondigd, en met melding van een netto omzet over het tweede kwartaal van $5,3 miljard of $0,45 per verwaterd aandeel voor het tweede kwartaal van 2015, in vergelijking met $2,3 miljard, of $0,19 per aandeel over dezelfde periode afgelopen jaar.

Het resultaat, na aftrek van de rentekosten, op basis van volledig belastbaar equivalent (FTE; Fully Taxable Equivalent) steeg met $385 miljoen, of 2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014, tot $22,3 miljard.

Netto rentebaten voor het meest recente kwartaal omvatten $669 miljoen ($0,04 per aandeel) in positieve marktgerelateerde aanpassingen, voornamelijk uit de schuldbrievenportportefeuille van het bedrijf, als gevolg van hogere langetermijn rente. Dit vergelijkt met $175 miljoen in negatieve marktgerelateerde aanpassingen in het kwartaal van het voorgaande jaar.


Voortgezet bedrijfsmomentum

 • Bankdeposito’s van consumenten (EOP) namen to tot $33 miljard, of 6 procent, tot $547 miljard ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014
 • Woninghypotheken en nieuwe huisleningen namen toe met 40 procent tot $19,2 miljard ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014
 • 1,3 miljoen nieuwe kredietkaarten uitgegeven; hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2008
 • De activa van Merrill Edge Brokerage namen met 15 procent toe ten opzichte van het tweede kwartaal in 2014 en bedroeg $122 miljard
 • De beheerkosten van activa door Wealth Management stegen met 9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2014 tot $2,1 miljard
 • Wereldwijde bankleningssaldo’s (EOP) namen toe met 7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2014 tot $307 miljard
 • Genereerde over het hele bedrijf genomen investeringsbankkosten van $1,5 miljard en verkopen en inkomsten uit verkoop en handel, exclusief netto DVA, van $3,3 miljard


Voortgezette voortgang met betrekking tot kostenbeheer; kwaliteit van het krediet blijft sterk

 • Niet rentedragende kosten, met uitzondering van proceskosten, daalden met 6 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 tot $ 13,6 miljard
 • Oudere activa en niet rentedragende onderhoudskosten, met uitzondering van proceskosten, daalde met 37 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 tot $0,9 miljard
 • Aantal van 60+ dagen achterstallige hypotheken verleend door Legacy Assets and Servicing daalden met 50 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 naar 132.000 leningen
 • Aangepaste netto afschrijvingen daalden met 26 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 tot $929 miljoen


Record kapitaal- en liquiditeitsniveau’s

 • Geschatte band 1 ratio gewoon aandelenkapitaal (volledig ingevoerd) nam toe tot een record $148,3 miljard
 • Globale bronnen van liquiditeitsoverschot blijven sterk met $484 miljard, gestegen met $53 miljard ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014; tijd tot vereiste financiering op 40 maanden
 • Materiële intrinsieke waarde per aandeel steeg 5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 tot $15,02 per aandeel
 • Intrinsieke waarde per aandeel steeg 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 tot $21,91 per aandeel
 • Rendement op gemiddelde activa 0,99 procent; rendement op het gemiddelde materiële eigen vermogen 12,8 procent; $1,3 miljard redement voor aandeelhouders in het tweede kwartaal van 2015 door terugkoop en dividenden

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website:http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, opdrachtverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General
Counsel
+1-980-386-5083

Check out our twitter: @NewsNovumpr