14:30 uur 20-10-2015

NOXXON PHARMA KONDIGT VOORNEMEN AAN TOT BEURSGANG OP EURONEXT AMSTERDAM EN EURONEXT PARIJS

BERLIJN–(BUSINESS WIRE)– NOXXON Pharma N.V. (“NOXXON” of de “Vennootschap”), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich primair toelegt op de ontwikkeling van kankerbehandelingen en zich in de klinische ontwikkelingsfase bevindt, kondigt vandaag haar voornemen aan om nieuw kapitaal aan te trekken door middel van een Beursgang (de “Beursgang” of de “Emissie”) en de beursnotering van haar gewone Aandelen (de “Aandelen”) op Euronext Amsterdam en Euronext Parijs. De Emissie en de beursnotering, alsmede het tijdstip ervan, zijn onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden.

Kerngegevens van de Vennootschap

 • De voornaamste productkandidaat, NOX-A12, is gepositioneerd als dé combinatietherapie tegen kanker: De Vennootschap gelooft dat de toekomst van kankerbehandeling ligt in het vinden van optimale combinaties van geneesmiddelen waarmee kanker op meerdere manieren kan worden bestreden. De Vennootschap is van mening dat haar voornaamste productkandidaat, NOX-A12, zich in een goede positie bevindt om dé combinatiepartner te worden voor een breed scala aan kankerbehandelingen. Dit vanwege de complementaire werking ervan, waarmee de micro-omgeving van tumoren wordt aangevallen. De Vennootschap gelooft dat NOX-A12 als onderdeel van een combinatie breed kan worden ingezet bij hematologische en solide tumoren kankers.
 • Voor NOX-A12 is de route naar de markt duidelijk: NOX-A12 wordt momenteel ontwikkeld voor de behandeling van multipel myeloom (een vorm van bloedkanker), solide tumoren in een gevorderd stadium en hersenkanker. NOXXON heeft veelbelovende preklinische en klinische gegevens gegenereerd, waaronder haar meest recente fase 2a-onderzoeken naar multipel myeloom en een tweede hematologische kanker. Daarin is sprake van een veiligheidsprofiel dat de verdere ontwikkeling ondersteunt en zijn de eerste tekenen van werkzaamheid gevonden. De Vennootschap is van mening dat zij dankzij haar voorgenomen klinische studies voor multipel myeloom, hersenkanker en solide tumoren in een gevorderd stadium voor de Vennootschap een duidelijke toegang tot de markt heeft gevonden voor NOX-A12.
 • Volwassen pijplijn met op korte termijn veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen: Naast NOX-A12 heeft de Vennootschap een brede pijplijn met kandidaat-geneesmiddelen. In de ogen van de Vennootschap is dit een indicatie van de brede inzetbaarheid van de kerntechnologie van de Vennootschap. Naar verwachting zal NOX-H94, dat in ontwikkeling is voor de behandeling van anemie van de chronische ziekte, ofwel functioneel ijzergebrek, in het eerste kwartaal van 2016 gegevens van fase 2a beschikbaar hebben. De Vennootschap richt zich op de ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen tegen kanker en heeft tot doel de waarde van haar pijplijn te optimaliseren door voor bepaalde programma’s selectief een partner te zoeken.
 • Eigen Spiegelmer-platform genereert kandidaat-geneesmiddelen: De productkandidaten van NOXXON, waaronder NOX-A12, zijn zogenaamde ‘Spiegelmers’. Spiegelmers zijn een nieuwe groep geneesmiddelen waarin de voordelen van kleine moleculen en antilichamen worden gecombineerd. De Vennootschap heeft een eigen technologie ontwikkeld waarmee haar Spiegelmer kandidaat-geneesmiddelen voor verscheidene doelwitten worden ontdekt en gemaakt. De Vennootschap is voornemens om met behulp van haar Spiegelmer-platform meer kandidaat-geneesmiddelen te blijven genereren en haar pijplijn uit te breiden, met een focus op doelwitten in de micro-omgeving van tumoren.
 • Sterk managementteam en een gerenommeerde investeerdersbasis: NOXXON wordt geleid door een managementteam met ruime ervaring in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Daarnaast wordt de Vennootschap ondersteund door een gerenommeerde investeerdersbasis, waaronder TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB en NGN.

Aram Mangasarian, PhD, Chief Executive Officer van NOXXON:Ons voornaamste productkandidaat, NOX-A12, heeft de potentie om een hoeksteen te worden van combinatietherapie door de werkzaamheid van de huidige en toekomstige kankerbehandelingen significant te verbeteren. Het met deze openbare Emissie aangetrokken kapitaal zal primair worden aangewend om NOX-A12 en andere potentiële producten op oncologisch gebied in de brede en innovatieve pijplijn van NOXXON verder te ontwikkelen.

Dr. Hubert Birner, bestuursvoorzitter van NOXXON, voegt daaraan toe:Wij geloven dat NOXXON een enorme kans heeft om een reeks nieuwe producten te ontwikkelen om de behandeling van kanker te verbeteren. Met ons uniek en breed toepasbare Spiegelmer-platform, een sterke IE-positie en een groeiende preklinische en klinische pijplijn zijn we naar onze mening goed gepositioneerd om verder te bouwen aan onze toekomst en een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf te worden.

Kernpunten van de Emissie

 • De voorgenomen Emissie bestaat uitsluitend uit nieuw geplaatste Aandelen.
 • NOXXON is voornemens om toelating te verzoeken tot de notering en verhandeling van de Aandelen aan Euronext Amsterdam en Euronext Parijs.
 • De Emissie zal naar verwachting beschikbaar zijn voor institutionele en particuliere beleggers in Nederland en Frankrijk en voor institutionele beleggers in verscheidene andere rechtsgebieden.
 • De Emissie en de beursnotering, alsmede het tijdstip ervan, zijn onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden.
 • Kempen & Co N.V. treedt in de Emissie op als Sole Global Coordinator, en samen met Gilbert Dupont SNC als Joint Bookrunners.
 • Bepaalde bestaande aandeelhouders van NOXXON hebben aangegeven dat ze voornemens zijn tot het inschrijven voor Aandelen in de Emissie om hun verdere steun aan de Vennootschap en haar strategie te onderstrepen.

Reden voor de Emissie

De Vennootschap is voornemens de netto-opbrengst van de Emissie aan te wenden voor de verdere klinische ontwikkeling van haar voornaamste productkandidaat, NOX-A12, voor verschillende oncologie indicaties, de verbetering van haar preklinische pijplijn en activiteiten op het gebied van de ontdekking van nieuwe immuno-oncologie productkandidaten en productkandidaten die zich richten op de micro-omgeving van tumoren, de voltooiing van de lopende NOX-H94 studie en algemene bedrijfsdoeleinden.

Meer over Spiegelmers

Spiegelmers zijn een nieuwe groep geneesmiddelen ontworpen om de voordelen van kleine chemische moleculen en biologicals zoals antilichamen te combineren. Tot op heden zijn ze aan meer dan 300 proefpersonen toegediend, met een goed veiligheids- en tolerantieprofiel. Spiegelmers lossen met behulp van ‘spiegelbeeldige’ chemie twee kernproblemen op die de ontwikkeling van aptameren als therapeutica altijd hebben beperkt. Spiegelmers hebben een hoge stabiliteit in biologische vloeistoffen, omdat ze niet worden herkend door van nature voorkomende enzymen die RNA of DNA afbreken. Spiegelmers zullen ook waarschijnlijk geen immuunreactie uitlokken, omdat ze aan het toezicht van het aangeboren immuunsysteem ontsnappen. Spiegelmers kunnen op chemische wijze worden geproduceerd, waardoor er geen complexe biologische productieprocessen nodig zijn. NOXXON heeft intern en met partners geoptimaliseerde productiemethodes en kwaliteitscontroles opgezet om te produceren conform goede productiepraktijken.

Meer over NOX-A12

NOX-A12 is een Spiegelmer kandidaat-geneesmiddel dat in ontwikkeling is als combinatietherapie voor meerdere kankerindicaties. Het product heeft in preklinische en klinische studies veelbelovende resultaten geboekt, onder meer in twee fase 2a-onderzoeken. NOXXON wil NOX-A12 ontwikkelen voor multipel myeloom, solide tumoren in een gevorderd stadium, zoals in long- en de colorectale kanker, en hersenkanker. NOX-A12 is erkend als weesgeneesmiddel voor twee soorten hersenkanker; glioblastoma in de Verenigde Staten en glioom in Europa. NOX-A12 richt zich op CXCL12. Dit is een belangrijk chemokine (signaal)eiwit dat de uitbreiding van tumoren bevordert, nieuwe bloedvaten naar de tumor aanmaakt, de tumor verspreidt en apoptose van de tumor (afsterven van cellen) verminderd. NOX-A12 is ontworpen om te worden gecombineerd met andere therapieën die zich richten op kanker om tumoren te bestrijden, dit doet zij door de micro-omgeving van de tumor op drie verschillende manieren te moduleren:

Blootstellen van verborgen tumorcellen: het doelwit van NOX-A12, genaamd CXCL12, trekt bloedkankercellen aan naar beschermende nissen in het beenmerg. NOX-A12 heeft tot doel de tumorcellen uit deze nissen te verdrijven, waardoor de kankercellen in de bloedbaan terechtkomen, waar ze vatbaarder zijn voor tumordodende geneesmiddelen.

Bescherming van de tumor doorbreken: CXCL12 vormt een beschermende biochemische ‘muur’ rond bepaalde solide tumoren, waardoor de cellen van het immuunsysteem die tumorcellen doden worden tegengehouden. NOX-A12 heeft de potentie om deze ‘muur’ te doorbreken, waardoor actieve immuuncellen, zoals dodende T-cellen (‘killer T-cells‘), in staat worden gesteld de tumor binnen te dringen met als doel de volledige potentie van immuno-oncologische methodes, zoals immuun oriëntatiepuntremmers (‘immune checkpoint inhibitors’) te ontketenen.

Herstel van de tumor blokkeren: CXCL12 trekt ‘reparatiecellen’ aan naar tumoren die door kankertherapie, bijvoorbeeld na bestraling, zijn beschadigd. NOX-A12 heeft als doel om dit effect te blokkeren en zodoende hergroei van de tumor te voorkomen.

Over NOXXON

NOXXON Pharma N.V. is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich primair toelegt op de ontwikkeling van kankerbehandelingen en zich in de klinische ontwikkelingsfase bevindt. NOXXON maakt gebruik van haar eigen klasse van geneesmiddelen, “Spiegelmers”, om zich te richten op de micro-omgeving van tumoren, de volgende grens in kankerbehandeling. NOXXON heeft tot doel de effectiviteit van kankerbehandelingen, waaronder immuno-oncologische methodes (zoals immuun oriëntatiepuntremmers (‘immune checkpoint inhibitors’)) en de huidige zorgstandaard (zoals chemotherapie en bestraling), significant te verbeteren. Het Spiegelmer-platform van NOXXON heeft een brede eigen pijplijn met potentiële producten in de klinische fase gegenereerd, waaronder haar voornaamste kandidaat-geneesmiddel tegen kanker: NOX-A12. NOXXON wordt ondersteund door een sterke groep toonaangevende internationale investeerders, waaronder TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB en NGN. NOXXON is statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland) en kantoorhoudende te Berlijn (Duitsland). Meer informatie is te vinden op www.noxxon.com.

Belangrijke juridische informatie

Deze aankondiging is geen reclame-uiting in de zin van de Prospectusrichtlijn en vormt geen prospectus. Het aanbod tot verwerving van Aandelen op grond van de voorgenomen aanbieding wordt uitsluitend gedaan, en beleggers dienen hun beleggingsbesluit uitsluitend te nemen, op basis van informatie die zal worden opgenomen in het prospectus dat in verband met die aanbieding beschikbaar zal worden gesteld. Wanneer het prospectus beschikbaar is gesteld, kan een exemplaar hiervan kosteloos worden verkregen bij de Vennootschap en via de website van de Vennootschap.

Deze documenten dienen slechts ter informatie en zijn niet bedoeld, en dienen niet te worden beschouwd als, een aanbieding tot verkoop van of inschrijving op, of de aankondiging van een ophanden zijnde aanbieding tot verkoop van of inschrijving op, of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop van of inschrijving op, of de aankondiging van een ophanden zijnde uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop van of inschrijving op, gewone Aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of in enig ander rechtsgebied waaraan of waarin een dergelijke aanbieding of uitnodiging onrechtmatig is. Personen die dit bericht in bezit krijgen, dienen informatie in te winnen over deze beperkingen en zich daaraan te houden. Niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving in dat rechtsgebied opleveren.

De Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd ingevolge de Amerikaanse Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen uitsluitend in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht op grond van registratie of vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Vennootschap is niet voornemens enig deel van de overwogen aanbieding van Aandelen in de Verenigde Staten te registreren of in de Verenigde Staten een openbare Emissie van Aandelen te doen. De in dit document bedoelde effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in Australië, Canada of Japan of aan of voor rekening of ten behoeve van staatsburgers, inwoners of ingezetenen van Australië, Canada of Japan.

De Vennootschap heeft geen aanbieding van Aandelen aan het publiek goedgekeurd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van Nederland en Frankrijk. Ten aanzien van lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn hebben uitgevoerd (elk een “betrokken lidstaat”), mogen de Aandelen niet worden aangeboden of verkocht aan het publiek in die betrokken lidstaat voorafgaand aan de publicatie van een prospectus met betrekking tot de Aandelen dat door de bevoegde instantie in die betrokken lidstaat is goedgekeurd of, indien van toepassing, dat in een andere betrokken lidstaat is goedgekeurd en waarvan de bevoegde instantie in die betrokken lidstaat in kennis is gesteld, een en ander in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn, met dien verstande dat een aanbieding van die Aandelen aan het publiek in de betrokken lidstaten kan worden gedaan:

(i) aan iedere rechtspersoon die een “gekwalificeerde belegger” is zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn;

(ii) aan minder dan 150 natuurlijke personen of rechtspersonen (niet zijnde gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn), zoals ingevolge de Prospectusrichtlijn is toegestaan; of

(iii) in iedere andere situatie die valt binnen artikel 3 lid 2 van de Prospectusrichtlijn, met dien verstande dat de Vennootschap door een dergelijke aanbieding van Aandelen niet gehouden zal zijn een prospectus of aanvulling op een bestaande prospectus te publiceren op grond van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn of een maatregel ter uitvoering van de Prospectusrichtlijn in een betrokken lidstaat en iedere persoon die in eerste instantie Aandelen verwerft of aan wie een aanbieding wordt gedaan ingevolge de aanbieding van de Aandelen wordt geacht te hebben verklaard en erkend en ermee te hebben ingestemd dat hij een “gekwalificeerde belegger” is in de zin van artikel 2 lid 1 sub e van de Prospectusrichtlijn.

Voor de toepassing van dit lid betekent de uitdrukking “aanbieding van effecten aan het publiek” het bericht in een om het even welke vorm en met om het even welk middel waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden Aandelen wordt verstrekt om de belegger in staat te stellen tot uitoefening of aankoop van of inschrijving op de Aandelen te besluiten, zoals hiervan in die betrokken lidstaat kan worden afgeweken door een maatregel waarmee de Prospectusrichtlijn in die betrokken lidstaat wordt uitgevoerd. Daarbij betekent de term “Prospectusrichtlijn” Richtlijn 2003/71/EG (zoals gewijzigd, onder meer bij Richtlijn 2010/73/EU) en omvat deze iedere relevante uitvoeringsmaatregel in de betrokken lidstaat.

In het Verenigd Koninkrijk wordt dit document en overige informatie met betrekking tot de Aandelen uitsluitend verspreid en gericht aan, en iedere belegging of beleggingsactiviteit waarop dit document betrekking heeft staat uitsluitend open voor, en hieraan zal uitsluitend worden deelgenomen door, “gekwalificeerde beleggers” (zoals gedefinieerd in artikel 86 lid 7 van de Financial Services and Markets Act 2000) die tevens zijn: (i) personen met professionele ervaring op het gebied van beleggingen die vallen onder de definitie van “investment professionals” in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (“Financial Promotion”) Order 2005 (de “Order”); of (ii) vermogende entiteiten die vallen onder artikel 49 lid 2 sub a tot d van de Order (waarbij al deze personen gezamenlijk worden aangeduid als: “relevante personen”). Dit bericht is uitsluitend aan relevante personen gericht. Personen die geen relevante personen zijn, dienen op basis van dit document geen actie te ondernemen, dienen naar aanleiding daarvan niet te handelen en dienen er niet op te vertrouwen. Er is door de Vennootschap geen actie ondernomen waardoor een aanbieding van de Aandelen of het bezit of de verspreiding van dit persbericht of een andere aanbieding of publiciteitsmateriaal met betrekking tot die Aandelen zou zijn toegestaan in een rechtsgebied waar actie daartoe is vereist. De beleggingsactiviteiten waarop dit bericht betrekking heeft staan uitsluitend open voor relevante personen en uitsluitend deze personen kunnen hieraan deelnemen.

De in dit document vervatte informatie kan prognoses of andere toekomstgerichte uitspraken bevatten met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële resultaten van de Vennootschap. Toekomstgerichte uitspraken kunnen worden herkend aan de hand van termen zoals “verwachten”, “van mening zijn”, “voorzien”, “inschatten”, “voornemens zijn”, “zullen”, “kunnen”, “wellicht” of “misschien”, de ontkennende vormen daarvan of andere soortgelijke uitdrukkingen. Deze uitspraken zijn slechts voorspellingen. De feitelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen hiervan wezenlijk afwijken en worden niet zodanig aangepast dat ze een weergave vormen van de gebeurtenissen en omstandigheden die zich na de datum van dit document voordoen of een weergave vormen van onvoorziene gebeurtenissen die zich voordoen. Vele factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de prognoses of toekomstgerichte uitspraken van de Vennootschap, waaronder het algemene economische klimaat, de concurrentieomgeving, snelle technologische veranderingen en marktveranderingen in de sectoren waarin de Vennootschap actief is, alsmede veel andere risico’s die specifiek verband houden met de Vennootschap en haar activiteiten.

Contacts

NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, PhD, Chief Executive Officer
Tel. +49 (0) 30 726 2470
amangasarian@noxxon.com
of
Consilium Strategic Communications
Chris Gardner, Mary-Jane Elliott, Jonathan Birt, Lindsey Neville en Hendrik Thys
Tel. +44 (0) 203 709 5708
noxxon@consilium-comms.com
ofHuijskensBickerton
Ian Bickerton en Andrew Beh
Tel. +31 (0) 20 685 5955
ian@huijskensbickerton.com
ofNewCap
Pierre Laurent, Emmanuel Huynh, Florent Alba en Tristan Roquet Montegon
Tel. +33 (0) 14 471 9497
plaurent@newcap.fr
of
MC Services
Dorothea Schneider en Raimund Gabriel
Tel. +49 (0) 89 2102 2860
dorothea.schneider@mc-services.e u

Check out our twitter: @NewsNovumpr