07:39 uur 28-09-2015

Nieuwe bevindingen tonen anti-tumor-activiteit van KEYTRUDA® (pembrolizumab) bij patiënten met gevorderd nasofarynxcarcinoom

KENILWORTH, N.J.–(BUSINESS WIRE)– MSD VESTIGING, 26 september 2015 – MSD, bekend als Merck (NYSE: MRK) in de Verenigde Staten en Canada, heeft vandaag de eerste presentatie aangekondigd van de bevindingen van het onderzoek naar het gebruik van KEYTRUDA ® (pembrolizumab), de anti-PD-1-therapie van het bedrijf, als monotherapie bij patiënten met gevorderd inoperabel nasofarynxcarcinoom (NPC) – een soort van hoofd-halskanker – bij wie de tumoren PD-L1 uitdrukken (≥1% van de cellen in de tumornesten of PD-L1+ banden in stroma). De gegevens waren van een Fase 1b studie (KEYNOTE-028) en toonden een totale respons (ORR) (bevestigd en onbevestigd) van 22,2 procent (95% CI, 8,6 – 42,3) in evalueerbare patiënten (n = 27) die werden behandeld met KEYTRUDA. De resultaten werden in een mondelinge zitting gepresenteerd door Dr. Chiun Hsu van het National Taiwan University Hospital op het Europese kankercongres (ECC) in Wenen (Abstract #2801).

“Geavanceerd nasofarynxcarcinoom is een ernstige vorm van hoofd-halskanker die vaak geassocieerd wordt met een slechte prognose,” aldus Dr. Hsu. “Deze op het ECC gepresenteerde gegevens stellen het potentieel voor nieuwe benaderingen voor om deze vorm van kanker te behandelen waarvoor momenteel beperkte behandelingsopties beschikbaar zijn, en ondersteunen verder de noodzaak van extra onderzoek naar de wijze waarop KEYTRUDA kan werken voor bepaalde vormen van hoofd-halskanker.”

MSD is een uitgebreid klinisch ontwikkelingsprogramma gestart ter evaluatie van KEYTRUDA bij hoofd-halskanker voor meerdere lijnen van therapie als monotherapie en in combinatie met chemotherapie, evenals andere middelen. In KEYNOTE-028 wordt KEYTRUDA geëvalueerd bij patiënten met gevorderd inoperabel NPC dat niet reageert op de huidige therapie of waarvoor de huidige therapie niet geschikt is. Dit is de tweede studie naar vroege activiteit van KEYTRUDA bij patiënten met hoofd-halskanker en de eerste studie van een anti-PD-1-therapie om klinische activiteit aan te tonen bij patiënten met terugkerend of uitgezaaid NPC. Voor meer informatie over onze klinische oncologiestudies kunt u terecht op www.keynoteclinicaltrials.com.

“De bevindingen van dit onderzoek tonen opnieuw aan dat KEYTRUDA actief is in een breed scala van kankeraandoeningen, waaronder die die moeilijk te behandelen zijn met standaard behandelingen,” verklaarde Dr. Roger Dansey, Senior Vice President en Therapeutic Area Head, Oncology Late-Stage Development, Merck Research Laboratories. “Op basis van deze en andere resultaten tot nu toe blijven we een uitgebreid klinisch programma voor hoofd en hals bevorderen voor KEYTRUDA en blijven we gericht op de realisatie van het volledig potentieel ervan om tegemoet te komen aan de onvervulde behandelingsbehoeften van patiënten met moeilijk te behandelen vormen van kanker zoals nasofarynxcarcinoom.”

Extra resultaten voor nasofarynxcarcinoom uit KEYNOTE-028

KEYNOTE-028 is een continue multi-cohort, niet-gerandomiseerde Fase 1b mandstudie (een studie-opzet waarbij de verschillende subpopulaties van verschillende tumor- of histologische typen binnen één studie onderzocht kunnen worden) waarbij de veiligheid, verdraagbaarheid en anti-tumor-activiteit van KEYTRUDA-monotherapie (10 mg/kg gedoseerd om de twee weken) geëvalueerd worden bij meer dan 450 patiënten voor 20 verschillende vormen van kanker. De studie werd ontworpen voor de evaluatie van patiënten met gevorderde solide tumoren die PD-L1 uitdrukken en die niet hebben gereageerd op de huidige therapie of waarvoor de huidige therapie niet geschikt is.

Deze vroege bevindingen van 27 zwaar voorbehandelde patiënten met gevorderd NPC toonde een ORR van 22,2 procent (n = 6/27) (per RECIST v1.1), waaronder zes gedeeltelijke responsen (95% CI, 8,6 – 42,3). Daarnaast had 55,6 procent van de patiënten een stabiele ziekte (n = 15/27) (95% CI, 35,3 – 74,5), was het ziektecontrolepercentage (DCR) 77,8 procent (n = 21/27 ) (95% CI, 57,7 – 91,4) en werd tumorkrimp bereikt bij 67 procent van de patiënten. Het progressievrije overlevingspercentage (PFS) voor 6 maanden bedroeg 49,7 procent en het PFS-percentage voor 12 maanden bedroeg 28,9 procent. De mediane follow-up duur van evalueerbare patiënten was 12,9 maanden (bereik, 2,2 – 15,0) en de mediane responsduur was 10,8 maanden (bereik, 4,8 – 10,8).

Bijwerkingen waren over het algemeen consistent met eerder gemelde veiligheidsgegevens voor KEYTRUDA. Door de onderzoeker beoordeelde, met de behandeling samenhangende bijwerkingen van graad 3 – 5 waren hepatitis (n = 2), pneumonie (n = 2), anemie (n = 1), gezichtspijn (n = 1), verhoogde bloedcreatinefosfokinase (n = 1), proteïnurie (n = 1) en sepsis (n = 1). Immuungemedieerde bijwerkingen waren hypothyreoïdie (n = 5), hepatitis (n = 4) en pneumonitis (n = 3). Er was één met de behandeling samenhangend sterfgeval als gevolg van bacteriële sepsis.

Over PD-L1 en PD-L1 expressie

PD-L1, ook wel geprogrammeerde dood-ligand 1 genaamd, is een eiwit, uitgedrukt op vele soorten cellen, waaronder sommige kankercellen. Onder normale omstandigheden dient de interactie van PD-L1 met een ander eiwit, geprogrammeerde dood receptor-1 (PD-1) genaamd, als een belangrijk controlepunt van het immuunsysteem, waardoor het immuunsysteem in evenwicht wordt gehouden en voorkomen wordt dat het lichaam zijn eigen cellen aanvalt bij ontsteking of als een infectie aanwezig is. Wanneer kankertumoren echter PD-L1 uitdrukken, kunnen ze ontsnappen aan detectie en vernietiging door cytotoxische T-cellen – een type kankerdodende immuuncel – waardoor de tumor kan overleven en groeien. Tumor PD-L1 expressie werd waargenomen in verschillende mate in vele typen tumoren, waaronder borstkanker, longkanker, blaaskanker en nasofaryngeale carcinomen. Hoge niveaus van PD-L1 expressie, overexpressie genoemd, worden onderzocht voor mogelijke toepassing als een manier om patiënten te helpen identificeren met een verhoogde kans om te reageren op bepaalde immuungebaseerde behandelmethoden.

Over nasofaryngeale kanker

Nasofaryngeale kanker (NPC) is een type hoofd-halskanker die begint in de epitheelcellen die liggen aan het oppervlak van de neuskeelholte, het bovenste gedeelte van de hals achter de neus en in de buurt van de basis van de schedel. 1 Er zijn drie soorten NPC, op basis van hoe de kankercellen eruitzien onder de microscoop: keratiniserend plaveiselcelcarcinoom, non-keratiniserend gedifferentieerd carcinoom en ongedifferentieerd carcinoom. 1 Leidende risicofactoren voor NPC omvatten Chinese of Aziatische afkomst, blootstelling aan het Epstein-Barr-virus en het drinken van grote hoeveelheden alcohol. 2 In de meeste delen van de wereld (waaronder de Verenigde Staten) is elk jaar sprake van minder dan één geval van NPC per 100.000 mensen. 3 In 2015 worden ongeveer 3.200 gevallen van NPC verwacht in de Verenigde Staten. 3

Over KEYTRUDA ® (pembrolizumab)

KEYTRUDA is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat de interactie tussen PD-1 en zijn liganden, PD-L1 en PD-L2, blokkeert. Door binding aan de PD-1 receptor en blokkering van de interactie met de receptorliganden zorgt KEYTRUDA voor de PD-1 routegemedieerde remming van de immuunrespons, waaronder de antitumorimmuunrespons.

KEYTRUDA is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met inoperabel of metastatisch melanoom en ziekteprogressie na behandeling met ipilimumab en, indien BRAF V600 mutatie-positief, een BRAF-remmer. Deze indicatie wordt goedgekeurd onder versnelde goedkeuring op basis van de tumorrespons en de duurzaamheid van de respons. Een verbetering in overleving of ziektegerelateerde symptomen is nog niet vastgesteld. Doorlopende goedkeuring voor deze indicatie kan afhankelijk zijn van de verificatie en de beschrijving van klinisch voordeel in de bevestigende onderzoeken.

Het KEYTRUDA klinische ontwikkelingsprogramma heeft zich snel uitgebreid tot meer dan 30 tumortypen in meer dan 130 klinische studies, waarvan meer dan 70 studies KEYTRUDA combineren met andere behandelingen van kanker. Studies van KEYTRUDA-monotherapie waarvoor registratie mogelijk is schrijven momenteel patiënten in met melanoom, NSCLC, hoofd-halskanker, blaaskanker, maagkanker, darmkanker en Hodgkin-lymfoom, met verdere studies in de planning voor andere vormen van kanker.

Geselecteerde belangrijke veiligheidsinformatie voor KEYTRUDA

Pneumonitis trad op bij 12 (2,9%) van de 411 patiënten, waaronder gevallen van graad 2 of 3 in 8 (1,9%) en 1 (0,2%) patiënten, respectievelijk, die KEYTRUDA ontvingen. Toezicht houden op patiënten voor tekenen en symptomen van pneumonitis. Vermoede pneumonitis evalueren met radiografische beeldvorming. Corticosteroïden toedienen voor pneumonitis van graad 2 of hoger. KEYTRUDA achterhouden voor graad 2; KEYTRUDA definitief beëindigen voor pneumonitis van graad 3 of 4.

Colitis (inclusief microscopische colitis) trad op bij 4 (1%) van de 411 patiënten, waaronder gevallen van graad 2 of 3 in 1 (0,2%) en 2 (0,5%) patiënten, respectievelijk, die KEYTRUDA ontvingen. Toezicht houden op patiënten voor tekenen en symptomen van colitis. Corticosteroïden toedienen voor colitis van graad 2 of hoger. KEYTRUDA achterhouden voor graad 2 of 3; KEYTRUDA definitief beëindigen voor colitis van graad 4.

Hepatitis (inclusief auto-immuun hepatitis) trad op bij 2 (0,5%) van de 411 patiënten, waaronder een geval van graad 4 bij 1 (0,2%) patiënt, die KEYTRUDA ontvingen. Toezicht houden op patiënten voor veranderingen in de leverfunctie. Corticosteroïden toedienen voor hepatitis van graad 2 of hoger en, op basis van de ernst van leverenzymverhogingen, KEYTRUDA achterhouden of beëindigen.

Hypophysitis trad op bij 2 (0,5%) van de 411 patiënten, waaronder een geval van graad 2 bij 1 en een geval van graad 4 bij 1 (0,2% elk) patiënt, die KEYTRUDA ontvingen. Toezicht houden op patiënten voor tekenen en symptomen van hypophysitis (inclusief hypopituïtarisme en bijnierinsufficiëntie). Corticosteroïden toedienen voor hypophysitis van graad 2 of hoger. KEYTRUDA achterhouden voor graad 2; weigeren of beëindigen voor graad 3; en KEYTRUDA definitief beëindigen voor hypophysitis van graad 4.

Hyperthyreoïdie trad op bij 5 (1,2%) van de 411 patiënten, waaronder gevallen van graad 2 of 3 bij 2 (0,5%) en 1 (0,2%) patiënten, respectievelijk, die KEYTRUDA ontvingen. Hyperthyreoïdie trad op bij 34 (8,3%) van de 411 patiënten, waaronder een geval van graad 3 bij 1 (0,2%) patiënt, die KEYTRUDA ontvingen. Schildklieraandoeningen kunnen op elk moment tijdens de behandeling optreden. Toezicht houden op patiënten voor veranderingen in schildklierfunctie (aan het begin van de behandeling, periodiek gedurende de behandeling, en zoals aangegeven op basis van klinische evaluatie) en voor klinische tekenen en symptomen van schildklieraandoeningen. Corticosteroïden toedienen voor hyperthyreoïdie van graad 3 of hoger. KEYTRUDA achterhouden voor graad 3; KEYTRUDA definitief beëindigen voor hyperthyreoïdie van graad 4. Geïsoleerde hypothyreoïdie kan worden beheerd met vervangende therapie zonder onderbreking van de behandeling en zonder corticosteroïden.

Type 1 diabetes mellitus, waaronder diabetische ketoacidose, trad op bij patiënten die KEYTRUDA ontvingen. Toezicht houden op patiënten voor hyperglykemie en andere tekenen en symptomen van diabetes. Insuline toedienen voor type 1 diabetes en KEYTRUDA achterhouden in gevallen van ernstige hyperglykemie totdat metabole controle wordt bereikt.

Nefritis trad op bij 3 (0,7%) patiënten, bestaande uit één geval van auto-immuun nefritis van graad 2 (0,2%) en twee gevallen van interstitiële nefritis met nierfalen (0,5%), één van graad 3 en één van graad 4. Toezicht houden op patiënten voor veranderingen in de nierfunctie. Corticosteroïden toedienen voor nefritis van graad 2 of hoger. KEYTRUDA achterhouden voor graad 2; KEYTRUDA definitief beëindigen voor nefritis van graad 3 of 4.

Andere klinisch belangrijke immuungemedieerde bijwerkingen kunnen optreden. De volgende klinisch significante immuungemedieerde bijwerkingen traden op bij patiënten behandeld met KEYTRUDA: exfoliatieve dermatitis, uveïtis, artritis, myositis, pancreatitis, hemolytische anemie, partiële aanvallen die zich voordeden bij een patiënt met inflammatoire brandpunten in het hersenparenchym, ernstige dermatitis waaronder parapemphigus, myastheen syndroom, optische neuritis en rabdomyolyse.

In geval van vermoede immuungemedieerde bijwerkingen, zorgen voor een adequate evaluatie om de etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten. Op basis van de ernst van de bijwerking, KEYTRUDA achterhouden en corticosteroïden toedienen. Na verbetering van de bijwerking tot graad 1 of minder, de corticosteroïden beginnen af te bouwen en blijven afbouwen gedurende ten minste 1 maand. Opnieuw beginnen met KEYTRUDA als de bijwerking graad 1 of minder blijft. KEYTRUDA definitief beëindigen in geval van een ernstige immuungemedieerde bijwerking van graad 3 die terugkeert en in geval van enige levensbedreigende immuungemedieerde bijwerking.

Infusiegerelateerde reacties, waaronder ernstige en levensbedreigende reacties, zijn voorgekomen bij patiënten die KEYTRUDA ontvingen. Toezicht houden op patiënten voor tekenen en symptomen van infusiegerelateerde reacties, waaronder rillingen, koude rillingen, piepende ademhaling, jeuk, blozen, huiduitslag, hypotensie, hypoxemie en koorts. In geval van ernstige of levensbedreigende reacties, de infusie stoppen en KEYTRUDA definitief beëindigen.

Op basis van zijn werkingsmechanisme kan KEYTRUDA foetale schade veroorzaken wanneer het wordt toegediend aan een zwangere vrouw. Indien gebruikt tijdens de zwangerschap of als de patiënt zwanger wordt tijdens de behandeling, moet de patiënt op de hoogte worden gesteld van het mogelijke gevaar voor de foetus. Adviseer vrouwen met reproductief potentieel om zeer effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling en gedurende 4 maanden na de laatste dosis KEYTRUDA.

KEYTRUDA werd beëindigd als gevolg van bijwerkingen bij 9% van de 411 patiënten. Bijwerkingen gemeld bij ten minste twee patiënten die tot beëindiging van KEYTRUDA leidden, waren: longontsteking, nierfalen en pijn. Ernstige bijwerkingen traden op bij 36% van de patiënten. De meest voorkomende ernstige bijwerkingen gemeld bij 2% of meer van de patiënten waren nierfalen, kortademigheid, longontsteking en cellulitis.

De meest voorkomende bijwerkingen (gemeld bij minstens 20% van de patiënten) waren vermoeidheid (47%), hoesten (30%), misselijkheid (30%), pruritus (30%), huiduitslag (29%), verminderde eetlust (26 %), constipatie (21%), gewrichtspijn (20%) en diarree (20%).

De aanbevolen dosis van KEYTRUDA is 2 mg/kg toegediend als intraveneuze infusie gedurende 30 minuten om de drie weken, totdat ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit optreedt. Geen formele farmacokinetische interactiestudies zijn uitgevoerd met KEYTRUDA. Het is niet bekend of KEYTRUDA wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daar veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in de moedermelk, moeten vrouwen worden geïnstrueerd om te stoppen met borstvoeding tijdens de behandeling met KEYTRUDA. Veiligheid en effectiviteit van KEYTRUDA zijn niet vastgesteld bij kinderpatiënten.

Onze focus op kanker

Ons doel is baanbrekende wetenschap te vertalen in innovatieve oncologische geneesmiddelen om mensen met kanker overal ter wereld te helpen. Voor MSD Oncology is mensen helpen kanker te bestrijden onze passie en het ondersteunen van de toegankelijkheid tot onze kankermedicijnen onze verplichting. Onze focus ligt op het nastreven van onderzoek op het gebied van immuno-oncologie en we versnellen elke stap van het traject – van het lab naar de kliniek – om mensen met kanker nieuwe hoop te bieden. Voor meer informatie over onze klinische oncologiestudies kunt u terecht op www.merck.com/clinicaltrials.

MSD

Het MSD van vandaag is wereldleider op het gebied van gezondheidszorg en werkt mee aan een gezonde wereld. MSD is een handelsnaam van Merck & Co., Inc., en is gevestigd in Kenilworth, NJ, VS. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën en gezondheidsproducten voor dieren, zetten wij ons in voor klanten in meer dan 140 landen om vernieuwende oplossingen voor de gezondheid te leveren. We zijn ook actief betrokken bij een betere toegang tot de gezondheidszorg. Dat doen we met uitgebreid beleid, programma’s en samenwerkingsverbanden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.msd.com of www.msd.nl, en maak verbinding met ons op Twitter, Facebook en YouTube.

Toekomstgerichte verklaring van Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., VS

Dit persbericht van Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., VS (de “Company”) bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst (‘forward-looking statements’) in de zin van de ‘safe harbor’-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken zijn gebaseerd op huidige overtuigingen en verwachtingen van het management van de Company en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico’s en onzekerheden. Met betrekking tot producten in het ontwikkeltraject kan niet worden gegarandeerd dat de noodzakelijke reglementaire goedkeuring voor de producten zal worden verleend of dat de producten commercieel succes zullen oogsten. Als de onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, of risico’s of onzekerheden werkelijkheid worden, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die worden beschreven in de uitspraken met betrekking tot de toekomst.

De risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de algemene omstandigheden en de concurrentie binnen de bedrijfstak; algemene economische factoren, met inbegrip van schommelingen in rentetarieven en wisselkoersen; de gevolgen van regulering van de farmaceutische industrie en de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten en daarbuiten; mondiale trends op het gebied van beheersing van de kosten van de gezondheidszorg; technologische vooruitgang, nieuwe producten en octrooien van concurrenten; uitdagingen die van nature zijn verbonden aan de ontwikkeling van nieuwe producten, inclusief het verkrijgen van goedkeuring van regulerende instanties; het vermogen van het bedrijf tot het nauwkeurig voorspellen van toekomstige marktomstandigheden; problemen en vertragingen bij de productie; financiële instabiliteit van internationale economieën en politieke instabiliteit; afhankelijkheid van de effectiviteit van de octrooien en andere voorzieningen van het bedrijf ter bescherming van innovatieve producten; en de blootstelling aan gerechtelijke processen, waaronder processen op het gebied van octrooirecht, en/of maatregelen van regulatieve instanties.

Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren, ongeacht of sprake is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen zijn te vinden in het jaarrapport van het bedrijf van 2014 op Formulier 10-K en de andere deponeringen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (SEC) beschikbaar op de internetsite van SEC ( www.sec.gov).

Referenties

1.

http://www.cancer.org/cancer/nasopharyngealcancer/detailedguide/nasopharyngeal-cancer-what-is-nasopharyngeal-cancer

2.

http://www.cancer.gov/types/head-and-neck/patient/nasopharyngeal-treatment-pdq

3.

http://www.cancer.org/cancer/nasopharyngealcancer/detailedguide/nasopharyngeal-cancer-key-statistics

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20150926005067/nl/

Contacts

MSD
Contactpersonen voor de media:
Pamela Eisele, 267-305-3558
An Phan, 908-255-6325
of
Contactpersonen voor beleggers:
Justin Holko, 908-740-1879
Teri Loxam, 908-740-1986

Check out our twitter: @NewsNovumpr