18:23 uur 18-09-2015

Frans grondwettelijk hof vindt het verbod op BPA een ongerechtvaardigde beperking van de handel – Een eerste stap naar een afschaffing van de wet

BRUSSEL–(BUSINESS WIRE)– Gisteren verklaarde het hoogste grondwettelijk gezag in Frankrijk, de Franse Constitutionele Raad, de Franse wet van 24 december 2012 omtrent de opschorting van het gebruik van Bisfenol A (BPA) als een ongerechtvaardigde beperking van de handel.

De Raad oordeelde dat het Franse verbod op de productie en export van BPA-gebaseerde materialen die in contact komen met levensmiddelen uit Frankrijk ongrondwettelijk is. Als gevolg is het deel van de huidige wetgeving inzake de productie en export van deze producten met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Tegelijkertijd oordeelde de Raad, hoewel het aangaf zelf niet de bevoegdheid te hebben om over de wetenschappelijke basis van de wet te oordelen, dat de rest van de wet niet ongrondwettelijk was.

Franse bedrijven hebben dus toestemming om BPA-gebaseerde materialen te produceren voor de export, maar in Frankrijk blijft de bestaande beperking van de BPA-gebaseerde materialen die in contact komen met levensmiddelen van kracht.

“Gezien het feit dat de Franse rechtbank het verbod op de uitvoer uit Frankrijk heeft ingetrokken, en toch het verbod in Frankrijk handhaaft, vereist daarom een onmiddellijke actie op Europees niveau om deze zeer arbitraire situatie op te lossen,” zegt Jasmin Bird van de PC / BPA-groep van PlasticsEurope. “Het feit blijft dat belangrijke onafhankelijke wetenschappelijke autoriteiten over de hele wereld, zoals EFSA, hebben geconcludeerd dat BPA-gebaseerde materialen die in contact komen met levensmiddelen geen risico vormen voor de consument.”

De Raad heeft de verenigbaarheid van de Franse wet met het bestaande EU-recht niet beoordeeld. PlasticsEurope zal daarom de juridische procedure voort zetten bij de Franse Raad van State en op Europees niveau om te bepleiten dat de Franse wet nu in zijn geheel moet worden afgeschaft.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Check out our twitter: @NewsNovumpr