18:13 uur 10-09-2015

Gilead bepaalt prijs van $ 10 miljard aan ongedekte, niet-achtergestelde promesses

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) heeft vandaag de prijsvaststelling bekendgemaakt van ongedekte, niet-achtergestelde promesses met een totale hoofdsom van $ 10 miljard in een gegarandeerde, openbare aanbieding op naam, bestaande uit zes tranches:

  • $ 1.000 miljoen van 1,850% niet-achtergestelde promesses die in 2018 vervallen
  • $ 2.000 miljoen van 2,550% niet-achtergestelde promesses die in 2020 vervallen
  • $ 1.000 miljoen van 3,250% niet-achtergestelde promesses die in 2022 vervallen
  • $ 2.750 miljoen van 3,650% niet-achtergestelde promesses die in 2026 vervallen
  • $ 1.000 miljoen van 4,600% niet-achtergestelde promesses die in 2035 vervallen
  • $ 2.250 miljoen van 4,750% niet-achtergestelde promesses die in 2046 vervallen

De niet-achtergestelde promesses zijn door Standard & Poor’s gewaardeerd als A- en door Moody’s als A3. Afhankelijk van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, zal de aanbieding naar verwachting op 14 september 2015 sluiten.

Gilead is van plan de netto-opbrengsten van deze aanbieding te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de aflossing van schuldenlast, werkkapitaal, het betalen van dividenden en het terugkopen van de uitstaande gewone aandelen overeenkomstig het geautoriseerde aandelenterugkoopprogramma.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en J.P. Morgan Securities LLC treden bij de aanbieding op als gezamenlijke penvoerder-managers. De aanbieding van de effecten wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectussupplement en de begeleidende basisprospectus, ingediend als onderdeel van Gileads effectieve shelf-registrationverklaring op Form S-3 (dossiernr. 333-194298), waarvan kopiëen verkrijgbaar zijn bij:

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

J.P. Morgan Securities LLC

222 Broadway, 11th Floor 383 Madison Ave.
New York, NY 10038 New York, NY 10179
T.a.v.: Prospectus Department T.a.v.: Investment Grade Syndicate Desk
+1 (800) 294-1322 +1 (212) 834-4533

Een digitale kopie van het prospectussupplement en de begeleidende basisprospectus is ook kosteloos verkrijgbaar via de website van de Securities and Exchange Commission ophttp://www.sec.gov/.

Dit persbericht vormt geen voorstel voor verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om te kopen, noch zal er enige verkoop plaatsvinden van de effecten in enige staat of rechtsgebied waar een dergelijk(e) aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaand aan registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder de huidige vraag op de markt voor dit type effecten en de garanties van Gilead, Gileads vermogen om de aanbieding te voltooien of te voltooien binnen het momenteel verwachte tijdsbestek en de onderhandelingen tussen Gilead en het garantiesyndicaat. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s die invloed kunnen hebben op de aanbieding zijn uitgebreid beschreven in het jaarverslag van Gilead op Form 10-Q voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2015, zoals gedeponeerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, en kunnen worden geüpdatet met risicicofactoren die uiteengezet worden in volgende deponeringen van Gilead bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Patrick O’Brien, +1 650-522-1936 (Investeerders)
of
Amy Flood, +1 650-522-5643 (Media)

Check out our twitter: @NewsNovumpr