09:45 uur 16-10-2018

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft vandaag zijn effectenhouders op de hoogte gesteld dat het op 15 oktober 2018 een Current Report op Formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin het zijn financiële resultaten bekend maakt voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2018, en meldt een netto-inkomen over het derde kwartaal van $7,2 miljard of $0,66 per verwaterd aandeel.

Financiële hoogtepunten van Q3-18 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

 • Netto inkomen met 32% omhoog naar $7,2 miljard, gedreven door een aanhoudend sterk operationeel hefboomeffect en activakwaliteit, alsook het voordeel van belastingherzieningen
 • Verwaterde inkomsten per aandeel toegenomen met 43% tot $ 0,66
 • De inkomsten voor belasting toegenomen met 18% $ 9,0 miljard
 • Omzet, netto rentelasten namen toe met 4% tot $ 22,8 miljard
  • De nettorente-inkomsten (net interest income, NII) namen toe met $ 709 miljoen, of 6%, naar $ 11,9 miljard, als gevolg van de hogere rentetarieven alsmede de toename van leningen en deposito’s; netto rente-opbrengst van 2,42%, omhoog met 6 basispunten
  • Niet rentedragende inkomsten toegenomen tot $229 miljoen, of 2%, tot $10,9 miljard
 • De reserve voor kredietverliezen daalde met $118 miljoen naar $716 miljoen
  • Netto oninbare vorderingen bleven op slechts 0,40%
 • Niet rentedragende kosten namen af met 2% oftewel $ 327 miljoen, tot $ 13,1 miljard; efficiencycoëfficiënt verbeterd naar 57%
 • Gemiddelde lening- en leasesaldi in bedrijfssegmenten steeg met $ 29 miljard, of 3%, tot $ 871 miljard
  • Consumenten gestegen met 5% en bedrijven met 2%
 • De totale gemiddelde depositobalans nam toe met $ 45 miljard, of 4%, tot $ 1,3 biljoen
 • $14,9 miljard aan gewone aandelen teruggekocht en $4,0 miljard aan dividend betaald op gewone aandelen YTD

Hoogtepunten per bedrijfssegment voor Q3-18 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

Consumenten

 • Netto inkomsten stegen met 49% naar $3,1 miljard
 • Leningen namen toe met 6% naar $ 285 miljard
 • Deposito’s stegen met 4% naar $ 688 miljard
 • De activa van Merrill Edge Brokerage overschreden $200 miljard, stijging van 22%
 • 19de opeenvolgende kwartaal met positief operationeel hefboomeffect
 • 25,9 miljoen gebruikers van mobiel bankieren

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

 • Netto inkomsten stegen met 31% naar $1,0 miljard
 • Marge voorafgaand aan belastingen nam toe tot 28%
 • Totale klantenbalansen naar $ 2,8 biljoen
 • Leningen stegen met 5% tot $ 162 miljard
 • Toegenomen adviseurs-, US Trust Private Client Advisors- en huishoudelijke relaties

Globaal bankwezen

 • Netto inkomen gestegen met 13% naar $2,0 miljard
 • Beleggingskosten over het hele bedrijf stegen tot $ 1,2 miljard
 • Leningen stegen met 2% tot $ 353 miljard
 • Deposito’s stegen met 7% tot $ 338 miljard
 • Efficiencycoëfficiënt bleef laag tegen 45%

Globale markten

 • Netto inkomsten stegen 21% naar $912 miljoen
 • Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 3,0 miljard inclusief negatieve nettowaarderingsaanpassing debitering (debit valuation adjustment, DVA) van – $99 miljoen
 • Met uitzondering van netto DVA, zijn de verkoop- en handelsopbrengsten gedaald met 3% tot $3,1 miljard
  • Eigen vermogen gestegen met 3% tot $ 1,0 miljard
  • FICC 5% gedaald tot $ 2,1 miljard

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Bank of America
Amanda D. Daniel, +1-980-388-5923
North Carolina Gecertificeerd Paralegal