10:19 uur 19-09-2018

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– Bank of America Corporation (de ‘Onderneming’) heeft op 17 september 2018 een actueel verslag via het 8-K formulier ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (‘SEC’) waarin wordt aangekondigd dat de houders van de Trust Securities (zoals hieronder gedefinieerd) in kennis werden gesteld dat op 18 oktober 2018 (de ‘Liquidatiedatum’), Merrill Lynch Capital Trust I en Countrywide Capital III (elk, een ‘Trust’ en gezamenlijk, de ‘Trusts’) zullen worden geliquideerd, en dat de serie junior achtergestelde promesses vermeld in de onderstaande tabel (de ‘Promesses’) die reeds in handen zijn van de Property Trustee van elke Trust naar rato zullen worden verdeeld onder de houders van de serie trust preferred securities vermeld in de onderstaande tabel (de ‘Trust Preferred Securities’) en de trust common securities (de ‘Trust Common Securities’ en samen met de Trust Preferred Securities, de ‘Trust Securities’) uitgegeven door die Trust, dit alles conform de trustovereenkomst voor elke Trust en de geldende indenture op grond waarvan de Promesses werden uitgegeven (de ‘Liquidatie’).

De volgende tabel toont informatie over elke serie Promesses die zullen worden verdeeld onder houders van de overeenkomstige Trust Preferred Securities op de Liquidatiedatum.

Te verdelen Promesses In te wisselen Trust Preferred Securities

Income Capital Obligations NotesSM met oorspronkelijke looptijd tot 15 december 2066 van Bank of America Corporation (als opvolger van Merrill Lynch & Co., Inc.) (de ‘Merrill Promesses‘) (CUSIP Nr. 060505179)

Merrill Lynch Capital Trust I Trust Preferred Securities (‘Merrill Trust Preferred Securities’) (CUSIP Nr. 590199204) (NYSE: MER PrK)

8,05% Junior achtergestelde obligaties verschuldigd op 15 juni 2027 van Bank of America Corporation (als opvolgende schuldenaar van Countrywide Home Loans, Inc. door expliciete aanname) en de bijbehorende garantie (de ‘Countrywide promesses’) (CUSIP Nr. 06051GHP7) Countrywide Capital III achtergestelde Capital Income Securities, Serie B

(de ‘Countrywide Capital Securities’) (CUSIP Nr. 22237AAB2)

Op de Liquidatiedatum wordt elke $ 25 aan liquidatiebedrag van Merrill Trust Preferred Securities ingewisseld voor $ 25 aan hoofdsom van Merrill Promesses, en elke $ 1.000 aan liquidatiebedrag van Countrywide Capital Securities ingewisseld voor $ 1.000 aan hoofdsom van Countrywide Promesses. Na de Liquidatie blijven de Promesses onderworpen aan de bepalingen van de van toepassing zijnde bestaande indenture op grond waarvan de Obligaties werden uitgegeven, zoals tot op heden gewijzigd.

De houders van de Trust Preferred Securities hoeven geen actie te ondernemen voor de verdeling van de Promesses in ruil voor de Trust Preferred Securities. Het inwisselen van de Trust Preferred Securities voor de Promesses zal worden uitgevoerd door de property trustee van elke Trust en de trustee onder de toepasselijke indenture op grond waarvan de Promesses werden uitgegeven, via de faciliteiten en conform de procedures van The Depository Trust Company.

Op 17 december 2018, de eerstvolgende werkdag na de geplande rentebetaaldatum van 15 december 2018, ontvangen houders van elke serie Promesses een rentebetaling ten belope van het bedrag dat zou zijn opgebouwd op de Trust Securities als de Liquidatie niet zou plaatsvinden.

De Onderneming neemt zich voor om een verzoek in te dienen voor weergave van de aan de New York Stock Exchange (‘NYSE’) genoteerde Merrill Promesses onder het symbool MER PrK, hetzelfde symbool dat gebruikt wordt voor de Merrill Trust Preferred Securities. Er is echter geen garantie dat de Onderneming in staat zal zijn om de Merrill Promesses beursgenoteerd te krijgen. Indien goedgekeurd voor beursnotering verwacht de Onderneming dat de handel in Merrill Promesses op de NYSE binnen 30 dagen na de Liquidatiedatum zal aanvangen.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Bank of America Corporation
Amanda D. Daniel, +1 980-388-5923
North Carolina Gecertificeerd Paralegal